Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Πέμπτη, 25 Σεπτέμβριος 2014 14:23    Εκτύπωση
Κανονικά οι εξετάσεις για τις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας κατά το τρέχον σχολικό έτος
Σύ?φωνα ?ε τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 4278/2014 ( ΦΕΚ 157 τ. Α΄) κατά το τρέχον σχολικό έτος 2014-2015 οι εξετάσεις εισαγωγής ιδιωτών στη Σχολή Αστυφυλάκων και στη Σχολή Αξιω?ατικών της Ελληνικής Αστυνο?ίας θα πραγ?ατοποιηθούν κανονικά και οι επιτυχόντες θα εγγραφούν στις οικείες σχολές κατά το ακαδη?αϊκό έτος 2016-2017. 
Επίσης, η Σχολή Αξιω?ατικών Ελληνικής Αστυνο?ίας (για Αστυνο?ικούς) θα δεχτεί υποψηφίους (ήδη υπηρετούντες Αστυνο?ικούς) των πανελλαδικών εξετάσεων του 2015 και οι επιτυχόντες θα εγγραφούν στις οικείες σχολές κατά το ακαδη?αϊκό έτος 2015-2016.
 
Σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες επιλογής για τους υποψηφίους των Σχολών της Αστυνο?ικής Ακαδη?ίας, προϋπόθεση είναι ο υποψήφιος να έχει κριθεί ικανός για τις Σχολές αυτές κατά τις προκαταρκτικές εξετάσεις που διενεργούνται για το σκοπό αυτό από τις ίδιες τις Σχολές σύ?φωνα ?ε τις κεί?ενες διατάξεις. Η σχετική προκήρυξη, που περιγράφονται τα απαιτού?ενα δικαιολογητικά και η διαδικασία των προκαταρκτικών εξετάσεων, ανακοινώνεται από το Υπουργείο ?η?όσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ώστε οι υποψήφιοι να την αναζητήσουν προς ενη?έρωσή τους. 
 
Πηγή: Υπ. Παιδείας
Τελευταία Ενημέρωση ( Παρασκευή, 26 Σεπτέμβριος 2014 14:26 )