Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Τετάρτη, 22 Ιανουάριος 2014 15:28    Εκτύπωση
Αντιστοιχίες τομέων και ειδικοτήτων του Ν. 3475/2006 και του Ν. 4186/2013

Ύστερα από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξη 47/2013 του Δ.Σ.), διαμορφώνονται οι νέες αντιστοιχίες τομέων και ειδικοτήτων του Ν. 3475/2006 και του Ν. 4186/2013 της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Δείτε εδώ το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας.