Ποια σχολή να ακολουθήσω;
Ποιο επάγγελμα μου ταιριάζει;
Πως κινείται σήμερα η αγορά εργασίας;

Όταν οι επιλογές και οι αποφάσεις σου στηρίζονται στις κλίσεις, στις δεξιότητες και στα ενδιαφέροντά σου, σε συνδυασμό με την επαρκή πληροφόρηση για την αγορά εργασίας αποτελούν το σημαντικότερο βήμα για την επαγγελματική σου επιτυχία!

Εισαγωγή Αθλητών
Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Τρίτη, 21 Ιανουάριος 2014 22:55    PDF Εκτύπωση E-mail
Αποτελέσματα εισαγωγής αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται σήμερα Τρίτη 21/01/2014, τα αποτελέσματα των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την κατηγορία των αθλητών για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014. Τα ανωτέρω αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους από το διαδίκτυο (στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ., http://results.it.minedu.gov.gr). Οι υποψήφιοι θα μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα, πληκτρολογώντας στο σχετικό πεδίο τον οκταψήφιο κωδικό τους αριθμό και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες των προσωπικών τους στοιχείων (Επώνυμο-Όνομα-Πατρώνυμο-Μητρώνυμο).

Οι εγγραφές των εισαγόμενων θα πραγματοποιηθούν από Παρασκευή 24 Ιανουαρίου2014 έως και Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2014. Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία εγγραφής είναι αποκλειστική και οι επιτυχόντες εγγράφονται όλοι στο Α? εξάμηνο. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους σχετική αίτηση στη Γραμματεία της Σχολής ή Τμήματος επιτυχίας τους μέσα στην παραπάνω προθεσμία.

Μαζί με την αίτηση εγγραφής οι επιτυχόντες υποβάλλουν: α) Αίτηση εγγραφής. β) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή ή τμήμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας. γ) Έξι (6) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

Επισημαίνεται ότι όσοι είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή πρέπει να διαγραφούν προκειμένου να εγγραφούν στη νέα σχολή εισαγωγής τους. Διευκρινίζεται ότι τα σχετικά δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει οι επιτυχόντες στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων θα σταλούν υπηρεσιακά στη Σχολή επιτυχίας τους.

 
Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Δευτέρα, 25 Νοέμβριος 2013 09:43    PDF Εκτύπωση E-mail
Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση - Τροπολογία ΦΕΚ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α 254/2013 ο Νόμος 4210/2013 και στο άρθρο 26, η τροπολογία για την εισαγωγή διακριθέντων αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Πιο συγκεκριμμένα η τροπολογία αναφέρει:
1. Στην παρ. 9 του άρθρου 38 του Ν. 4115/2013 (Α΄ 24) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Αποκλειστικά για την εισαγωγή των διακριθέντων αθλητών ή αθλητριών σε Σχολές και Τμήματα ΑΕΙ, η διάκριση στους Πανελλήνιους Αγώνες όλων των κατηγοριών αναγνωρίζεται ανεξαρτήτως αν στους αγώνες που επετεύχθη η διάκριση συμμετείχαν ομογενείς ή αλλοδαποί αθλητές ή αθλήτριες. Η ισχύς της παρούσας διάταξης άρχεται από την 8η Οκτωβρίου 2008 και παύει με τη λήξη της εκάστης αγωνιστικής περιόδου 2012?2013.»
2. Η προϋπόθεση του ενεργού αθλητή χωρίς διακοπή της αθλητικής του δραστηριότητας, κατά την περίπτωση 2 της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4115/2013, δεν εφαρμόζεται για την εισαγωγή αθλητών στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2013 ?2014 και 2014 ? 2015.

Δείτε και κατεβάστε το σχετικό ΦΕΚ

Τελευταία Ενημέρωση ( Δευτέρα, 25 Νοέμβριος 2013 10:09 )
 
Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Παρασκευή, 06 Σεπτέμβριος 2013 14:34    PDF Εκτύπωση E-mail
Συμπληρωματική Εγκύκλιος για την Εισαγωγή αθλητών με διακρίσεις έως 07.10.2008 στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδ. έτος 2013-2014

Συμπληρωματική Εγκύκλιος για την Εισαγωγή αθλητών με διακρίσεις έως 07.10.2008 στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδ. έτος 2013-2014 σε ποσοστό θέσεων 30% για ΤΕΦΑΑ και 1% για Πανεπιστήμια και ΤΕΙ καθ΄ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων.

 
Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Τρίτη, 13 Αύγουστος 2013 10:44    PDF Εκτύπωση E-mail
Εισαγωγή αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 - (13-23 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις)

Εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας η εγκύκλιος Εισαγωγής αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά για το έτος 2013 υποβάλλονται, από 13 μέχρι 23 Σεπτεμβρίου, αποκλειστικά και μόνο με ταχυμεταφορά ή με συστημένη επιστολή στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων Ανδρέα Παπανδρέου 37 - Τ.Κ. 15180 - Μαρούσι Γραφείο 0091, με την ένδειξη « Επιτροπή Επιλογής Αθλητών»

Αναλυτικές οδηγίες και υποδείγματα αιτήσεων στην σχετική εγκύκλιο.

 
Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Σάββατο, 24 Νοέμβριος 2012 00:17    PDF Εκτύπωση E-mail
Επαναφορά της καθ΄ υπέρβαση εισαγωγής σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ αθλητών υψηλών διακρίσεων

Θα δοθεί και πάλι η δυνατότητα στους αθλητές υψηλών διακρίσεων να εισάγονται στα τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που επιθυμούν, χωρίς εξετάσεις,* καθ΄υπέρβαση του αριθμού εισακτέων.
Στο υπό διαβούλευση Σχέδιο Νόμου: «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις», αναφέρονται τα εξής:

«8. Αθλητές που κατακτούν 1η έως 3η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ή 1η έως 3η νίκη σε Παγκόσμιο ή σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανδρών ? γυναικών, νέων ανδρών ? νέων γυναικών, εφήβων ? νεανίδων ή που επιτυγχάνουν ή ισοφαρίζουν παγκόσμια ή πανευρωπαϊκή επίδοση ανδρών ? γυναικών σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο αθλητικές ομοσπονδίες, εισάγονται σε οποιοδήποτε Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της προτίμησής τους και εγγράφονται σε αυτό, καθ΄ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων που ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Επίσης μειώνεται στο 90% των των μορίων του τελευταίου εισαχθέντα ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός μορίων που πρέπει να συγκεντρώνει ο υποψήφιος μαθητής - αθλητής (ύστερα από την προσαύξηση των μορίων του) για τα τμήματα στα οποία επιθυμεί να εισαχθεί.

Στο ίδιο σχέδιο νόμου στο Άρθρο 38: «Επιβραβεύσεις διακριθέντων αθλητών» προβλέπονται και άλλες αλλαγές που αφορούν στην εισαγωγή των διακριθέντων μαθητών ? αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Τόπος διαβούλευσης: http://www.opengov.gr/ypepth/?p=1554

* χωρίς απαραίτητα συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές εξετάσεις.

Όλα τα ανωτέρω φυσικά θα ισχύσουν εφόσον το σχέδιο νόμου γίνει νόμος του κράτους -

Και μια παρατήρηση:
Ο συντάκτης του νόμου αναφέρει συνεχώς τον όρο ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
Ό όρος ΑΕΙ δεν υφίσταται προκειμένου να χαρακτηριστούν οι Πανεπιστημιακές σχολές. Ας τον διορθώσει κάποιος.

Σπύρος Παπαχαρίσης
Υπ. ΣΕΠ ? ΚΕΣΥΠ Φλώρινας

Τελευταία Ενημέρωση ( Πέμπτη, 07 Μάρτιος 2013 01:50 )
 
Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Τρίτη, 11 Σεπτέμβριος 2012 13:51    PDF Εκτύπωση E-mail
Εμπρόθεσμη κατάθεση δικαιολογητικών αθλητών που στερούνται βεβαίωση της Γ.Γ.Α.

Από το Υπουργείο Παιδείας γίνεται γνωστό ότι για να ληφθούν υπόψη ως εμπρόθεσμες οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων αθλητών κατά την κατάθεση δικαιολογητικών προς τις Δευτεροβάθμιες Διευθύνσεις οι αθλητές που δεν έχουν παραλάβει ακόμα την σχετική βεβαίωση εγγραφής τους στον πίνακα αθλητών από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, θα υποβάλουν σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.

Συγκεκριμένα, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρ. 10, παρ. 4 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας [Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ.Α?)] ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να κάνει Υπεύθυνη Δήλωση που θα συνοδεύει τα υπόλοιπα δικαιολογητικά και θα αναφέρει τον αριθ. πρωτ. αίτησής του προς την αρμόδια Υπηρεσία (Γενική Γραμματεία Αθλητισμού) καθώς και το λόγο για τον οποίο δεν έχει την απαιτούμενη βεβαίωση.

Η ενέργεια αυτή είναι απαραίτητη προκειμένου η αίτηση του ενδιαφερόμενου να θεωρηθεί εμπρόθεσμη. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι, η αίτηση προς τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού να έχει γίνει μέχρι τις 12-3-2012*, καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την κατηγορία των αθλητών το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013.

Ως εκ τούτου οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης παραλαμβάνουν τα δικαιολογητικά των υποψηφίων παρέχοντας τη σχετική πληροφόρηση για την Υπεύθυνη Δήλωση στους ενδιαφερόμενους.

* Σας ενημερώνουμε ότι στο αριθμ. Φ151/104617/Β6/11-9-2012 έγγραφό μας που εστάλη πριν από λίγο, η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την κατηγορία των αθλητών είναι 12-9-2012 και όχι 12-3-2012.

Τελευταία Ενημέρωση ( Πέμπτη, 07 Μάρτιος 2013 01:50 )
 
Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Κυριακή, 26 Αύγουστος 2012 01:29    PDF Εκτύπωση E-mail
Αιτήσεις αθλητών για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από 3-14/9

Οι αθλητές που επιθυμούν να κάνουν χρήση των διατάξεων του άρθρου 34 του Ν.2725/1999, του άρθρου 18 του Ν.3708/2008 και του άρθρου 45 του Ν. 3773/09(ΦΕΚ 120 τ.Α΄) για εισαγωγή στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία υπάγεται το Λύκειο αποφοίτησής τους, από τη Δευτέρα 03-9-2012 μέχρι και την Παρασκευή 14-9-2012.

Υπενθυμίζεται η σχετική εγκύκλιος Φ.151/63549/Β6/7-6-2012 (ΑΔΑ:Β4ΛΡ9-ΑΦΤ), ήδη αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.minedu.gov.gr στην ενότητα ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, υποενότητα ΑΘΛΗΤΕΣ, στο σημείο ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ).

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας

Τελευταία Ενημέρωση ( Πέμπτη, 07 Μάρτιος 2013 01:51 )
 
Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Παρασκευή, 08 Ιούνιος 2012 13:52    PDF Εκτύπωση E-mail
Εισαγωγή αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013

Για την εισαγωγή αθλητών, αποφοίτων Γενικού ή Ενιαίου Λυκείου, ΕΠΑΛ, Β' κύκλου TEE ή ΤΕΛ, στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 εφαρμόζονται οι εξής διατάξεις:

α) Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 12α του άρθρου 18 του Ν.3708/2008 (ΦΕΚ 210 Α'), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο Γ2 του άρθρου 45 του Ν.3773/2009 (ΦΕΚ 120 Α'), «Αθλητής ή αθλήτρια που σημείωσαν αγωνιστικές διακρίσεις υπό το καθεστώς των ρυθμίσεων του άρθρου 34 του ν.2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α'), όπως αυτό ίσχυε έως και την τροποποίησή του με τον παρόντα νόμο δικαιούνται να ασκήσουν όλα τα δικαιώματα που αυτό τους παρείχε εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ή εάν είναι ανήλικοι έως και τη συμττλήρωση του 22ου έτους της ηλικίας τους.».
Συνεπώς, οι αθλητές που έχουν πετύχει διάκριση (νίκη) μέχρι και 7-10-2008, ανήλικοι ή μη κατά την έναρξη ισχύος του Ν.3708/2008, εισάγονται στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.2725/1999, όπως αυτό ίσχυε έως την αντικατάστασή του με το Ν.3708/2008.
Οι προϋποθέσεις και ο τρόπος εισαγωγής αναφέρονται στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 της σχετικής εγκυκλίου.

β) Οι αθλητές που έχουν πετύχει διάκριση (νίκη) από 8-10-2008 μέχρι και 31-8-2012 εισάγονται στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α'), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 18 του Ν.3708/2008 (ΦΕΚ 210 Α') και εν συνεχεία τροποποιήθηκε και συμττληρώθηκε με το άρθρο 17 του Ν.3748/2009 (ΦΕΚ 29 Α'), την παράγραφο Π του άρθρου 45 του Ν.3773/2009 (ΦΕΚ 120 Α') και το άρθρο 53 του Ν.4049/2012 (ΦΕΚ 35 Α'), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 11β του άρθρου 59 του Ν.3966/2011 (ΦΕΚ118Α').
Οι προϋποθέσεις και ο τρόπος εισαγωγής αναφέρονται στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 της σχετικής εγκυκλίου.

Τελευταία Ενημέρωση ( Πέμπτη, 07 Μάρτιος 2013 01:51 )
 
Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Παρασκευή, 02 Σεπτέμβριος 2011 13:50    PDF Εκτύπωση E-mail
Οδηγίες για την εισαγωγή με την κατηγορία των αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ακ. έτους 2011-12

Σχετικά με τη διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών, από 1-10 Σεπτεμβρίου 2011, για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την κατηγορία των αθλητών, σας ενημερώνουμε:

1. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία και μόνο αίτηση για εισαγωγή με την κατηγορία των αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 (όχι δύο αιτήσεις με διαφορετικές βεβαιώσεις εγγραφής αθλητή).
2. Στη μία και μοναδική αίτηση που θα υποβάλει κάθε αθλητής μπορεί να κάνει χρήση μίας και μόνο διάκρισης (αθλητές που έχουν σημειώσει περισσότερες της μίας διακρίσεις επιλέγουν ποια από όλες θα χρησιμοποιήσουν).

Τελευταία Ενημέρωση ( Τετάρτη, 27 Φεβρουάριος 2013 20:49 )
 
Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Πέμπτη, 28 Απρίλιος 2011 12:10    PDF Εκτύπωση E-mail
Εισαγωγή αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012

Από το Υπουργείο Παιδείας εκδόθηκε η εγκύκλιος για την εισαγωγή αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Για την εισαγωγή αθλητών αποφοίτων Γενικού ή Ενιαίου Λυκείου, ΕΠΑΛ, Β΄ κύκλου ΤΕΕ ή ΤΕΛ στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 εφαρμόζονται οι εξής διατάξεις:
α) Για τους αθλητές που έχουν πετύχει διάκριση (νίκη) μέχρι και 7-10-2008, σύμφωνα με την παράγραφο 12α του άρθρου 18 του Ν.3708/2008 (ΦΕΚ 210 τ.Α΄/8-10-2008) όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο Γ2 του άρθρου 45 του Ν.3773/2009 (ΦΕΚ 120 τ.Α΄/21-7-2009), παρατείνεται η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 34 του Ν.2725/1999 (ΦΕΚ 121 τ.Α΄/17-6-1999) για 4 ακαδημαϊκά έτη (δηλ. έως και το 2012-2013). Ειδικά οι αθλητές που έχουν διάκριση μέχρι και 7-10-2008, εάν είναι ανήλικοι, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση έως τη συμπλήρωση του 22ου έτους της ηλικίας τους. Οι προϋποθέσεις και ο τρόπος εισαγωγής αναφέρονται στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 της παρούσας εγκυκλίου.
β) Για τους αθλητές που έχουν πετύχει διάκριση (νίκη) από 8-10-2008 μέχρι και 31-8-2011 ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.2725/1999 (ΦΕΚ 121 τ.Α΄/17-6-1999), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 18 του Ν.3708/2008 (ΦΕΚ 210 τ.Α΄/8-10-2008) και συμπληρώθηκε με την παράγραφο Γ1 του άρθρου 45 του Ν.3773/2009 (ΦΕΚ 120 τ.Α΄/21-7-2009). Οι προϋποθέσεις και ο τρόπος εισαγωγής αναφέρονται στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 της παρούσας εγκυκλίου.

Διαβάστε τις λεπτομέρειες στη σχετική εγκύκλιο.

Τελευταία Ενημέρωση ( Τετάρτη, 27 Φεβρουάριος 2013 20:50 )
 
Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Πέμπτη, 02 Δεκέμβριος 2010 09:54    PDF Εκτύπωση E-mail
Οι βάσεις εισαγωγής για τους επιτυχόντες αθλητές για το ακαδημαϊκό έτος 2010-11

Δείτε πως διαμορφώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής των αθλητών στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2010-11.
Οι εγγραφές των εισαγόμενων θα πραγματοποιηθούν από 03/12/2010 μέχρι και 10/12/2010.
Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία εγγραφής είναι αποκλειστική και οι επιτυχόντες εγγράφονται όλοι στο Α? Εξάμηνο.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους σχετική αίτηση στη Γραμματεία της σχολής ή τμήματος επιτυχίας τους μέσα στην παραπάνω προθεσμία.
Μαζί με την αίτηση εγγραφής οι επιτυχόντες υποβάλλουν:
α) 6 φωτογραφίες σε μικρό μέγεθος και,
β) Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας. Επισημαίνεται ότι όσοι είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή πρέπει να διαγραφούν προκειμένου να εγγραφούν στη νέα σχολή εισαγωγής τους.
Διευκρινίζεται ότι τα σχετικά δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει οι επιτυχόντες στο Υπουργείο Παιδείας θα σταλούν υπηρεσιακά στη σχολή επιτυχίας τους.

Attachments:
Download this file (baseis_athlhtwn_2010_101130.xls)Βάσεις αθλητών 2010[ ]614 Kb
Τελευταία Ενημέρωση ( Τετάρτη, 27 Φεβρουάριος 2013 20:46 )
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.