Ποια σχολή να ακολουθήσω;
Ποιο επάγγελμα μου ταιριάζει;
Πως κινείται σήμερα η αγορά εργασίας;

Όταν οι επιλογές και οι αποφάσεις σου στηρίζονται στις κλίσεις, στις δεξιότητες και στα ενδιαφέροντά σου, σε συνδυασμό με την επαρκή πληροφόρηση για την αγορά εργασίας αποτελούν το σημαντικότερο βήμα για την επαγγελματική σου επιτυχία!

Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Τρίτη, 07 Δεκέμβριος 2010 12:24    PDF Εκτύπωση E-mail
Η ευρωπαϊκή ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας

Νέο σχέδιο δράσης ώστε να επιτευχθεί ο στόχος για ποσοστό απασχόλησης 75% στην ΕΕ έως το 2020.
Σκοπός της ευρωπαϊκής ατζέντας για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας είναι να γίνουν πιο ευέλικτες οι αγορές εργασίας, να αποκτήσουν οι εργαζόμενοι τις απαιτούμενες δεξιότητες, να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας και να δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης.
Πρωταρχικός στόχος είναι να επιτευχθεί έως το 2020 ποσοστό απασχόλησης 75% για όλα τα άτομα ηλικίας 20-64 ετών. Ο στόχος αυτός αποτελεί ένα από τα πέντε βασικά στοιχεία της αναπτυξιακής στρατηγικής της ΕΕ, της λεγόμενης "Ευρώπης 2020".
Η δημιουργία θέσεων εργασίας είναι ένα από τα φλέγοντα θέματα που απασχολούν την Ευρώπη. Σήμερα, το 10% των ατόμων ηλικίας 20-64 ετών, δηλαδή 23 περίπου εκατομμύρια άτομα, είναι άνεργοι. Αυτό όμως δεν οφείλεται στο ότι δεν υπάρχουν δουλειές. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η ΕΕ θα έχει έως το 2015 έλλειψη 2,7 εκατομμυρίων εξειδικευμένων εργαζομένων στους τομείς της πληροφορικής, της υγείας και της έρευνας.


Το γεγονός ότι ο πληθυσμός της Ένωσης γερνάει δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Το ποσοστό των εργαζομένων πρέπει να αυξηθεί προκειμένου να αντισταθμιστούν τόσο ο μεγάλος αριθμός των ατόμων που αναμένεται να βγουν στη σύνταξη τα προσεχή έτη, όσο και ο αριθμός των θέσεων εργασίας που χάθηκαν εξαιτίας της ύφεσης.
Η ατζέντα επικεντρώνεται σε τέσσερις προτεραιότητες:

Εκσυγχρονισμός των αγορών εργασίας

Η ενιαία σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου θα παρέχει στους εργαζομένους μεγαλύτερη προστασία από το ενδεχόμενο απόλυσής τους όσο μεγαλώνει ο χρόνος παραμονής τους στην εργασία. Η σύμβαση θα παρέχει μεγαλύτερη εργασιακή ασφάλεια στους εργαζομένους, αλλά ταυτόχρονα θα είναι αρκετά ευέλικτη ώστε να δίνει κίνητρα στους εργοδότες για προσλήψεις.

Αντιστοίχιση των δεξιοτήτων με τις θέσεις εργασίας

Μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων, η οποία θα κάνει προβλέψεις για τη ζήτηση εργατικού δυναμικού και την προσφορά δεξιοτήτων, θα βοηθά τους Ευρωπαίους να επιλέγουν την κατάλληλη εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση με βάση τη μελλοντική αγορά εργασίας, βελτιώνοντας έτσι τις προοπτικές απασχόλησής τους.
Την ηλεκτρονική αυτή βάση δεδομένων θα μπορούν να συμβουλεύονται και οι επιχειρήσεις, γεγονός που θα τις διευκολύνει να βρίσκουν προσωπικό με τα προσόντα που αυτές χρειάζονται. Χάρη σ΄ αυτήν την προληπτική δράση θα αποφεύγεται το χάσμα ανάμεσα στις διαθέσιμες δεξιότητες και τις υπάρχουσες θέσεις εργασίας.
Το σχέδιο προβλέπει επίσης την αναγνώριση των προσόντων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο μέσω ενός "Ευρωπαϊκού Διαβατηρίου Δεξιοτήτων".

Βελτίωση της ποιότητας των θέσεων απασχόλησης και των συνθηκών εργασίας

Η Επιτροπή θα επανεξετάσει τους ισχύοντες νόμους για τον χρόνο εργασίας, την υγεία και την ασφάλεια, καθώς και την ένταξη των εργαζομένων από χώρες εκτός ΕΕ.

Δημιουργία θέσεων εργασίας

Η Επιτροπή θα προτείνει τρόπους για τη διευκόλυνση της δημιουργίας θέσεων εργασίας μέσω του περιορισμού της γραφειοκρατίας. Τέτοιοι τρόποι είναι η μείωση του μη μισθολογικού κόστους εργασίας και η αντιμετώπιση των νομικών εμποδίων στην πρόσληψη και απόλυση εργαζομένων, καθώς και στη σύσταση νέας επιχείρησης και την αυτοαπασχόληση.
Η Επιτροπή προτίθεται να θέσει σε εφαρμογή τα 13 σημεία δράσης της ατζέντας από σήμερα μέχρι το 2014.

Περισσότερα σχετικά με το σχέδιο της ΕΕ για την απασχόληση

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Τελευταία Ενημέρωση ( Παρασκευή, 08 Μάρτιος 2013 01:26 )
 
Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Τρίτη, 07 Δεκέμβριος 2010 08:37    PDF Εκτύπωση E-mail
Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων Δικηγόρων, σύμφωνα με την Οδηγία 2005/36/ΕΚ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τεύχος Α 200/30-11-2010 Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο αναγνωρίζονται τα επαγγελματικά προσόντα δικηγόρων υπηκόων κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) σύμφωνα με την Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (Ε.Ε. L 255/30?9?2005 σελ. 22).
Πηγή: Γραφείο Διασύνδεσης ΔΠΘ

Τελευταία Ενημέρωση ( Πέμπτη, 07 Μάρτιος 2013 02:09 )
 
Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Δευτέρα, 06 Δεκέμβριος 2010 21:35    PDF Εκτύπωση E-mail
Cedefop: Αναντιστοιχία δεξιοτήτων - σε αναζήτηση λύσεων

Η πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει η Ευρώπη δεν συνίσταται μόνο στη βελτίωση των δεξιοτήτων, αλλά και στo να αντιστοιχούν οι δεξιότητες των εργαζομένων με τις απαιτήσεις των διαθέσιμων θέσεων απασχόλησης. Διαβάστε περισσότερα στο ενημερωτικό σημείωμα του Cedefop.

Τελευταία Ενημέρωση ( Παρασκευή, 08 Μάρτιος 2013 01:27 )
 
Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Κυριακή, 05 Δεκέμβριος 2010 23:02    PDF Εκτύπωση E-mail
Υπογραφή Προεδρικών Διαταγμάτων για τα Επαγγελματικά Δικαιώματα τμημάτων ΤΕΙ και Πανεπιστημίων

Από το γραφείο του Υφυπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κ. Ι. Πανάρετου, ανακοινώνεται ότι όλα τα σχέδια των Προεδρικών Διαταγμάτων για τα Επαγγελματικά Δικαιώματα που εκκρεμούσαν και για τα οποία είχε προηγηθεί δημόσια διαβούλευση και συζήτηση στην κοινή συνεδρίαση των Συμβουλίων Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, εστάλησαν υπογεγραμμένα στην Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης για να προωθηθούν στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τον απαραίτητο νομικό έλεγχο.

Τα διατάγματα αυτά είναι τα εξής:

1. Δικαίωμα πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων των Πτυχιούχων των Τμημάτων α) Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος, β) Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης γ) Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και δ) Οικολογίας και Περιβάλλοντος της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)

2. Δικαίωμα πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων των Πτυχιούχων των Τμημάτων α) Κλωστοϋφαντουργίας, β) Οχημάτων, γ) Τεχνολογίας Αεροσκαφών και δ) Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)

3. Δικαίωμα πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων των Πτυχιούχων των Τμημάτων α) Ηλεκτρολογίας, β) Μηχανολογίας, γ) Ενεργειακής Τεχνολογίας και δ) Αυτοματισμού της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)

4. Δικαίωμα πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων των Πτυχιούχων του Τμήματος Ναυπηγικής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)

5. Δικαίωμα πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων των Πτυχιούχων των Τμημάτων α) Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου β) Αρχιτεκτονικής Τοπίου γ) Γεωργικής Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων δ) Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)

6. Δικαίωμα πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων των Πτυχιούχων του Τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)

7. Δικαίωμα πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων των Πτυχιούχων των Τμημάτων α) Πολιτικών Δομικών Έργων, β) Πολιτικών Έργων Υποδομής, γ) Τοπογραφίας, δ) Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (T.E.I.)

8. Δικαίωμα πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων των Πτυχιούχων του Τμήματος Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων των Ιδρυμάτων του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ι.)

9. Δικαίωμα πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων των Πτυχιούχων των Τμημάτων Βιολογίας των Πανεπιστημίων.

10. Δικαίωμα πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων των Διπλωματούχων της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας

Τελευταία Ενημέρωση ( Πέμπτη, 07 Μάρτιος 2013 02:09 )
 
Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Πέμπτη, 02 Δεκέμβριος 2010 09:54    PDF Εκτύπωση E-mail
Οι βάσεις εισαγωγής για τους επιτυχόντες αθλητές για το ακαδημαϊκό έτος 2010-11

Δείτε πως διαμορφώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής των αθλητών στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2010-11.
Οι εγγραφές των εισαγόμενων θα πραγματοποιηθούν από 03/12/2010 μέχρι και 10/12/2010.
Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία εγγραφής είναι αποκλειστική και οι επιτυχόντες εγγράφονται όλοι στο Α? Εξάμηνο.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους σχετική αίτηση στη Γραμματεία της σχολής ή τμήματος επιτυχίας τους μέσα στην παραπάνω προθεσμία.
Μαζί με την αίτηση εγγραφής οι επιτυχόντες υποβάλλουν:
α) 6 φωτογραφίες σε μικρό μέγεθος και,
β) Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας. Επισημαίνεται ότι όσοι είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή πρέπει να διαγραφούν προκειμένου να εγγραφούν στη νέα σχολή εισαγωγής τους.
Διευκρινίζεται ότι τα σχετικά δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει οι επιτυχόντες στο Υπουργείο Παιδείας θα σταλούν υπηρεσιακά στη σχολή επιτυχίας τους.

Τελευταία Ενημέρωση ( Τετάρτη, 27 Φεβρουάριος 2013 20:46 )
 
Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Τετάρτη, 01 Δεκέμβριος 2010 18:49    PDF Εκτύπωση E-mail
Τα ΚΕΣΥΠ και τα ΓΡΑΣΕΠ στην πρόταση αναδιοργάνωσης - ενοποίησης των δομών εκπαίδευσης

Αναδιοργάνωση, εξορθολογισμός, ενίσχυση και συντονισμός του συστήματος επιστημονικής ? παιδαγωγικής καθοδήγησης και στήριξης του εκπαιδευτικού έργου καθώς και ενοποίηση των δομών (διοικητικών και καθοδηγητικών - υποστηρικτικών) που αντιμετωπίζουν κοινά θέματα Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της 9χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης προτείνoνται μεταξύ άλλων από το Υπουργείο Παιδείας στο πλαίσιο της αναβάθμισης της Διοίκησης της Εκπαίδευσης.
Διαβάστε το κείμενο εργασίας το οποίο κοινοποιήθηκε στις ομοσπονδίες εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ, ΔΟΕ, ΟΙΕΛΕ), στον Σύλλογο Εργαζομένων και την Ομοσπονδία Υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και  στα Παιδαγωγικά Τμήματα όλων των Πανεπιστημίων της χώρας, ζητώντας να καταθέσουν τις προτάσεις τους, μέχρι την Παρασκευή, 10/12/2010.

Τελευταία Ενημέρωση ( Πέμπτη, 07 Μάρτιος 2013 22:52 )
 
Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Πέμπτη, 25 Νοέμβριος 2010 00:13    PDF Εκτύπωση E-mail
Δημόσια διαβούλευση για το χρόνο υποβολής των Μηχανογραφικών Δελτίων των υποψηφίων για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις

Από το Γραφείο του Υφυπουργού Παιδείας κ. Ι. Πανάρετου ανακοινώθηκε ότι δόθηκε στη δημοσιότητα για δημόσια διαβούλευση κείμενο στο οποίο αναλύονται οι λόγοι που οδήγησαν το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων να εξετάσει το ενδεχόμενο αλλαγής του χρόνου υποβολής των μηχανογραφικών δελτίων των υποψηφίων για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις.
Το σχετικό προς διαβούλευση κείμενο έχει αναρτηθεί στη διεύθυνση http://www.opengov.gr/ypepth/?p=350

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας

Τελευταία Ενημέρωση ( Πέμπτη, 07 Μάρτιος 2013 01:36 )
 
Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Δευτέρα, 22 Νοέμβριος 2010 20:31    PDF Εκτύπωση E-mail
Η Υπουργική απόφαση για την πρόσβαση «των πασχόντων από σοβαρές ασθένειες» στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Η απόφαση Φ.253/143554/Β6/12?11?2010 με θέμα την πρόσβαση στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπάγονται στην κατηγορία «των πασχόντων από σοβαρές ασθένειες», σε ποσοστό 5% καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α') όπως στάλθηκε για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Τελευταία Ενημέρωση ( Τετάρτη, 06 Μάρτιος 2013 23:52 )
 
Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Δευτέρα, 22 Νοέμβριος 2010 14:08    PDF Εκτύπωση E-mail
Δημόσια διαβούλευση για το χρόνο υποβολής του Μηχανογραφικού Δελτίου

Την έναρξη δη?όσιας διαβούλευσης ?ε τους ?αθητές για τον χρόνο υποβολής του Μηχανογραφικού ?ελτίου από το 2011 και εκτετα?ένες συνενώσεις τ?η?άτων σε πανεπιστή?ια και ΤΕΙ, προαναγγέλλει σε συνέντευξή του στα «ΝΕΑ» ο Γιάννης Πανάρετος.
Ο υφυπουργός Παιδείας, που έχει εισηγηθεί την κατάθεση των Μηχανογραφικών όχι πια τον Ιούλιο αλλά την άνοιξη, υποστηρίζοντας ότι περισσότερο περιορίζει παρά βοηθάει τους υποψηφίους το ναγνωρίζουν τους βαθ?ούς τους προτού το συ?πληρώσουν, αναφέρει ότι η απόφαση θα ληφθεί ?ε κριτήριο την καλύτερη εξυπηρέτηση των υποψηφίων:
«Το θέ?α αυτό αφορά και επηρεάζει αποκλειστικά τους υποψηφίους. Είναι λοιπόν οι υποψήφιοι και οι οικογένειέςτους εκείνοι, των οποίων η γνώ?η θα έχει καθοριστική ση?ασία στη λήψη της τελικής απόφασης. Για τον λόγο αυτό, θα τεθεί σύντο?α σε διαβούλευση, όπου θα εκτεθούν οι λόγοι που συνηγορούν στην αλλαγή του χρόνου υποβολής, για να διατυπωθούν όλες οι απόψεις και να ληφθεί τελική απόφαση», τονίζει.

Πηγή: http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=1&artid=4605366

Τελευταία Ενημέρωση ( Πέμπτη, 07 Μάρτιος 2013 01:36 )
 
Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Παρασκευή, 19 Νοέμβριος 2010 22:47    PDF Εκτύπωση E-mail
Την άμεση κατάργηση του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας προτείνει το Υπουργείο Παιδείας

Την άμεση κατάργηση του τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας του Πανεπιστημίου Αθήνας, την απάλειψή του από το Μηχανογραφικό Δελτίο του επόμενου έτους και την ένταξη των φοιτητών του τμήματος στο Τμήμα Θεολογίας προτείνει το υπ. Παιδείας  με έγγραφο που απέστειλε σήμερα προς της Σύγκλητο του Ιδρύματος και φέρει την υπογραφή του Υφυπουργού κ. Ι. Πανάρετου. Τα αίτια που οδηγούν σε μια τέτοια απόφαση είναι: Τα ακραία  φαινόμενα οικογενειοκρατίας που παρατηρήθηκαν τα τελευταία  χρόνια στο ως άνω τμήμα και τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα το διδακτικό του προσωπικό να απαρτίζεται σχεδόν αποκλειστικά από συγγενείς πάσης φύσεως, όπως σύζυγοι, τέκνα, γαμπροί, κουμπάροι κ.α., φαινόμενο που δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία των Πανεπιστημίων στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, τη διαπίστωση σωρείας παρανομιών, τη σωρεία τυπικών παραβάσεων στις διαδικασίες εκλογής και μονιμοποίησης μελών ΔΕΠ κ.π.ά. Δείτε στο συνημμένο το πλήρες κείμενο.

Τελευταία Ενημέρωση ( Παρασκευή, 08 Μάρτιος 2013 00:28 )
 
Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Πέμπτη, 18 Νοέμβριος 2010 12:33    PDF Εκτύπωση E-mail
Απόφοιτοι ΕΠΑΛ Α΄ομάδας με σοβαρές παθήσεις και εισαγωγή σε Πανεπιστημιακά Τμήματα

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην (Υ.Α) Φ151/34623/Β6 ΦΕΚ 636-Β/06.04.2009 και στην Φ.151/140632/Β6/20.11.2009 όσοι ήταν απόφοιτοι ΕΠΑΛ Α? ομάδας πού πάσχουν από σοβαρές παθήσεις είχαν το δικαίωμα να κάνουν αίτηση για εισαγωγή και σε Τμήματα ή Σχολές των Πανεπιστημίων, τον επόμενο χρόνο της αποφοίτησής τους. Σύμφωνα με την φετινή εγκύκλιο συμπλήρωσης των μηχανογραφικών δελτίων για άτομα με σοβαρές παθήσεις που εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας δεν υπάρχει κάποια αναφορά σ΄ αυτή την ομάδα αποφοίτων. Όλοι οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ Α΄ομάδας (ανεξάρτητα από τον χρόνο αποφοίτησής τους) μπορούν να δηλώσουν μόνο τμήματα ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ και ΑΣΤΕ. Φυσικά εάν ένας μαθητής αυτής της κατηγορίας είχε σχεδιάσει με αυτά τα δεδομένα την εκπαιδευτική του σταδιοδρομία αυτήν ανατρέπεται.

Τελευταία Ενημέρωση ( Τετάρτη, 06 Μάρτιος 2013 23:58 )
 
Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Πέμπτη, 04 Νοέμβριος 2010 09:20    PDF Εκτύπωση E-mail
Ισχύς Πιστοποιητικών Φορέων Γνώσης Χειρισμού Η/Υ

Σύμφωνα με την με αριθμό πρωτοκόλλου Γ/23866 / 27-10-2010 Απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. παρατείνεται η ισχύς:
1. για ένα ακόμη έτος, δηλ. μέχρι 31-12-2011, των πιστοποιητικών Γνώσης Χειρισμού Η/Υ των φορέων ECDL Ελλάς, Vellum Global Educational Services, Infotest και ICT Hellas, τα οποία εκδόθηκαν μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους από τον Ο.Ε.Ε.Κ. και η ισχύς τους έληγε την 31-12-2010.
2. μέχρι 31/12/2011 των πιστοποιητικών Γνώσης Χειρισμού Η/Υ που εκδόθηκαν μέχρι 31/12/2008 από τον ΟΕΕΚ.
3. μέχρι 31/12/2011 των πιστοποιητικών Γνώσης Χειρισμού Η/Υ που εκδόθηκαν από τους πιστοποιημένους από τον Ο.Ε.Ε.Κ. φορείς ECDL Ελλάς, Vellum Global Educational Services, Infotest, ICT Hellas, Key-Cert, Acta, i-Skills, TELEFOS CERT. μετά την ημερομηνία πιστοποίησής τους και μέχρι 31/12/2008.

Πηγή: ΟΕΕΚ

Τελευταία Ενημέρωση ( Πέμπτη, 07 Μάρτιος 2013 00:18 )
 
Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Τετάρτη, 03 Νοέμβριος 2010 16:54    PDF Εκτύπωση E-mail
Νέα (τρίτη) διευκρινιστική εγκύκλιος για τις εγγραφές στα Επαγγελματικά Λύκεια

Με νέα (τρίτη κατά σειρά) διευκρινιστική εγκύκλιο το Υπουργείο Παιδείας επισημαίνει τι ισχύει στις εγγραφές μαθητών στα ΕΠΑΛ.

Έτσι:
1.α. Το εδάφιο 3βί, παρ. 7, άρθρο 47 του ν.3848/2010 αναφέρεται στους κατόχους πτυχίου Α' Κύκλου ΤΕΕ οι οποίοι εγγράφονται στην Γ' Τάξη ΕΠΑ.Λ. στην ίδια ειδικότητα ή σε ειδικότητες των οποίων τα προγράμματα σπουδών της Β' Τάξης τους είναι κοινά σε μεγάλο ποσοστό με τα προγράμματα σπουδών της Β' Τάξης ΕΠΑ.Λ. του αντίστοιχου τομέα και παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα ειδικότητας.
Στην περίπτωση όπου δεν πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις οι μαθητές του ανωτέρω εδαφίου καθώς και οι πτυχιούχοι Α' Κύκλου ΤΕΕ (του ν. 2640/1998) άλλων Υπουργείων δεν εγγράφονται στην Γ' τάξη ΕΠΑ.Λ.

Ωστόσο, δύνανται να εγγραφούν στην Β' Τάξη ΕΠΑ.Λ. και να παρακολουθήσουν όλα τα μαθήματα εκτός και αν κατέχουν ήδη απολυτήριο οπότε παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα ειδικότητας.
Επίσης δύνανται να εγγραφούν στην Β' Τάξη ΕΠΑ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.3748/2009.
β. Οι μαθητές που εγγράφονται στα ΕΠΑ.Λ με απολυτήριο Τ.Ε.Λ., Ε.Π.Λ., ΕΠΑ.Λ., παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα ειδικότητας και αποκτούν μόνο πτυχίο.
Όσοι εξ αυτών οφείλουν μαθήματα πτυχίου δεν μπορούν να εγγραφούν προς απόκτηση ίδιας ειδικότητας του τομέα που είχαν παρακολουθήσει.
γ. Οι μαθητές που εγγράφονται στα ΕΠΑ.Λ. με πτυχίο Τ.Ε.Λ., ΕΠΑ.Λ., Ε.Π.Λ., Β' Κύκλου Τ.Ε.Ε. παρακολουθούν όλα τα μαθήματα και αποκτούν πτυχίο και απολυτήριο.
Εφόσον όμως κατέχουν απολυτήριο Γ.Ε.Λ., Τ.Ε.Λ., Ε.Π.Λ., ή ΕΠΑ.Λ. ή οφείλουν μαθήματα προς απόκτηση του, παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα ειδικότητας και αποκτούν μόνο πτυχίο (προς αποφυγή απόκτησης δεύτερου απολυτηρίου).
2. Το όριο των απουσιών για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης στους μαθητές οι οποίοι δεν παρακολουθούν μαθήματα Γενικής Παιδείας μειώνεται αναλογικά με προσαύξηση πέντε (5) απουσιών.
3. Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση έχουν μόνο οι κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν .3748/2009.
4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ.50/2008 και οι άλλες σχετικές διατάξεις που διέπουν τα ΕΠΑ.Λ.

Τελευταία Ενημέρωση ( Πέμπτη, 07 Μάρτιος 2013 23:51 )
 
Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Παρασκευή, 29 Οκτώβριος 2010 07:37    PDF Εκτύπωση E-mail
Η «Αύξηση της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης», στην ενδιάμεση έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας

(Απόσπασμα)
Η αναβάθμιση της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, καθώς και της επαγγελματικής κατάρτισης και της διά βίου μάθησης,22 έχει εξαιρετική σημασία για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της αύξησης του δυνητικού ρυθμού ανάπτυξης ? μέσω της αύξησης της παραγωγικότητας και της προσέλκυσης ξένων επενδύσεων, καθώς και της ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής (λαμβάνοντας υπόψη και τη μεγάλη εισροή μεταναστών στη χώρα τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια).
Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχει εκ των πραγμάτων υποβαθμιστεί, καθώς λειτουργεί ως προθάλαμος για την εισαγωγή στα ΑΕΙ.
Την υποβάθμιση πιστοποιούν και οι τυποποιημένες διεθνείς συγκρίσεις που πραγματοποιεί ο ΟΟΣΑ, σύμφωνα με τις οποίες οι επιδόσεις των μαθητών στην Ελλάδα υστερούν αισθητά έναντι εκείνων άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.23
Το παράδοξο είναι ότι ταυτόχρονα η Ελλάδα διαθέτει υψηλό αριθμό διδασκόντων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε σχέση με τον πληθυσμό της.

Τελευταία Ενημέρωση ( Παρασκευή, 08 Μάρτιος 2013 00:29 )
 
Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Τρίτη, 26 Οκτώβριος 2010 20:10    PDF Εκτύπωση E-mail
Εγγραφές στα Εσπερινά Λύκεια ανέργων και μητέρων ανηλίκων

Με έγγραφό της η Υφ. Παιδείας κ. Π. Χριστοφιλοπούλου κάνει γνωστό ότι λόγω της σημερινής οικονομικής συγκυρίας, δύνανται να εγγράφονται στα Εσπερινά Λύκεια της χώρας, άνεργοι μαθητές, κάτοχοι κάρτας ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. καθώς και μητέρες ανήλικων τέκνων με αποκλειστική οικιακή απασχόληση, προκειμένου η απόκτηση απολυτηρίου από τους εν λόγω μαθητές να διευκολύνει την εξεύρεση εργασίας.

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας (Έγγραφο)

Τελευταία Ενημέρωση ( Πέμπτη, 07 Μάρτιος 2013 23:52 )
 
Περισσότερα Άρθρα...


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.