Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Παρασκευή, 22 Μάρτιος 2013 12:13    Εκτύπωση
Επαγγελματικά δικαιώματα - επαγγελματικές άδειες πτυχιούχων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ - ΙΕΚ)

Με την ευκαιρία πρόσφατης ενημέρωσης των μαθητών/τριών στο 2ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αιγίου και των σχετικών ερωτημάτων που τέθηκαν για τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων των ειδικοτήτων παραθέτουμε τους πίνακες με τα επαγγελματικά δικαιώματα ? επαγγελματικές άδειες των πτυχίων της δευτεροβάθμιας (ΕΠΑΛ - ΕΠΑΣ) και των διπλωμάτων της μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΙΕΚ).
Επιπλέον παραθέτουμε την απόφαση υπ. Αριθμ. 8/06.04.2011, του ΕΟΠΠΕΠ με θέμα: «Αντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. - ΕΠΑ.Σ. με ΤΕΕ Α΄ και Β΄ κύκλου, ΤΕΛ και ΤΕΣ και μεταφορά Επαγγελματικών Δικαιωμάτων των ΤΕΕ Α΄ και Β΄ κύκλου των ΤΕΛ και ΤΕΣ στα ΕΠΑΣ - ΕΠΑΛ».

Επίσης σε προηγούμενη ανάρτηση στον δικτυακό μας τόπο οι πτυχιούχοι ΕΠΑΛ - ΕΠΑΣ μπορούν να βρουν θεσμοθετημένα πρόσφατα επαγγελματικά δκαιώματα στις εξής επαγγελματικές περιοχές:
1) (α) εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε βιομηχανίες και άλλες μονάδες, (β) χειρισμού και επιτήρησης ατμολεβήτων και  (γ) εκτέλεσης τεχνικού έργου και  παροχής τεχνικής υπηρεσίας για εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης και οξυγονοκόλλησης, 2) χειρισμού μηχανημάτων τεχνικών έργων, καθορισμός κριτηρίων για την κατάταξη των μηχανημάτων σε ειδικότητες και ομάδες, 3) κατασκευής, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας των εγκαταστάσεων καύσης υγρών και αερίων καυσίμων για την παραγωγή ζεστού νερού, 4) κατασκευής, συντήρησης και επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων

Ενιαία Πολυκλαδικά Λύκεια (Ε.Π.Λ.) | Επαγγελματικά δικαιώματα Ι.Ε.Κ. | Λύκεια Εμπορικού Ναυτικού (Λ.Ε.Ν.) | Τ.Ε.Ε. Α΄ Κύκλου σπουδών | Τ.Ε.Ε. Β΄ Κύκλου σπουδών | Τεχνικά Επαγγελματικά Λύκεια (Τ.Ε.Λ.) | Τεχνικές Επαγγελματικές Σχολές (Τ.Ε.Σ.)

 

Τελευταία Ενημέρωση ( Σάββατο, 23 Μάρτιος 2013 17:22 )