Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Τρίτη, 20 Νοέμβριος 2007 02:00    Εκτύπωση
Νομοθεσία Εφαρμογής ΣΕΠ

Παράθεση σχετικών εγκυκλίων και αποφάσεων του Υπουργείου Παιδείας που αφορούν στην εφαρμογή του θεσμού του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Η ταξινόμηση όπως παρουσιάζεται έχει γίνει από τα στελέχη του ΚΕΣΥΠ Νεάπολης Θεσσαλονίκης.

101984/Γ7/08-09-2011 Παράδοση της αίθουσας, του αρχείου και του εξοπλισμού των ΓΡΑΣΕΠ

99024/Γ7/02-09-2011 Πάραδοση εξοπλισμού και υλικοτεχνικής υποδομής δομών ΣΕΠ

119236/Γ7/24-9-2010 Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων 2010-11

7209/Γ7/22-1-2010 Διευκρινίσεις σχετικά με τα προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων

154766/Γ7/15-12-2009 Χρηματοδότηση προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας

090917 113997 Γ7 Ανάθεση της εφαρμογής του ΣΕΠ στις σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
091215 155162 Γ7 Έλεγχος πραγματοποίησης προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας
090911 110715 Γ7 Προγραμματισμός Έργου ΣΕΠ & Συλλογή Στοιχείων
090910 110417 Γ7 Προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας και συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς
090709 081687 Γ7 Σχεδιασμός & Υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (2009-10)
080917 118842 Γ2 Αναθέσεις Μαθημάτων
071119 131331 Γ7 Παράταση Υποβολής Προγρ. Σχολικών Δραστηριοτήτων
061109 118828 Γ2 Αναλυτικό ΠΣ ΣΕΠ-Περιβάλλον Εργασίας
060207 013324 Γ2 Σχολικοί Περίπατοι & Εκπαιδευτικές Εκδρομές
050907 088500 Γ7 Ανάθεση Εφαρμογής ΣΕΠ
040116 004115 Γ7 Διευκρινήσεις Μετακινήσεων Μαθητών
031114 126807 Γ7 Μετακινήσεις με διανυκέρευση Μαθητών στο πλαίσιο Σχ. Δραστηριοτήτων
031002 107632 Γ2 Μετακινήσεις μαθητών με διανυκτέρευση στο πλαίσιο Σχ. Δραστηριοτήτων
011106 005959 Γ2 Εκπαιδευτικές επισκέψεις προγραμμάτων
011001 005088 Γ2 Οργάνωση Εκδηλώσεων Ημέρες Σταδιοδρομίας
010927 05051δ Γ2 Πρόγραμμα Σπουδών ΣΕΠ
010112 000172 Γ2 Ανανέωση Ηλεκρονικού Αρχείου Ανάθεσης ΣΕΠ
000920 003344 Γ2 Υλοποίηση Αγ. Σταδιοδρομίας & Προαιρ.Μαθημάτων ΣΕΠ
000914 003219 Γ2 Ανάθεση Εφαρμογής ΣΕΠ
000418 001549 Γ2 Επισκέψεις Μαθητών σε ΣΕΚ-Σχολικά Εργαστήρια
000207 000455 Γ2 Αγωγή Σταδιοδρομίας
990429 002358 Γ2 Αξιολόγηση μαθήματος ΣΕΠ
970919 002525 Ν Ενιαίο Λύκειο
970331 001904 Γ2 Διδασκαλία Μαθήματος Πληροφορική - Τεχνολογία - ΣΕΠ
960704 004087 Γ2 Θέματα Εφαρμογής ΣΕΠ
960409 001780 Γ2 Εκπαιδευτικές Επισκέψεις ΣΕΠ
920828 004867 Γ2 ΥΑ ΦΕΚ Β 629 Σχολικες Δραστηριοτητες Βθμια Εκπση.pdf
850926 001566 Ν Δομή & Λειτουργία Π & Δ Εκπαίδευσης

 

Τελευταία Ενημέρωση ( Παρασκευή, 08 Μάρτιος 2013 13:16 )