Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Παρασκευή, 22 Ιανουάριος 2010 18:13    Εκτύπωση
Εξέταση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - Χορήγηση γνωματεύσεων

Φ.251/5835/Β6/20-1-2010

Όπως γνωρίζετε, οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών που πάσχουν από δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία διερευνώνται και διαπιστώνονται από τα ΚΕΔΔΥ (Ν. 3699/2008, ΦΕΚΑ΄-199) και με βάση το παραπάνω σχετικό και από τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, τα οποία εκδίδουν τις σχετικές γνωματεύσεις.  Προβλέπεται επίσης ότι στις ως άνω  γνωματεύσεις αναγράφονται απαραιτήτως η ειδική μαθησιακή δυσκολία του μαθητή και ο χρόνος επαναξιολόγησής του.

Ο σκοπός της ως άνω ρύθμισης είναι να δοθεί η δυνατότητα σε όσους εμπίπτουν στις ρυθμίσεις αυτές να διατυπώσουν προφορικά τις γνώσεις τους, λόγω της υφιστάμενης φυσικής αδυναμίας τους να τις εκφράσουν γραπτά. Κατά τα λοιπά, η εξέτασή τους για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση δεν διαφέρει από την εξέταση των άλλων υποψηφίων που εξετάζονται γραπτά. Η εφαρμογή των ως άνω διατάξεων που δίνουν στους εξεταζόμενους με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες το δικαίωμα για προφορική εξέταση δεν αποβλέπει σε επιεική αξιολόγηση ή άλλης μορφής ιδιαίτερη μεταχείριση των υποψηφίων, αλλά αποσκοπεί στην εξωτερίκευση των γνώσεών τους, ώστε να διασφαλιστεί η επί ίσοις όροις συμμετοχή τους στις εξετάσεις.
Με βάση τα ανωτέρω, παρακαλούμε η εξέταση των ως άνω υποψηφίων για τη χορήγηση των σχετικών γνωματεύσεων να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, ώστε τα άτομα που πραγματικά πάσχουν από δυσλεξία, δυσγραφία δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία να έχουν ίσες ευκαιρίες με τους άλλους υποψήφιους. Η σωστή οργάνωση, η απρόσκοπτη διεξαγωγή και το αδιάβλητο των εξετάσεων αυτών είναι ευθύνη όλων μας. Ευελπιστούμε στη συνεργασία σας.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Τελευταία Ενημέρωση ( Τετάρτη, 06 Μάρτιος 2013 23:56 )