Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Δευτέρα, 06 Οκτώβριος 2014 11:26    Εκτύπωση
Μετεγγραφές μαθητών Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων

Από το Υπουργείο Παιδείας εκδόθηκε το πρακάτω έγγραφο που αφορά στις μετεγγραφές μαθητών από ΓΕΛ σε ΕΠΑΛ και αντιστρόφως:

Κατόπιν ερωτημάτων που υποβάλλονται στη Διεύθυνσή μας σχετικά με τις μετεγγραφές μαθητών από τα Γενικά σε Επαγγελματικά Λύκεια και αντίστροφα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε τα εξής:
Σύμφωνα με την παρ. 3, αρ. 1 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193): «Στην Α` Τάξη εγγράφονται χωρίς εξετάσεις, οι κά¬τοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου. Στη Β` Τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι από την Α` Τάξη του Γενικού ή του Επαγγελματικού Λυκείου. Στη Γ` Τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι από τη Β` Τάξη του Γενικού Λυκείου».

  Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ. 2, άρ. 7 του ιδίου νόμου: «Στο Δευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών» στα Ημερήσια ΕΠΑ.Λ. λειτουργούν οι Α`, Β` και Γ` τάξεις. Στην Α` τάξη εγγράφονται χωρίς εξετάσεις, οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου. Στη Β` τάξη εγγρά¬φονται οι προαγόμενοι από την Α` τάξη του Γενικού ή του Επαγγελματικού Λυκείου. Στη Γ` τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι από τη Β` τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου. Οι προαγόμενοι από την Α` Τάξη του Επαγ¬γελματικού Λυκείου δικαιούνται να εγγραφούν στη Β` Τάξη του Γενικού Λυκείου».
Επίσης, σύμφωνα με το άρ. 30 του Π.Δ. 60/2006 (Α΄ 65): «(?) Κατά την εφαρμογή των διατάξεων αυτών στα Εσπερινά Ενιαία Λύκεια, όπου αναφέρεται Α΄ τάξη νοούνται οι τάξεις Α΄ και Β΄ του Εσπερινού Ενιαίου Λυκείου και όπου αναφέρεται Β΄ ή Γ΄ τάξη νοείται Γ΄ ή Δ΄ τάξη αντίστοιχα του Εσπερινού Ενιαίου Λυκείου».
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το άρ. 21 της υπ΄αριθ. 141641/Γ2/2014 (Β? 2470) Υπουργικής Απόφασης: «Κατά την εφαρμογή των διατάξεων αυτών στα Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια, όπου αναφέρεται Α΄ τάξη νοείται η Α΄ τάξη των Ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων, όπου αναφέρεται Β΄ τάξη νοείται η Β΄ τάξη των Ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων και όπου αναφέρεται Γ΄ και Δ΄ τάξη νοείται η Γ΄ τάξη των Ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων».
Τέλος, εγγεγραμμένοι μαθητές σε ΕΠΑ.Λ. ή σε ΓΕ.Λ. αντίστοιχα, δύνανται να μετεγγραφούν στις προαναφερόμενες τάξεις μέχρι τις 15 Οκτωβρίου εκάστου έτους. Ακολουθεί σχετικός πίνακας προς διευκόλυνσή σας.

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας