Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Τετάρτη, 02 Ιούνιος 2010 23:05    Εκτύπωση
Εξέταση ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα ειδικά Mαθήματα (Ξένες γλώσσες - Σχέδια - Μουσική)

Oι εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα διενεργούνται με βάση την αριθμ. Φ253/128314/Β6 (ΦΕΚ 1538 Β΄) Υπουργική Απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Σύμφωνα με τις διατάξεις της ανωτέρω Υ.Α., οι απόφοιτοι και οι μαθητές ημερησίου ή εσπερινού Γενικού Λυκείου, οι απόφοιτοι Επαγγελματικού Λυκείου (ομάδα Α΄ και ομάδα Β΄), οι απόφοιτοι άλλου τύπου Λυκείου που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 9, καθώς και οι απόφοιτοι Β΄ κύκλου ΤΕΕ που εμπίπτουν στις αντίστοιχες διατάξεις, εξετάζονται ως άτομα με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από τις οικείες επιτροπές εξέτασης ως ακολούθως:

α. Οι απόφοιτοι Λυκείου που υπέβαλαν τη σχετική αίτηση - δήλωση σε Λύκεια των περιφερειών Μακεδονίας, Θράκης και Θεσσαλίας, καθώς και οι απόφοιτοι Β΄ κύκλου ΤΕΕ που υπέβαλαν μηχανογραφικό δελτίο στις οικείες επιτροπές των αντίστοιχων περιοχών εξετάζονται για όλα τα ειδικά μαθήματα πλην των Ισπανικών, από την επιτροπή εξέτασης ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εδρεύει στο βαθμολογικό κέντρο ειδικών μαθημάτων Θεσσαλονίκης (Μουσικό Λύκειο Θεσσαλονίκης- Τέρμα αστικών Πυλαίας-ΤΚ 555 35- ΤΗΛ.2310 300828- 300630- 303707).

Ειδικά για το  μάθημα «Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων», η ανωτέρω επιτροπή εξέτασης μπορεί με απόφαση του προέδρου του Β.Κ. ειδικών μαθημάτων Θεσ/νίκης, να εδρεύει σε εξεταστικό κέντρο της Θεσσαλονίκης που έχει ορισθεί για την εξέταση του ειδικού αυτού μαθήματος.

β. Οι απόφοιτοι Λυκείου που υπέβαλαν τη σχετική αίτηση - δήλωση σε Λύκεια των λοιπών περιοχών, πλην των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο, καθώς και οι απόφοιτοι Β΄ κύκλου ΤΕΕ που υπέβαλαν μηχανογραφικό δελτίο στις οικείες επιτροπές των αντίστοιχων περιοχών εξετάζονται για όλα τα ειδικά μαθήματα, εκτός από τα μαθήματα  Ιταλικά και Ισπανικά, από την επιτροπή εξέτασης ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εδρεύει στο βαθμολογικό κέντρο ειδικών μαθημάτων Αθήνας (2ο Πειραματικό Λύκειο Αθήνας- Οδός Παν. Κυριακού 12 ( είσοδος από Τ. Φιλήμονος 30 - 34) - τκ 115 21- Αμπελόκηποι-τηλ. 6436784-6436461-6469834 φαξ).

Ειδικά για το  μάθημα «Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων», η ανωτέρω επιτροπή εξέτασης μπορεί, με απόφαση του προέδρου του Β.Κ. ειδικών μαθημάτων Αθήνας, να εδρεύει σε εξεταστικό κέντρο της Αθήνας που έχει ορισθεί για την εξέταση του ειδικού αυτού μαθήματος. Φέτος, η ανωτέρω επιτροπή εξέτασης θα εδρεύει στο 6ο Γενικό Λύκειο Αιγάλεω {Μίνωος & Προόδου (ΤΕΙ Πειραιά)-Αιγάλεω, Τ.Κ. 122 46, τηλ. 210 5690079, 210 5690739}.

Για το λόγο αυτό οι σχετικές αιτήσεις μαζί με τις προβλεπόμενες γνωματεύσεις για την κατηγορία αυτήν των υποψηφίων δεν θα αποστέλλονται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας αλλά θα διαβιβάζονται μέσω του αρμόδιου Προϊσταμένου Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο Βαθμολογικό Κέντρο Αθήνας.

γ. Οι αναφερόμενοι της περίπτωσης α για το μάθημα των Ισπανικών και της περίπτωσης β για τα μαθήματα Ισπανικά και Ιταλικά εξετάζονται από την κεντρική επιτροπή ειδικών μαθημάτων, η οποία για την περίπτωση αυτή λειτουργεί ως επιτροπή εξέτασης ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εδρεύει στην Αθήνα, στο κτίριο της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου 37 - ΜΑΡΟΥΣΙ  - Ισόγειο - Πτέρυγα Δ .

Τελευταία Ενημέρωση ( Τετάρτη, 06 Μάρτιος 2013 23:56 )