Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Τετάρτη, 16 Σεπτέμβριος 2015 19:49    Εκτύπωση
Βιωματικές δράσεις Γ' Γυμνασίου στον ΣΕΠ - οδηγίες για το σχολικό έτος 2015 - 2016

Εγκύκλιος με Οδηγίες για τις Βιωματικές Δράσεις Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. έτος 2015-2016.

Σχετικά με τον Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό προβλέπονται τα παρακάτω: 

Στα τρία τρίμηνα της Γ΄ τάξης προβλέπεται η υλοποίηση δράσεων από τρία επιστημονικά πεδία, ήτοι:

1. Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός, λόγω των ενδιαφερόντων και των αναγκών της συγκεκριμένης ηλικίας,

2. Τοπική Ιστορία και

3. Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Π.Ε.Α.Α).

Η δράση κάθε επιστημονικού πεδίου θα διαρκεί ένα τρίμηνο και οι εποπτεύοντες καθηγητές θα μετακινούνται διαδοχικά ανά τρίμηνο σε επόμενο τμήμα Βιωματικής Δράσης, ώστε στο τέλος της χρονιάς όλα τα τμήματα να έχουν ασχοληθεί και με τα τρία επιστημονικά πεδία. Για το θέμα, το σκοπό, τις δραστηριότητες, τον προγραμματισμό κλπ κάθε Βιωματικής Δράσης οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν για έγκριση συνοπτική πρόταση στον Σύμβουλο Παιδαγωγικής Ευθύνης, όπως αναφέρεται παρακάτω. 

Οι Βιωματικές Δράσεις πραγματοποιούνται εβδομαδιαίως για 2 ώρες στα Ημερήσια Γυμνάσια και 1 ώρα στα Εσπερινά Γυμνάσια.

Διαβάστε τις οδηγίες στο συνημμένο αρχείο

Τελευταία Ενημέρωση ( Πέμπτη, 17 Σεπτέμβριος 2015 10:27 )