Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Σάββατο, 24 Νοέμβριος 2012 00:17    Εκτύπωση
Επαναφορά της καθ΄ υπέρβαση εισαγωγής σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ αθλητών υψηλών διακρίσεων

Θα δοθεί και πάλι η δυνατότητα στους αθλητές υψηλών διακρίσεων να εισάγονται στα τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που επιθυμούν, χωρίς εξετάσεις,* καθ΄υπέρβαση του αριθμού εισακτέων.
Στο υπό διαβούλευση Σχέδιο Νόμου: «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις», αναφέρονται τα εξής:

«8. Αθλητές που κατακτούν 1η έως 3η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ή 1η έως 3η νίκη σε Παγκόσμιο ή σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανδρών ? γυναικών, νέων ανδρών ? νέων γυναικών, εφήβων ? νεανίδων ή που επιτυγχάνουν ή ισοφαρίζουν παγκόσμια ή πανευρωπαϊκή επίδοση ανδρών ? γυναικών σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο αθλητικές ομοσπονδίες, εισάγονται σε οποιοδήποτε Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της προτίμησής τους και εγγράφονται σε αυτό, καθ΄ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων που ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Επίσης μειώνεται στο 90% των των μορίων του τελευταίου εισαχθέντα ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός μορίων που πρέπει να συγκεντρώνει ο υποψήφιος μαθητής - αθλητής (ύστερα από την προσαύξηση των μορίων του) για τα τμήματα στα οποία επιθυμεί να εισαχθεί.

Στο ίδιο σχέδιο νόμου στο Άρθρο 38: «Επιβραβεύσεις διακριθέντων αθλητών» προβλέπονται και άλλες αλλαγές που αφορούν στην εισαγωγή των διακριθέντων μαθητών ? αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Τόπος διαβούλευσης: http://www.opengov.gr/ypepth/?p=1554

* χωρίς απαραίτητα συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές εξετάσεις.

Όλα τα ανωτέρω φυσικά θα ισχύσουν εφόσον το σχέδιο νόμου γίνει νόμος του κράτους -

Και μια παρατήρηση:
Ο συντάκτης του νόμου αναφέρει συνεχώς τον όρο ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
Ό όρος ΑΕΙ δεν υφίσταται προκειμένου να χαρακτηριστούν οι Πανεπιστημιακές σχολές. Ας τον διορθώσει κάποιος.

Σπύρος Παπαχαρίσης
Υπ. ΣΕΠ ? ΚΕΣΥΠ Φλώρινας

Τελευταία Ενημέρωση ( Πέμπτη, 07 Μάρτιος 2013 01:50 )