Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Δευτέρα, 03 Οκτώβριος 2011 10:10    Εκτύπωση
Αποτελέσματα επιτυχόντων Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) 2011-2012 (σύστημα απολυτηρίου)

Από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας / Γενική Γραμματεία Ναυτιλίας ανακοινώνεται ότι την 30 Σεπτεμβρίου 2011 ημέρα Παρασκευή τοιχοκολλήθηκαν στα καταστήματα του Αρχηγείου Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ(Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2 εντός λιμένα Πειραιά), στο κτίριο πρώην ΥΕΝ (Γρ. Λαμπράκη 150), καθώς και στο internet www.yen.gr πίνακες επιτυχίας των σπουδαστών που εισάγονται στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού για το εκπαιδευτικό έτος 2011-12. Στο σύνολο των σχολών Ε.Ν εισάγονται συνολικά 1365 σπουδαστές. (οι πίνακες αφορούν επιτυχόντες με την διαδικασία κατάθεσης απολυτηρίου και όχι μεσω πανελλαδικών εξετάσεων)
Οι υποψήφιοι που δεν συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες επιτυχόντων θεωρούνται "επιλαχόντες".
Οι επιτυχόντες πρέπει να παρουσιαστούν για εγγραφή όχι αργότερα από την 14η Οκτωβρίου 2011 ημέρα Παρασκευή. Μη παρουσιασθέντες για εγγραφή αποκλείονται της φοίτησης και οι θέσεις τους καταλαμβάνονται από υποψήφιους επιλαχόντες της ίδιας κατηγορίας.
Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή:
1. Αστυνομική ταυτότητα και μια φωτοτυπία αυτής
2. Τέσσερεις (04) φωτογραφίες και μια φωτοτυπία αυτής
3. Πρωτότυπο απολυτηρίου (εάν δεν έχει κατατεθεί)

Τελευταία Ενημέρωση ( Πέμπτη, 07 Μάρτιος 2013 20:38 )