Ποια σχολή να ακολουθήσω;
Ποιο επάγγελμα μου ταιριάζει;
Πως κινείται σήμερα η αγορά εργασίας;

Όταν οι επιλογές και οι αποφάσεις σου στηρίζονται στις κλίσεις, στις δεξιότητες και στα ενδιαφέροντά σου, σε συνδυασμό με την επαρκή πληροφόρηση για την αγορά εργασίας αποτελούν το σημαντικότερο βήμα για την επαγγελματική σου επιτυχία!

Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Παρασκευή, 23 Απρίλιος 2010 21:50   
Μερικές πληροφορίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για τις στρατιωτικές σχολές
Hits

1. Δηλώνω οπωσδήποτε τις σχολές στις οποίες θα επιθυμούσα να εισαχθώ. Προσέχω... αν δεν δηλώσω κάποια σχολή τώρα στην αίτηση, ακόμα και να τη δηλώσω στο μηχανογραφικό μου, και να «πιάσω» τα μόρια εισαγωγής δεν θα μπορέσω να εισαχθώ. Το Υπουργείο Παιδείας για την έκδοση των μηχανογραφικών καταστάσεων επιτυχόντων θα λάβει υπόψη μόνο τμήματα ΑΣΕΙ ή ΑΣΣΥ που δηλώθηκαν στην αίτηση για τις στρατιωτικές σχολές. Επομένως είναι προτιμότερο να τις δηλώσω τώρα όλες,να απορρίψω αυτές που δεν με ενδιαφέρουν) για να έχω εναλλακτικές, και αργότερα αποφασίζω αν θα τις συμπεριλάβω και στο μηχανογραφικό μου. Λαμβάνω υπόψη πάντα τις παραμέτρους που αναφέρονται κατά περίπτωση στις προκαταρκτικές εξετάσεις*

Στρατιωτικά τμήματα 1ου Επιστημονικού Πεδίου

1. Στρατολογικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη
2. Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη

Στρατιωτικά τμήματα 2ου Επιστημονικού Πεδίου

1. Ευελπίδων (ΣΣΕ) - Όπλα
2. Ευελπίδων (ΣΣΕ) - Σώματα
3. Ικάρων (ΣΙ) Ιπτάμενοι
4. Ικάρων (ΣΙ) Μηχανικοί (ΣΜΑ)
5. Ικάρων (ΣΙ) Ελεγκτές Αεράμυνας
6. Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μάχιμοι
7. Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μηχανικοί
8. Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (Σ.Μ.Υ.) - Όπλα
9. Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (Σ.Μ.Υ.) - Σώματα
10. Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.)
11. Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων

Στρατιωτικά τμήματα 3ου Επιστημονικού Πεδίου

1. Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη
2. Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ)
3. Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη
4. Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη
5. Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη

Στρατιωτικά τμήματα 4ου Επιστημονικού Πεδίου

1. Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α.)
2. Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (Σ.Μ.Υ.) - Όπλα
3. Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (Σ.Μ.Υ.) - Σώματα
4. Ευελπίδων (ΣΣΕ) - Όπλα
5. Ευελπίδων (ΣΣΕ) - Σώματα
6. Ικάρων (ΣΙ) Ιπτάμενοι
7. Ικάρων (ΣΙ) Μηχανικοί (ΣΜΑ)
8. Ικάρων (ΣΙ) Ελεγκτές Αεράμυνας
9. Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μάχιμοι
10. Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μηχανικοί
11. Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.)
12. Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων

Στρατιωτικά τμήματα 5ου Επιστημονικού Πεδίου

1. Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη
2. Υπαξιωματικών Διοικητικών Αεροπορίας (ΣΥΔ)

2. Η εισαγωγή μου θα γίνει βάση της σειράς προτίμησης που θα τις δηλώσω στο μηχανογραφικό μου και όχι βάση της σειράς που θα τις δηλώσω στην αίτηση του στρατού.

3. Όποια σχολή δηλώσω πρώτη στη αίτηση του στρατού σε αυτή και πρέπει να καταθέσω ή να αποστείλω με συστημένη επιστολή την αίτηση και τα λοιπά δικαιολογητικά.
Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τους υποψήφιους της περιφέρειας οι οποίοι βρίσκονται μακριά από τις έδρες των σχολών της Αττικής και πλησιέστερα στις Σχολές της Θεσσαλονίκης (ΣΣΑΣ) και Τρικάλων (ΣΜΥ). Διότι όποια σχολή δηλώσουν πρώτη, στην έδρα της θα πρέπει να δώσουν και τις προκαταρκτικές εξετάσεις. Επομένως συμφέρει σε αυτήν την κατηγορία υποψηφίων να δηλώσουν στην αίτησή τους σχολή πλησιέστερη προς τον τόπο κατοικίας τους για να αποφύγουν μακρινές μετακινήσεις. Εκτός αν θέλουν να κάνουν ταξιδάκι... (όπως είπαμε παραπάνω η εισαγωγή θα γίνει βάση της σειράς προτίμησης στο μηχανογραφικό και όχι βάση της σειράς προτίμησης στην αίτηση). Να σημειώσουμε στο σημείο αυτό ότι οι υποψήφιοι/ες που έχουν σχολή πρώτης προτίμησης τη ΣΥΔ, θα πρέπει να μετακινηθούν στην Αττική για τις προκαταρκτικές εξετάσεις παρ΄όλο που η σχολή έχει την έδρα της στη Θεσσαλονίκη. Επίσης όσοι δηλώσουν υποψήφιοι για τη σχολή Ικάρων (Ιπτάμενους) θα πρέπει να μετακινηθούν για και για 4 εργάσιμες ημέρες στην 128ΣΕΤΤΗ στο Καβούρι Αττικής προκειμένου να συμμετέχουν στις ειδικές εξετάσεις Ιπταμένων (σύμφωνα με το πρόγραμμα των εξετάσεων του 2010).

Τα παραπάνω έχουν εφαρμογή για τους υποψήφιους του Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ Β' ομάδας και ΕΠΑΛ Α' ομάδας. Για τους τελευταίους βέβαια η αίτηση αφορά μόνο σχολές υπαξιωματικών. Στο χάρτη που ακολουθεί έχουμε σημειώσει τα σημεία που βρίσκονται τα Στρατιωτικά Ιδρύματα.


Προβολή Στρατιωτικές Σχολές σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους

4. Αργότερα όταν θα συμπληρώσω το μηχανογραφικό μου θα πρέπει να προσέξω και τα εξής που αναγράφονται ως πληροφορίες στο μηχανογραφικό του υποψήφιου Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ Β΄ομάδας:

«Σε περίπτωση ισοβαθμίας σου με τον τελευταίο εισαγόμενο σε σχολή που δήλωσες προτίμηση, προηγείται αυτός που έχει μεγαλύτερο Γενικό Βαθμό Πρόσβασης και αν υπάρχει ισοβαθμία και στο Γενικό Βαθμό Πρόσβασης, προηγείται αυτός που έχει μεγαλύτερο άθροισμα βαθμών στα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του οικείου επιστημονικού πεδίου. Αν και πάλι υπάρχει ισοβαθμία, εισάγονται όλοι οι ισοβαθμούντες ανεξάρτητα από τη σειρά που δήλωσε ο καθένας τη σχολή αυτή, εκτός αν πρόκειται για Στρατιωτικές ή Αστυνομικές Σχολές.
Στην περίπτωση ισοβαθμίας σε Στρατιωτικές ή Αστυνομικές Σχολές ως τρίτο στη σειρά κριτήριο επιλογής λαμβάνεται υπόψη η σειρά προτίμησης, οπότε προηγείται αυτός που δήλωσε τη σχολή με προγενέστερη προτίμηση».


Για τους υποψήφιους ΕΠΑΛ Α΄ομάδας ισχύουν τα εξής:

«Σε περίπτωση ισοβαθμίας με τον τελευταίο εισαγόμενο σε σχολή που δήλωσες προτίμηση, προηγείται αυτός που έχει επιτύχει μεγαλύτερο βαθμό (μέσο όρο) στα μαθήματα ειδικότητας. Εάν και πάλι ισοβαθμείτε, εισάγεστε όλοι οι ισοβαθμούντες ανεξάρτητα από τη σειρά που τη δήλωσε ο καθένας.
- Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσότερων υποψήφιων με τον τελευταίο εισαγόμενο στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών και τις σχολές Αστυφυλάκων και μετά την εξάντληση του κριτηρίου της βαθμολογίας στο μάθημα ειδικότητας, εισάγεται ο υποψήφιος που δήλωσε τη σχολή αυτή με προγενέστερη σειρά προτίμησης.»


* β. Η Σχολή πρώτης προτιμήσεώς σου, θα εκδώσει πρόγραμμα προκαταρκτικών εξετάσεων και θα δώσει τα αποτελέσματα αυτών στις υπόλοιπες Σχολές επιθυμίας σου.
γ. Για το πρόγραμμα των Προκαταρκτικών Εξετάσεων θα ενημερωθείς με δική σου ευθύνη από το Στρατολογικό Γραφείο του Νομού που ανήκεις ή τα Γραφεία Ενημέρωσης Κοινού (Αθηνών-Θεσσαλονίκης) ή το Γραφείο Εισαγωγικών Εξετάσεων της Σχολής πρώτης προτίμησης, την 4 Ιουνίου 2010. Οι υποψήφιοι Έλληνες-ίδες του Εξωτερικού που θα γίνουν δεκτοί μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, θα ενημερωθούν το τρίτο δεκαήμερο Αυγούστου για το Πρόγραμμα των Προκαταρκτικών Εξετάσεων (ΠΚΕ), με δική τους ευθύνη από τις Στρατιωτικές Σχολές στις οποίες είναι υποψήφιοι και τα γραφεία Ενημερώσεως Κοινού Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
δ. Αν κριθείς ακατάλληλος στη Σχολή-Τμήμα πρώτης προτίμησής σου σε οποιοδήποτε στάδιο υποχρεωτικά θα ακολουθήσεις το πρόγραμμα που έχεις για τις υπόλοιπες Σχολές σου. Τα κριτήρια επιτυχίας είναι διαφορετικά σε κάθε Σχολή - Τμήμα. Αν διακόψεις τις Προκαταρκτικές Εξετάσεις σε οποιοδήποτε στάδιο, αυτόματα κρίνεσαι αποτυχών για όλες τις Στρατιωτικές Σχολές.
ε. Οι υποψήφιοι που ΔΕΝ έχουν πρώτη προτίμηση τη ΣΙ και έχουν δηλώσει το Τμήμα Ιπταμένων ή ΣΙΡ (π.χ. 1η προτίμηση ΣΣΕ/Όπλα, 2η ΣΙ/Ιπτάμενοι, 3η ΣΝΔ/Μάχιμοι και 4η ΣΙΡ) με μέριμνα της ΔΑΕ θα υποστούν επιπλέον ψυχομετρικές - ιατρικές εξετάσεις (Διαρκειας 4 εργασίμων ημερών).
στ. Οι κοινοί υποψήφιοι με μία από τις Σχολές του Πολεμικού Ναυτικού (ΣΝΔ-ΣΜΥΝ) που δεν έχουν πρώτη προτίμηση τη ΣΝΔ ή ΣΜΥΝ θα ακολουθήσουν το πρόγραμμα της Σχολής πρώτης προτίμησης τους και ακολούθως θα εξετασθούν στην κολύμβηση με μεριμνά της πρώτης Σχολής προτίμησης.
ζ. Διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι με πρώτη Σχολή προτίμησης τις ΣΝΔ-ΣΙ/Ιπτ ΣΜΥΝ, οι οποίοι κρίθηκαν ακατάλληλοι στις ειδικές αντίστοιχες δοκιμασίες αυτών των Σχολών θα συνεχίσουν υποχρεωτικά τις Προκαταρκτικές Εξετάσεις προκειμένου να κριθούν αν είναι κατάλληλοι ή ακατάλληλοι για τις υπόλοιπες Σχολές που έχουν δηλώσει.


Δικτυακοί τόποι

Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων
http://www.sse.gr/

Σχολή Ικάρων (ΣΙ)
http://www.haf.gr/el/career/academies/si/
Σχολή Ναυτικών Δοκίμων
http://www.hna.gr
Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής
http://www.san.mil.gr/
Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων
http://www.ssas.gr/
Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών
http://www.smy.gr/
Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ)
http://www.haf.gr/el/career/academies/stya/
Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΥΔ)
http://www.haf.gr/el/career/academies/syd/
Σχολή Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων (ΣΙΡ)
http://www.haf.gr/el/career/academies/sir/
Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού
http://www.hellenicnavy.gr/smyn/smyn.asp

 

Τελευταία Ενημέρωση ( Παρασκευή, 08 Μάρτιος 2013 00:35 )
 

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.