Ποια σχολή να ακολουθήσω;
Ποιο επάγγελμα μου ταιριάζει;
Πως κινείται σήμερα η αγορά εργασίας;

Όταν οι επιλογές και οι αποφάσεις σου στηρίζονται στις κλίσεις, στις δεξιότητες και στα ενδιαφέροντά σου, σε συνδυασμό με την επαρκή πληροφόρηση για την αγορά εργασίας αποτελούν το σημαντικότερο βήμα για την επαγγελματική σου επιτυχία!

Τμήματα Εικαστικών Τεχνών


Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Παρασκευή, 11 Μάιος 2018 20:54    PDF Εκτύπωση E-mail
Εισαγωγή σπουδαστών με σοβαρές παθήσεις στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης

Ειδικές Εξετάσεις περί εισαγωγής σπουδαστών με σοβαρές παθήσεις στο πρώτο έτος του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε ποσοστό 5%) 

Δείτε την σχετική Υπουργική Απόφαση

 
Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Τετάρτη, 08 Φεβρουάριος 2017 19:08    PDF Εκτύπωση E-mail
Εισαγωγικές εξετάσεις στη Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Από το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι η εισαγωγή σπουδαστών στο πρώτο έτος του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, (πρώην Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης), θα πραγματοποιείται από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 με εξετάσεις, που θα διενεργούνται μετά από σχετική προκήρυξη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ως εκ τούτου, το Τμήμα Πλαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, δεν θα είναι στο Μηχανογραφικό Δελτίο των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2017.

Η Υπουργική Απόφαση σε μορφή pdf.

Τελευταία Ενημέρωση ( Πέμπτη, 09 Φεβρουάριος 2017 08:35 )
 
Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Πέμπτη, 26 Ιανουάριος 2017 09:00    PDF Εκτύπωση E-mail
Μετονομασία του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης σε Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης

Στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης αναφέρονται:

Σύμφωνα με το Άρθρο 63 του Ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 83 τ. Α΄ 11/5/2016): καθορίζεται η μετονομασία του Τμήματος σε Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης, η διάρκεια της φοίτησης σε δέκα (10) εξάμηνα, ο καθορισμός τεσσάρων κατευθύνσεων που θα αναγράφονται στο ενιαίο πτυχίο ως ειδικευμένοι και σαφώς προσδιορισμένοι ακαδημαϊκοί και επαγγελματικοί προσανατολισμοί:

α. Ζωγραφική,

β. Γλυπτική,

γ. Πολυμέσα ? Γραφικές Τέχνες,

δ. Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης,

και η αλλαγή των εισαγωγικών εξετάσεων σύμφωνα με τη διαδικασία που ισχύει στα υπόλοιπα Τμήματα Εικαστικών Τεχνών των Σχολών Καλών Τεχνών της Ελλάδας [εδάφιο γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α΄188), όπως ισχύει κάθε φορά]. Από το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης απονέμονται τίτλοι σπουδών μέχρι και Διδακτορικού Διπλώματος. 

«? Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις έχουν τη δυνατότητα της επαγγελματικής ενασχόλησης σε φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα ?Πανεπιστήμια, Επιστημονικά Ινστιτούτα, Μουσεία, Πινακοθήκες? οι οποίοι έχουν ως αντικείμενο δραστηριότητας την τέχνη σε μία ή περισσότερες κατευθύνσεις και ειδικεύσεις από αυτές που λειτουργούν στο Τμήμα. Ακόμη, έχουν τη δυνατότητα να διδάξουν στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια εκπαίδευση τα Καλλιτεχνικά μαθήματα ? Αισθητική Αγωγή, καθώς και την Ιστορία της Τέχνης, ή και να εργαστούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος που επιθυμούν να ασκήσουν τη διδασκαλία της τέχνης στην εκπαίδευση, ανεξαρτήτως κατεύθυνσης, είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς στα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα σπουδών και τον κανονισμό του Τμήματος παιδαγωγικά μαθήματα.»

Η ισχύς του άρθρου 63 του ν. 4386/2016 άρχεται από το ακαδημαϊκό έτος 2017?2018.

Πηγή: Οδηγός Σπουδών Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης

 
Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Τετάρτη, 11 Μάιος 2016 10:02    PDF Εκτύπωση E-mail
Ίδρυση Τ?ή?ατος Εικαστικών Τεχνών και Επιστη?ών της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Σύμφωνα με το άρθρο 63 του προσφάτως ψηφισθέντος νόμου 4386/2016 «Ρυθ?ίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» το Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα μετατραπεί σε 5ετές Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης. Η εισαγωγή σε αυτό θα γίνεται ?ε τη διαδικασία του εδαφίου γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α΄188), όπως ισχύει κάθε φορά, δηλ. εξετάσεις που θα διενεργεί το Τμήμα.

Συγκεκριμένα στο άρθρο 63 αναφέρονται τα εξής:

1. Το π.δ. 85/2000 (Α΄72) «Ίδρυση Τ?ή?ατος Επιστή?ων της Τέχνης στο Πανεπιστή?ιο Ιωαννίνων» όπως τροποποιήθηκε ?ε το π.δ. 96/2003 (Α΄86) «Μετονο?ασία του Τ?ή?ατος Επιστή?ων της Τέχνης στο Πανεπιστή?ιο Ιωαννίνων»* και ισχύει, τροποποιείται ως εξής:

α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ιδρύεται στο Πανεπιστή?ιο Ιωαννίνων Τ?ή?α Εικαστικών Τεχνών και Επιστη?ών της Τέχνης.»
β) Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:
«3.α. Το Τ?ή?α Εικαστικών Τεχνών και Επιστη?ών της Τέχνης έχει ως αποστολή:
α) να καλλιεργεί και να προάγει τις τέχνες ?ε την ακαδη?αϊκή και την εφαρ?οσ?ένη διδασκαλία των εικαστικών τεχνών ? ζωγραφική, γλυπτική, πολυ?έσα/ γραφικές τέχνες, να παρέχει τις απαραίτητες θεωρητικές και τεχνολογικές γνώσεις στη φωτογραφία, το βίντεο, τις ψηφιακές ?ορφές τέχνης (κινού?ενο σχέδιο, τρισδιάστατηκινού?ενη εικόνα- animation), τη γραφιστική και να συ?βάλει στην ανάπτυξη της αισθητικής παιδείας και στην προώθηση του πολιτισ?ού. Παράλληλα, το Τ?ή?α θα εκπαιδεύει τους φοιτητές του στην ιστορία και θεωρία της τέχνης. Ειδικότερα δίνεται έ?φαση στα επι?έρους αντικεί?ενα που ορίζουν τις διακριτές κατευθύνσεις του πτυχίου ως ειδικευ?ένους και σαφώς προσδιορισ?ένους ακαδη?αϊκούς και επαγγελ?ατικούς προσανατολισ?ούς:
α. Ζωγραφική, β. Γλυπτική, γ. Πολυ?έσα ? Γραφικές Τέχνες, δ. Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης.
β) Να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για καλλιτεχνική, επιστη?ονική και επαγγελ?ατική σταδιοδρο?ία.
γ) Να παρέχει ειδική ?όρφωση και κατάρτιση των φοιτητών για τη διδασκαλία των καλλιτεχνικών ?αθη?άτων και της αισθητικής αγωγής και ιστορίας της τέχνης στα σχολεία της πρωτοβάθ?ιας και δευτεροβάθ?ιας εκπαίδευσης.
δ) Οι πτυχιούχοι του Τ?ή?ατος Εικαστικών Τεχνών και Επιστη?ών της Τέχνης ?ε βάση τις ξειδικευ?ένες επιστη?ονικές γνώσεις έχουν τη δυνατότητα της επαγγελ?ατικής ενασχόλησης σε φορείς του δη?όσιου ή του ιδιωτικού το?έα -Πανεπιστή?ια, Επιστη?ονικά Ινστιτούτα, Μουσεία, Πινακοθήκες- οι οποίοι έχουν ως αντικεί?ενο δραστηριότητας την τέχνη σε ?ία ή περισσότερες κατευθύνσεις και ειδικεύσεις από αυτές που λειτουργούν στο Τ?ή?α. Ακό?η, έχουν τη δυνατότητα να διδάξουν στην Πρωτοβάθ?ια ή Δευτεροβάθ?ια εκπαίδευση τα Καλλιτεχνικά ?αθή?ατα ? Αισθητική Αγωγή, καθώς και την Ιστορία της Τέχνης, ή και να εργαστούν ως ελεύθεροι επαγγελ?ατίες. Οι πτυχιούχοι του Τ?ή?ατος που επιθυ?ούν να ασκήσουν τη διδασκαλία της τέχνης στην εκπαίδευση, ανεξαρτήτως κατεύθυνσης, είναι υποχρεω?ένοι να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς στα προβλεπό?ενα από το πρόγρα??α σπουδών και τον κανονισ?ό του Τ?ή?ατος παιδαγωγικά ?αθή?ατα.»
γ) To άρθρο 2 όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:

«Αρθρο 2
Εισαγωγή ? Φοίτηση ? Διάρκεια Σπουδών ? Τίτλοι ? Κατευθύνσεις

1. Ο αριθ?ός των κατ? έτος εισακτέων στο Τ?ή?α ορίζεται ?ε τη διαδικασία του άρθρου 1 παρ. 5 του ν. 1351/1983 (Α΄56), όπως ισχύει κάθε φορά.

2. Η εισαγωγή φοιτητών στο Τ?ή?α γίνεται ?ε τη διαδικασία του εδαφίου γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α΄188), όπως ισχύει κάθε φορά.

3. Η ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης στο Τ?ή?α για τη λήψη του πτυχίου ορίζεται σε δέκα (10) εξά?ηνα σπουδών.

4. Από το Τ?ή?α Εικαστικών Τεχνών και Επιστη?ών της Τέχνης απονέ?ονται τίτλοι σπουδών ?έχρι και διδακτορικού διπλώ?ατος.

5. Το ενιαίο πτυχίο του Τ?ή?ατος Εικαστικών Τεχνών και Επιστη?ών της Τέχνης προσδιορίζεται από τις κατευθύνσεις: α) Ζωγραφικής, β) Γλυπτικής και γ) Πολυ?έσων ? Γραφικών Τεχνών, δ) Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης.

Ο χρόνος έναρξης και το ακαδη?αϊκό εξά?ηνο λειτουργίας κάθε κατεύθυνσης και ειδίκευσης, όπως η διαδικασία επιλογής και έγγραφης των φοιτητών, καθορίζονται ?ε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τ?ή?ατος. Η κατεύθυνση αναγράφεται στο πτυχίο που απονέ?εται από το Τ?ή?α.»

2. Η ισχύς του παρόντος άρχεται από το ακαδη?αϊκό έτος 2017-2018.

Πηγή: 4386/2016 «Ρυθ?ίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»

?????

* Παράθεση της παρ. 1 του άρθρου 1 του ΠΔ 85/2000

Άρθρο 1

  1. Ιδρύεται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων τμήμα Επιστημών της Τέχνης.

*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 1 ΠΔ 96/2003,ΦΕΚ Α 86 ορίζεται ότι:
«Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2000 (Α΄ 72) Τμημα Επιστημών της
Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μετονομάζεται σε Τμημα Πλαστικών Τεχνών
και Επιστημών της Τέχνης χωρίς μεταβολή της αποστολής και του γνωστικού
αντικειμένου του».

?????-

Σ.Σ.: εφόσον το Τμήμα ξεκινήσει τη λειτουργία του το ακ. έτος 2017-2018 θα πρόκειται για το τέταρτο τμήμα εικαστικών τεχνών 5ετούς φοίτησης μετά το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών της ΑΣΚΤ και τα Τμήματα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του ΑΠΘ στη Θεσσαλονίκη και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα.

Τελευταία Ενημέρωση ( Τετάρτη, 25 Ιανουάριος 2017 10:11 )
 
Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Τετάρτη, 18 Ιούνιος 2014 08:33    PDF Εκτύπωση E-mail
Προκήρυξη εισιτήριων εξετάσεων, ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών

Η Σύγκλητος της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (συνεδρίαση της 27ης Μαϊου 2014) προκηρύσσει τις εισιτήριες εξετάσεις, ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 οι οποίες θα αρχίσουν στις 8 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών (Πατησίων 42) από τη Δευτέρα 25 Αυγούστου 2014 έως και τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2014 (επειδή η λήξη της προθεσμίας 31 Αυγούστου 2014 είναι Κυριακή) , ώρες 10.00 π.μ. ? 1.00 μ.μ.Q

Για τα δικαιολογητικά και την προκήρυξη δείτε εδώ

Για την αίτηση συμμετοχής δείτε εδώ

Για το λεπτομερές πρόγραμμα εξετάσεων δείτε εδώ

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.