Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Τρίτη, 04 Ιούνιος 2013 14:07    Εκτύπωση
Προεδρικά Διατάγματα μετονομασιών - συγχωνεύσεων - καταργήσεων και ιδρύσεων - συγκροτήσεων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 119/29-5-2013 τα κάτωθι Προεδρικά Διατάγματα που αφορούν σε μετονομασίες - συγχωνεύσεις - καταργήσεις - ιδρύσεις - συγκροτήσεις - ανασυγκροτήσεις ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης:

69. Μετονομασία Τμημάτων ? Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση Παραρτήματος ? Κατάργηση Τμημάτων ? Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Πειραιά
70. Κατάργηση και Συγχώνευση Τμημάτων, Κατάργηση, Μετον ομασία και Συγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
71. Ίδρυση Σχολής Καλών Τεχνών στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
72. Μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση Τμήματος και ίδρυση ? συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
73. Κατάργηση τμημάτων και ίδρυση Σχολών στο Πολυτεχνείο Κρήτης
74. Ίδρυση Σχολών ? κατάργηση Τμήματος και ίδρυση κατεύθυνσης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς
75. Ίδρυση Σχολών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
76. Ίδρυση Σχολών ? κατάργηση συγχώνευση, μετονομασία Τμημάτων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
77. Ίδρυση ? Συγκρότηση Σχολών στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
78. Ίδρυση ? Συγκρότηση Σχολών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
79. Ίδρυση Σχολών, κατάργηση Τμήματος, μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση ειδικεύσεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο
80. Ίδρυση Σχολών, κατάργηση Τμήματος και μετονομασία Τμημάτων στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Τελευταία Ενημέρωση ( Τετάρτη, 05 Ιούνιος 2013 11:25 )