Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Τετάρτη, 13 Ιανουάριος 2010 22:55    Εκτύπωση
Γνωστοποίηση νομοθεσίας Πανελλαδικών εξετάσεων 2010

Γνωστοποίηση νομοθεσίας σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις των υποψηφίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄).

Κατεβάστε την εγκύκλιο γνωστοποίησης  Φ.251/2437/B6/12-1-2010 και τα σχετικά ΦΕΚ στα οποία αυτή αναφέρεται.

1. Τη με αρ. πρωτ.  Φ253/151506/Β6 (ΦΕΚ Β΄-2441/11-12-09) Υπουργική Απόφαση. Με τη ρύθμιση αυτή περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία στρογγυλοποίησης, η οποία ήδη εφαρμόζεται για την εξαγωγή του βαθμού πρόσβασης μαθήματος και του Γενικού Βαθμού Πρόσβασης.

2. Τη με αρ. πρωτ.  Φ253/151509/Β6 (ΦΕΚ Β΄-2441/11-12-09) Υπουργική Απόφαση με την οποία τροποποιείται και συμπληρώνεται η υπ΄ αριθμ. Φ253/128314/Β6 (ΦΕΚ Β΄-1538/10-12-2002) Υπουργική Απόφαση «Ορισμός των τμημάτων και των σχολών ??. για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες, τα αντίστοιχα ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για κάθε ένα από τα τμήματα και τις σχολές αυτές, τον τρόπο, τον τόπο και το χρόνο εξέτασης και βαθμολόγησης της εξέτασης στα ειδικά αυτά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια».

3. Τη με αρ. πρωτ.  Φ253/155439/Β6 (ΦΕΚ Β΄-2544/30-12-09) Υπουργική Απόφαση, η οποία αφορά στην εξέταση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Με τη δημοσίευση της ως άνω Υπουργικής Απόφασης παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 27 του Π.Δ. 60/2006 (ΦΕΚΑ΄-65), όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 12/2009 (ΦΕΚΒ΄-22).

4. Τη με αρ. πρωτ.  Φ253/151507/Β6 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄-2539/29-12-09) με την οποία τροποποιείται και συμπληρώνεται η υπ΄ αριθμ. Φ253/120789/Β6 (ΦΕΚ Β΄-1581/16-11-2005) Υπουργική Απόφαση. Με τη ρύθμιση αυτή εναρμονίζεται η τροποποιούμενη Υπουργική Απόφαση προς το ήδη ισχύον Προεδρικό Διάταγμα 60/2006 και περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία στρογγυλοποίησης, η οποία ήδη εφαρμόζεται για την εξαγωγή του βαθμού πρόσβασης μαθήματος και του Γενικού Βαθμού Πρόσβασης. Με την ίδια απόφαση προβλέπεται επίσης ότι από το σχολικό έτος 2010-11, ο υποψήφιος που δηλώνει ότι επιθυμεί να εξεταστεί σε πανελλαδικό  επίπεδο στο μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» οφείλει απαραιτήτως να δηλώσει ως δεύτερο μάθημα Γενικής Παιδείας τα «Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής».

 

Τελευταία Ενημέρωση ( Παρασκευή, 08 Μάρτιος 2013 01:12 )