Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Τρίτη, 11 Σεπτέμβριος 2012 13:51    Εκτύπωση
Εμπρόθεσμη κατάθεση δικαιολογητικών αθλητών που στερούνται βεβαίωση της Γ.Γ.Α.

Από το Υπουργείο Παιδείας γίνεται γνωστό ότι για να ληφθούν υπόψη ως εμπρόθεσμες οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων αθλητών κατά την κατάθεση δικαιολογητικών προς τις Δευτεροβάθμιες Διευθύνσεις οι αθλητές που δεν έχουν παραλάβει ακόμα την σχετική βεβαίωση εγγραφής τους στον πίνακα αθλητών από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, θα υποβάλουν σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.

Συγκεκριμένα, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρ. 10, παρ. 4 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας [Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ.Α?)] ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να κάνει Υπεύθυνη Δήλωση που θα συνοδεύει τα υπόλοιπα δικαιολογητικά και θα αναφέρει τον αριθ. πρωτ. αίτησής του προς την αρμόδια Υπηρεσία (Γενική Γραμματεία Αθλητισμού) καθώς και το λόγο για τον οποίο δεν έχει την απαιτούμενη βεβαίωση.

Η ενέργεια αυτή είναι απαραίτητη προκειμένου η αίτηση του ενδιαφερόμενου να θεωρηθεί εμπρόθεσμη. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι, η αίτηση προς τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού να έχει γίνει μέχρι τις 12-3-2012*, καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την κατηγορία των αθλητών το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013.

Ως εκ τούτου οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης παραλαμβάνουν τα δικαιολογητικά των υποψηφίων παρέχοντας τη σχετική πληροφόρηση για την Υπεύθυνη Δήλωση στους ενδιαφερόμενους.

* Σας ενημερώνουμε ότι στο αριθμ. Φ151/104617/Β6/11-9-2012 έγγραφό μας που εστάλη πριν από λίγο, η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την κατηγορία των αθλητών είναι 12-9-2012 και όχι 12-3-2012.

Τελευταία Ενημέρωση ( Πέμπτη, 07 Μάρτιος 2013 01:50 )