Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Πέμπτη, 27 Ιούνιος 2013 07:58    Εκτύπωση
Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Ελλήνων του εξωτερικού, τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και Αλλοδαπών-Αλλογενών 2013-2014

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού οι οδηγίες για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας, για το ακαδημαϊκό έτος 2013 - 2014:

(α) Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό

Οδηγίες για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό για το έτος 2013 και

(β) Αλλοδαπών - Αλλογενών

Οδηγίες για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Αλλοδαπών - Αλλογενών για το έτος 2013

Οι ειδικές κατηγορίες, οι προϋποθέσεις ένταξης σ' αυτές, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ο τόπος υποβολής τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία αναφέρονται αναλυτικά στα έγγραφα των οδηγιών.

Οι ειδικές αυτές κατηγορίες είναι:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚOΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2. ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Η΄ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΜΕΤΕΧΕΙ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ, ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3. ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΩΡΑΣ-ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4. ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5. ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΩΡΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ)

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι όλων των παραπάνω κατηγοριών δεν έχουν δικαίωμα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με τις διατάξεις αυτές αν έχουν ήδη εισαχθεί με τις εν λόγω ειδικές κατηγορίες κι έχουν αποκτήσει πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας.

Τελευταία Ενημέρωση ( Πέμπτη, 27 Ιούνιος 2013 10:33 )