Ποια σχολή να ακολουθήσω;
Ποιο επάγγελμα μου ταιριάζει;
Πως κινείται σήμερα η αγορά εργασίας;

Όταν οι επιλογές και οι αποφάσεις σου στηρίζονται στις κλίσεις, στις δεξιότητες και στα ενδιαφέροντά σου, σε συνδυασμό με την επαρκή πληροφόρηση για την αγορά εργασίας αποτελούν το σημαντικότερο βήμα για την επαγγελματική σου επιτυχία!

Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Δευτέρα, 31 Ιανουάριος 2011 14:11    PDF Εκτύπωση E-mail
Τρόπος διεξαγωγής των πτυχιακών εξετάσεων για τους μαθητές των πρώην Τεχνικών - Επαγγελματικών Σχολών (Τ.Ε.Σ.)

To Υπουργείο Παιδείας διευκρινίζει ότι ο τρόπος διεξαγωγής των πτυχιακών εξετάσεων για τους μαθητές των πρώην Τεχνικών - Επαγγελματικών Σχολών  (Τ.Ε.Σ.) του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄) και η διαδικασία διεξαγωγής των παραπάνω εξετάσεων πραγματοποιείται ως αναφέρεται στην υπ?αριθμ. 6561/Γ2/19-01-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Τελευταία Ενημέρωση ( Πέμπτη, 07 Μάρτιος 2013 23:50 )
 
Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Παρασκευή, 28 Ιανουάριος 2011 11:27    PDF Εκτύπωση E-mail
Δεν θα λειτουργήσει η ΣΙΡ κατά το νέο ακαδημαϊκό έτος 2011-12 - Μετονομασία του Στρατολογικού Σώματος

Κατόπιν σχετικού εγγράφου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας γίνεται γνωστό στους υποψηφίους (μαθητές και απόφοιτους) που θα συμμετάσχουν στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις, ότι για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2011-2012:
Α) δεν θα λειτουργήσει η Στρατιωτική Σχολή Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων (ΣΙΡ).
Β) το Κοινό Στρατολογικό Σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων μετονομάσθηκε σε Κοινό Σώμα:«Στρατολογικό ? Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων (ΣΣΝΣ)» (μόνο για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ? Β?).
Τα παραπάνω γίνονται γνωστά με επείγον έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας που στάλθηκε στις σχολικές μονάδες.

 

Τελευταία Ενημέρωση ( Παρασκευή, 08 Μάρτιος 2013 00:28 )
 
Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Πέμπτη, 27 Ιανουάριος 2011 16:55    PDF Εκτύπωση E-mail
Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών πασχόντων από σοβαρές ασθένειες (Διευκρινήσεις)

Με έγγραφό του προς όλα τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ο Υφ. Παιδείας κ. Ι. Πανάρετος κάνει γνωστό ότι σε σχέση με τις αιτήσεις μετεγγραφών των φοιτητών και σπουδαστών που εισήχθησαν με τη διαδικασία εισαγώγής των σοβαρών πασχόντων (5%) θα γίνονται δεκτά τα Πιστοποιητικά διαπίστωσης παθήσεων των επταμελών Επιτροπών που λειτούργησαν στα 14 Δημόσια Νοσοκομεία χωρίς εκ νέου παραπομπή των υποψηφίων σε Υγειονομική Επιτροπή.

Τελευταία Ενημέρωση ( Πέμπτη, 07 Μάρτιος 2013 21:35 )
 
Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Πέμπτη, 27 Ιανουάριος 2011 13:02    PDF Εκτύπωση E-mail
Άδειες και ειδικότητες για επαγγέλματα του κινηματογράφου και της τηλεόρασης

Η άσκηση τεχνικών επαγγελμάτων της Βιομηχανίας Κινηματογράφου και Τηλεόρασης, στον τομέα της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών και τηλεοπτικών προγραμμάτων, καθορίζεται σύμφωνα με την υπ' Αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΚΟΜ/84148/1376/1402 υπουργική απόφαση που δημοσιεύται στο ΦΕΚ 1483/τ.Β/2005. Τα επαγγέλματα και οι σχετικές με αυτά άδειες και πτυχία υπάγονται στους παρακάτω κλάδους.

Τελευταία Ενημέρωση ( Τετάρτη, 27 Φεβρουάριος 2013 20:19 )
 
Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Παρασκευή, 21 Ιανουάριος 2011 09:45    PDF Εκτύπωση E-mail
Οδηγίες για τη διεξαγωγή πτυχιακών, απολυτηρίων εξετάσεων για τους μαθητές των πρώην Τ.Ε.Λ.

Εγκύκλιος που αφορά στον τρόπο διεξαγωγής των πτυχιακών και απολυτηρίων εξετάσεων για τους μαθητές των πρώην Τ.Ε.Λ. προβλέπει ότι όσοι μαθητές οφείλουν να εξεταστούν σε κάποια μαθήματα για να πάρουν το πτυχίο του Τ.Ε.Λ.,  μπορούν να εξετάζονται στις εξεταστικές περιόδους Ιουνίου, Σεπτεμβρίου και Φεβρουαρίου.
Για να πραγματοποιηθεί η εξέταση, οι μαθητές οφείλουν να υποβάλουν σχετική αίτηση στο αρμόδιο ΕΠΑ.Λ., ο Δ/ντής του οποίου διαβιβάζει τις αιτήσεις στο αρμόδιο Γραφείο Ε.Ε., ή Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου δεν υπάρχει Γραφείο Ε.Ε., μαζί με την πρότασή του για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία διενεργεί τις εξετάσεις και εκδίδει τα αποτελέσματα  που αναγράφονται σε σχετική πράξη που συντάσσει η Επιτροπή.
Οι μαθητές εξετάζονται προφορικά και γραπτά και η έκδοση των αποτελεσμάτων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν για τα πρώην Τ.Ε.Λ.
Τα πτυχία και παντός είδους πιστοποιητικά  που θα χορηγούνται θα έχουν τον τίτλο του σχολείου έκδοσης (ΕΠΑ.Λ.) και το κείμενο που ίσχυε για τα  πρώην Τ.Ε.Λ. με την παρατήρηση στο τέλος του κειμένου: «Το παρόν αποτελεί τίτλο απόλυσης Τ.Ε.Λ. του άρθρου 8 του Ν.1566/1985» και θα υπογράφεται από το Δ/ντή του ΕΠΑ.Λ.,  τον πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής,  τον συντάκτη του τίτλου  (και τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής  για τα πτυχία ή τα απολυτήρια).

Τελευταία Ενημέρωση ( Πέμπτη, 07 Μάρτιος 2013 23:50 )
 
Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Παρασκευή, 21 Ιανουάριος 2011 08:30    PDF Εκτύπωση E-mail
Προσλήψεις Επικουρικών Πυροσβεστών, Ειδικών Φρουρών, Λιμενικών και Αστυνομικών για το 2011

Πακέτο 3.080 προσλήψεων σχεδιάζεται για τα Σώματα Ασφαλείας και ήδη έχουν υποβληθεί σχετικά αιτήματα προς έγκριση από τα αρμόδια υπουργεία. Πρόκειται για 1.000 επίκουρους πυροσβέστες, 500 ειδικούς φρουρούς, 80 αξιωματικούς του Λιμενικού και 1.500 αστυνομικούς και αστυφύλακες.  Διαβάστε περισσότερα στο ένθετο του Ελεύθερου Τύπου: Εργασία και Ασφάλιση της 18/1/2011

Τελευταία Ενημέρωση ( Πέμπτη, 07 Μάρτιος 2013 20:17 )
 
Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Πέμπτη, 20 Ιανουάριος 2011 12:15    PDF Εκτύπωση E-mail
Το τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας Ισπανικής Γλώσσας στον κλάδο εκπαιδευτικών ΠΕ40

Με την υπ. Αριθμ. ΚΥΑ 139864/Δ2, (ΦΕΚ 1802/Β' /17-11-2010) συμπληρώνεται η υπ? αριθ. πρ. 43140α/Δ2/17?8?2009 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1802/Β΄/31?8?2009) ως προς τα τυπικά προσόντα διορισμού του εκπαιδευτικού προσωπικού του κλάδου ΠΕ40 ? Ισπανικής Γλώσσας, στα οποία περιλαμβάνεται εφεξής και το εξής πτυχίο: Πτυχίο του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου με ειδίκευση «Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός και της Διδακτικής της ως Ξένης».

Η βάση εισαγωγής στο συγκεκριμένο τμήμα ήταν: 2010 (6.265), 2009 (13.436), 2008 (13.573)

Τελευταία Ενημέρωση ( Πέμπτη, 07 Μάρτιος 2013 02:08 )
 
Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Πέμπτη, 20 Ιανουάριος 2011 08:48    PDF Εκτύπωση E-mail
Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός στη Συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας (ΕΣΥΠ) 19/1

Άννα Διαμαντοπούλου στη Συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας (ΕΣΥΠ):

«Το θέμα του επαγγελματικού προσανατολισμού. Έχει γίνει η επεξεργασία για πλήρη αλλαγή στο θέμα του επαγγελματικού προσανατολισμού και ένταξή του σε όλες τις ηλικιακές ομάδες εφ' όρου ζωής. Ήδη το Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού έχει έτοιμο ένα σχέδιο, το  πρέπει να συνδυαστεί με τα προγράμματα σπουδών και με το Λύκειο».

Επίσης από το συνοδευτικό υλικό (Πολιτικές ΥΠΔΒΜΘ):

Τελευταία Ενημέρωση ( Πέμπτη, 07 Μάρτιος 2013 22:50 )
 
Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Τετάρτη, 12 Ιανουάριος 2011 20:06    PDF Εκτύπωση E-mail
Προσέλκυση φοιτητών από την Ελλάδα για σπουδές στην Ιρλανδία

Το Υπουργείο Παιδείας και Ικανοτήτων της Ιρλανδίας δια της έκθεσης του High Level Group υπό της Tanaiste και του Υπουργού Παιδείας και Ικανοτήτων της Ιρλανδίας για τη Διεθνή Εκπαίδευση με τίτλο ?Investing in Global Relationships/ Ireland?s International Education Strategy 2010-2015?, δημοσιοποιεί τη νέα δυναμική στρατηγική της των ετών 2010-2015 για την προσέλκυση φοιτητών από το εξωτερικό και από την Ελλάδα, προσφέροντας Ιρλανδική εκπαίδευση στη «διεθνή αγορά» (international market place), δίνοντας έμφαση στην χρήση της Αγγλικής γλώσσας κατά την εκπαίδευση αυτής.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση www.educationireland.com.
Την επενδυτική διαχείριση του "Education Ireland" έχει αναλάβει η Κυβερνητική Υπηρεσία "Enterprise Ireland" (www.enterprise-ireland.com), υπεύθυνη για την ανάπτυξη και προώθηση των Ιρλανδικών Επιχειρήσεων στο εξωτερικό. Το εν λόγω εγχείρημα διαθέτει ιστοσελίδα, στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Facebook / Education Ireland Study Abroad.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν στους ως άνω ιστότοπους.

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ.

Τελευταία Ενημέρωση ( Πέμπτη, 07 Μάρτιος 2013 21:30 )
 
Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Τετάρτη, 12 Ιανουάριος 2011 19:20    PDF Εκτύπωση E-mail
Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών πασχόντων από σοβαρές ασθένειες ακ. έτους 2010-11

Από το Υπουργείο Παιδείας γίνεται γνωστό ότι οι φοιτητές και σπουδαστές που υπάγονται στην περίπτωση 1 του Κεφαλαίου Β της με αριθ. Φ.5/121055α/Β3/29-9-2010 εγκυκλίου (πάσχοντες από σοβαρές ασθένειες) έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση μετεγγραφής στις Γραμματείες των αντίστοιχων τμημάτων προτίμησης τους, στα οποία δεν μπόρεσαν να εισαχθούν λόγω υπέρβασης του προβλεπόμενου στο άρθρο 35 του ν. 3794/2009 (Α΄156) ποσοστού, από 17/1/2011 έως και 4-2-2011.

Τελευταία Ενημέρωση ( Πέμπτη, 07 Μάρτιος 2013 21:36 )
 
Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Σάββατο, 08 Ιανουάριος 2011 20:04    PDF Εκτύπωση E-mail
RES Compass - Επαγγελματικός Προσανατολισμός στον τομέα των ΑΠΕ

Το RES Compass είναι ένα ευρωπαϊκό έργο το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Intelligent Energy Europe της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.   
Το RES Compass προσφέρει καθοδήγηση σε όσους/ες ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν μια καριέρα στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Έχει αναπτυχθεί ένα εργαλείο επαγγελματικού προσανατολισμού το οποίο συμβουλεύει τον κάθε χρήστη ποια επαγγέλματα από τον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας του ταιριάζουν καλλίτερα. Η ιστοσελίδα του RES Compass περιέχει 45 επαγγέλματα ομαδοποιημένα σε 4 κατηγορίες. Για το κάθε επάγγελμα παρέχεται αναλυτική περιγραφή της καθημερινής δουλειάς, των δεξιοτήτων που αναπτύσσονται κατά την εξάσκησή του καθώς και ποια είναι η απαιτούμενη εκπαίδευση. Η ιστοσελίδα περιέχει επίσης μία βάση δεδομένων με περισσότερες από 700 εγγραφές με παρεχόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα γύρω από τις ΑΠΕ σε όλες τις χώρες της Κοινότητας (ΕΕ-27).

Τελευταία Ενημέρωση ( Πέμπτη, 07 Μάρτιος 2013 22:52 )
 
Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Τετάρτη, 15 Δεκέμβριος 2010 23:14    PDF Εκτύπωση E-mail
Mεγάλο έλλειμμα γνώσης και πληροφόρησης των μαθητών για τη σχέση ναυτικής εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας

Η πρώτη Πανελλήνια έρευνα για τους παράγοντες που επιδρούν στην προσέλκυση μαθητών στη ναυτική εκπαίδευση παρουσιάσθηκε στη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Ίδρυμα Ευγενίδου.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών μετά από πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ευγενίδου.
Νωρίτερα στη διάρκεια συνέντευξης τύπου, ο Πρόεδρος του Τμήματος Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Επαμεινώνδας Πανάς, συνόψισε τα συμπεράσματα της έρευνας την οποία και προλόγισε ο κ. Λεωνίδας Δημητριάδης Ευγενίδης, ο οποίος αφού έκανε εκτενή αναφορά στους στόχους της έρευνας, σημείωσε μεταξύ άλλων ότι το Ίδρυμα Ευγενίδου δεν ξέχασε τις ρίζες του, που είναι η ναυτιλία.
Ο κ. Ευγενίδης υπενθύμισε ότι το Ίδρυμα σε συνέπεια των στόχων του έχει κάνει σειρά κινήσεων που υποστηρίζουν τη ναυτική εκπαίδευση καθώς έχει προσφέρει προσομοιωτές στα ΚΕΣΕΝ, έχει υποστηρίξει τη μετεκπαίδευση στελεχών του Λιμενικού Σώματος, ενώ εκδίδει και τα εγχειρίδια και τα επιστημονικά συγγράμματα των ναυτικών σχολών.
Το Ίδρυμα Ευγενίδου συνδεδεμένο στενά για περισσότερο από μισό αιώνα με την Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία και τη Ναυτική Εκπαίδευση αναγνωρίζει το κυρίαρχο ρόλο που διαδραματίζει σήμερα η προσπάθεια για την προσέλκυση των νέων στη θάλασσα.
«Μοναδικό κριτήριο της πρωτοβουλίας αυτής», είπε ο κ. Ευγενίδης, «υπήρξε η ακριβής, όσο το δυνατόν, αποτύπωση των τάσεων που κυριαρχούν στην Ελληνική νεολαία ως προς τις επιλογές της για τον επαγγελματικό προσανατολισμό, ιδιαίτερα δε στα ναυτικά επαγγέλματα.

Τελευταία Ενημέρωση ( Πέμπτη, 07 Μάρτιος 2013 20:52 )
 
Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Τετάρτη, 08 Δεκέμβριος 2010 23:47    PDF Εκτύπωση E-mail
Χαμηλές οι επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών/τριών στο PISA

Στην ομάδα των χωρών με τις χαμηλότερες επιδόσεις (μέσες επιδόσεις των μαθητών/τριών χαμηλότερες από τη μέση επίδοση των 34 χωρών του ΟΟΣΑ και των 65 συνολικά που συμμετείχαν), κατατάσσεται η Ελλάδα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Διεθνούς Προγράμματος για την Αξιολόγηση των Μαθητών PISA (Programme for International Student Assessment), σχετικά με τις μαθητικές επιδόσεις στις χώρες μέλη του ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) που έγινε το Μάρτιο του 2009. Στην έρευνα συμμετείχαν και 4969 μαθητές από 184 σχολεία της Ελλάδας. Οι επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών κατέταξαν τη χώρα μας (δες εδώ κι εδώ):

- Στην «Κατανόηση Κειμένου» με μέσο όρο επίδοσης 483 μονάδες κατατάσσεται 25η μεταξύ των 34 χωρών του ΟΟΣΑ (μέσος όρος χωρών του ΟΟΣΑ 493 μονάδες, 1η η Κορέα με 539 μονάδες και τελευταίο το Μεξικό με 425 μονάδες).
- Στα «Μαθηματικά» με μέσο όρο επίδοσης 466 μονάδες κατατάσσεται 30η μεταξύ των 34 χωρών του ΟΟΣΑ (μέσος όρος χωρών του ΟΟΣΑ 496 μονάδες, 1η η Κορέα με 546 μονάδες και τελευταίο το Μεξικό με 419 μονάδες).
- Στις «Φυσικές επιστήμες» με μέσο όρο επίδοσης 470 μονάδες κατατάσσεται 30η μεταξύ των 34 χωρών του ΟΟΣΑ (μέσος όρος χωρών του ΟΟΣΑ 501 μονάδες, 1η η Φιλανδία με 554 μονάδες και τελευταίο το Μεξικό με 416 μονάδες).

Τελευταία Ενημέρωση ( Πέμπτη, 07 Μάρτιος 2013 23:51 )
 
Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Τετάρτη, 08 Δεκέμβριος 2010 23:00    PDF Εκτύπωση E-mail
Επανασχεδιασμός του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και ίδρυση του Τεχνολογικού Λυκείου στους στόχους του Υπουργείου Παιδείας

Τους στόχους για την αναβάθμιση, τη βελτίωση της ελκυστικότητας και της αποτελεσματικότητας της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, καθώς και για τη  σύνδεσή της με την αγορά εργασίας, έθεσε η Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Άννα Διαμαντοπούλου, κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, σήμερα 08/12/2010, σε ημερίδα που πραγματοποιείται στο Υπουργείο, με θέμα: «Η θέση της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε έναν κόσμο που αλλάζει».

Η ημερίδα  πραγματοποιείται υπό την εποπτεία του Ειδικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου, Μιχάλη Κοντογιάννη και του Προέδρου του Τμήματος Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου( Π.Ι.) και Αντιπροέδρου του Π.Ι., Περικλή Λατινόπουλου.

Τελευταία Ενημέρωση ( Πέμπτη, 07 Μάρτιος 2013 23:14 )
 
Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Τρίτη, 07 Δεκέμβριος 2010 12:24    PDF Εκτύπωση E-mail
Η ευρωπαϊκή ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας

Νέο σχέδιο δράσης ώστε να επιτευχθεί ο στόχος για ποσοστό απασχόλησης 75% στην ΕΕ έως το 2020.
Σκοπός της ευρωπαϊκής ατζέντας για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας είναι να γίνουν πιο ευέλικτες οι αγορές εργασίας, να αποκτήσουν οι εργαζόμενοι τις απαιτούμενες δεξιότητες, να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας και να δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης.
Πρωταρχικός στόχος είναι να επιτευχθεί έως το 2020 ποσοστό απασχόλησης 75% για όλα τα άτομα ηλικίας 20-64 ετών. Ο στόχος αυτός αποτελεί ένα από τα πέντε βασικά στοιχεία της αναπτυξιακής στρατηγικής της ΕΕ, της λεγόμενης "Ευρώπης 2020".
Η δημιουργία θέσεων εργασίας είναι ένα από τα φλέγοντα θέματα που απασχολούν την Ευρώπη. Σήμερα, το 10% των ατόμων ηλικίας 20-64 ετών, δηλαδή 23 περίπου εκατομμύρια άτομα, είναι άνεργοι. Αυτό όμως δεν οφείλεται στο ότι δεν υπάρχουν δουλειές. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η ΕΕ θα έχει έως το 2015 έλλειψη 2,7 εκατομμυρίων εξειδικευμένων εργαζομένων στους τομείς της πληροφορικής, της υγείας και της έρευνας.


Το γεγονός ότι ο πληθυσμός της Ένωσης γερνάει δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Το ποσοστό των εργαζομένων πρέπει να αυξηθεί προκειμένου να αντισταθμιστούν τόσο ο μεγάλος αριθμός των ατόμων που αναμένεται να βγουν στη σύνταξη τα προσεχή έτη, όσο και ο αριθμός των θέσεων εργασίας που χάθηκαν εξαιτίας της ύφεσης.
Η ατζέντα επικεντρώνεται σε τέσσερις προτεραιότητες:

Εκσυγχρονισμός των αγορών εργασίας

Η ενιαία σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου θα παρέχει στους εργαζομένους μεγαλύτερη προστασία από το ενδεχόμενο απόλυσής τους όσο μεγαλώνει ο χρόνος παραμονής τους στην εργασία. Η σύμβαση θα παρέχει μεγαλύτερη εργασιακή ασφάλεια στους εργαζομένους, αλλά ταυτόχρονα θα είναι αρκετά ευέλικτη ώστε να δίνει κίνητρα στους εργοδότες για προσλήψεις.

Αντιστοίχιση των δεξιοτήτων με τις θέσεις εργασίας

Μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων, η οποία θα κάνει προβλέψεις για τη ζήτηση εργατικού δυναμικού και την προσφορά δεξιοτήτων, θα βοηθά τους Ευρωπαίους να επιλέγουν την κατάλληλη εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση με βάση τη μελλοντική αγορά εργασίας, βελτιώνοντας έτσι τις προοπτικές απασχόλησής τους.
Την ηλεκτρονική αυτή βάση δεδομένων θα μπορούν να συμβουλεύονται και οι επιχειρήσεις, γεγονός που θα τις διευκολύνει να βρίσκουν προσωπικό με τα προσόντα που αυτές χρειάζονται. Χάρη σ΄ αυτήν την προληπτική δράση θα αποφεύγεται το χάσμα ανάμεσα στις διαθέσιμες δεξιότητες και τις υπάρχουσες θέσεις εργασίας.
Το σχέδιο προβλέπει επίσης την αναγνώριση των προσόντων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο μέσω ενός "Ευρωπαϊκού Διαβατηρίου Δεξιοτήτων".

Βελτίωση της ποιότητας των θέσεων απασχόλησης και των συνθηκών εργασίας

Η Επιτροπή θα επανεξετάσει τους ισχύοντες νόμους για τον χρόνο εργασίας, την υγεία και την ασφάλεια, καθώς και την ένταξη των εργαζομένων από χώρες εκτός ΕΕ.

Δημιουργία θέσεων εργασίας

Η Επιτροπή θα προτείνει τρόπους για τη διευκόλυνση της δημιουργίας θέσεων εργασίας μέσω του περιορισμού της γραφειοκρατίας. Τέτοιοι τρόποι είναι η μείωση του μη μισθολογικού κόστους εργασίας και η αντιμετώπιση των νομικών εμποδίων στην πρόσληψη και απόλυση εργαζομένων, καθώς και στη σύσταση νέας επιχείρησης και την αυτοαπασχόληση.
Η Επιτροπή προτίθεται να θέσει σε εφαρμογή τα 13 σημεία δράσης της ατζέντας από σήμερα μέχρι το 2014.

Περισσότερα σχετικά με το σχέδιο της ΕΕ για την απασχόληση

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Τελευταία Ενημέρωση ( Παρασκευή, 08 Μάρτιος 2013 01:26 )
 
Περισσότερα Άρθρα...


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.