Ποια σχολή να ακολουθήσω;
Ποιο επάγγελμα μου ταιριάζει;
Πως κινείται σήμερα η αγορά εργασίας;

Όταν οι επιλογές και οι αποφάσεις σου στηρίζονται στις κλίσεις, στις δεξιότητες και στα ενδιαφέροντά σου, σε συνδυασμό με την επαρκή πληροφόρηση για την αγορά εργασίας αποτελούν το σημαντικότερο βήμα για την επαγγελματική σου επιτυχία!

Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Πέμπτη, 11 Φεβρουάριος 2010 20:55   
Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα | Web Links
Hits

Νόμος 2916/2001  (ΦΕΚ 114/11.06.2001, τεύχος Α)
Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής
Άρθρο 1, Διάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης.
1. α) Η ανώτατη εκπαίδευση αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς: αα) τον πανεπιστημιακό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και ββ) τον τεχνολογικό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
β) Τα Ιδρύματα των δύο τομέων της ανώτατης εκπαίδευσης λειτουργούν συμπληρωματικά, με διακριτές φυσιογνωμίες και με ρόλους, σκοπό και αποστολή, που διαφοροποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τον πανεπιστημιακό τομέα και για τον τεχνολογικό τομέα.
γ) Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο όρος «Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα» νοούνται τα ιδρύματα που ήδη λειτουργούν, τα οποία ανήκουν στον πανεπιστημιακό τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και θα αποκαλούνται εφεξής «Πανεπιστήμια».

   
   
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ  
   
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝhttp://www.asfa.gr/ΠΑΝ.
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣhttp://www.auth.grΠΑΝ.
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝhttp://www.aua.grΠΑΝ.
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣhttp://www.duth.gr/ΠΑΝ.
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟhttp://www.ntua.gr/ΠΑΝ.
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟhttp://www.ionio.gr/ΠΑΝ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝhttp://www.aueb.gr/ΠΑΝ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝhttp://www.uoa.grΠΑΝ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥhttp://www.aegean.grΠΑΝ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣhttp://www.uowm.gr/ΠΑΝ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΝ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣhttp://www.uth.gr/ΠΑΝ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝhttp://www.uoi.grΠΑΝ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣhttp://www.uoc.gr/ΠΑΝ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣhttp://www.uom.gr/ΠΑΝ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝhttp://www.upatras.grΠΑΝ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣhttp://www.unipi.gr/ΠΑΝ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥhttp://www.uop.grΠΑΝ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣhttp://www.ucg.grΠΑΝ.
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟhttp://www.panteion.gr/ΠΑΝ.
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣhttp://www.tuc.gr/ΠΑΝ.
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟhttp://www.hua.gr/ΠΑΝ.
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟhttp://www.eap.gr/ΠΑΝ.
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣhttp://www.ihu.edu.gr/ΠΑΝ.   
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ  
   
ΑΣΠΑΙΤΕhttp://www.aspete.gr/ 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣhttp://www.teiath.gr/ΤΕΙ
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣhttp://www.teikoz.gr/ΤΕΙ
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥhttp://www.teiep.grΤΕΙ
ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣhttp://www.teithe.gr/ΤΕΙ
ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝhttp://www.teiion.gr/ΤΕΙ
ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣhttp://www.teikav.edu.grΤΕΙ
ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣhttp://www.teikal.gr/ΤΕΙ
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣhttp://www.teicrete.grΤΕΙ
ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣhttp://www.teilam.gr/ΤΕΙ
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣhttp://www.teilar.gr/ΤΕΙ
ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥhttp://www.teimes.gr/ΤΕΙ
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣhttp://www.teipat.gr/ΤΕΙ
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑhttp://www.teipir.gr/ΤΕΙ
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝhttp://www.teiser.gr/ΤΕΙ
ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣhttp://www.teihal.gr/ΤΕΙΑΛΛΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
   
ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥhttp://www.aster.edu.gr/ 
ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣhttp://www.astean.edu.gr/    
ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ  
   
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝhttp://www.aeaa.gr/ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣhttp://www.aeath.gr/ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣhttp://www.aeahk.gr/ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ     
ΑΝΩΤΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ  
   
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝhttp://www.ssas.gr 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝhttp://www.sse.gr/ 
ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝhttp://www.hna.gr/snd/ 
ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝhttp://www.haf.gr/.../si/ 
ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣhttp://www.san.mil.gr/ 
   
ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ  
   
ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥhttp://www.smy.gr/ 
ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥhttp://www.hellenicnavy.gr/smyn/ 
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣhttp://www.haf.gr/.../stya/ 
ΣΧΟΛΗ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣhttp://www.haf.gr/.../syd/ 
ΣΧΟΛΗ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΝΑΥΤΙΛΩΝhttp://www.haf.gr/.../sir/    
ΣΧΟΛΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ  
   
ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝhttp://www.astynomia.gr/... 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝhttp://www.astynomia.gr/...    
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥhttp://www.yen.gr/... 
      
ΣΧΟΛΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣhttp://www.fireservice.gr/... 
   
   
   

 

Τελευταία Ενημέρωση ( Κυριακή, 10 Φεβρουάριος 2019 15:10 )
 

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.