Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Πέμπτη, 06 Ιούνιος 2013 08:55    Εκτύπωση
Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Αστυνομικής Ακαδημίας 2013-14

Ανακοινώθηκε από την Ελληνική Αστυνομία η προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Αστυνομικής Ακαδημίας, με το σύστημα των Γενικών Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Οι υποψήφιοι, υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στα Αστυνομικά Τμήματα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι την Τετάρτη 26/6/2013.

Ο αριθμός των υποψηφίων που θα εισαχθούν στη Σχολή Αστυφυλάκων καθορίζεται σε πεντακόσιους (500).
Επί του αριθμού αυτού ποσοστό 3%, ήτοι δέκα πέντε (15) θέσεις, θα καλυφθούν από υποψηφίους, κατόχους απολυτηρίου ημερησίου ΕΠΑ.Λ (Α ? ομάδα), της περίπτ. β παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3748/2009 (ΦΕΚ. Α ?- 29) και από κατόχους πτυχίου Β ? κύκλου ημερησίων Τ.Ε.Ε., πτυχίου ειδικότητας πρώην ημερησίων Τ.Ε.Λ. και ημερησίων Ναυτικών Λυκείων, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 3748/2009 (Φ.Ε.Κ. Α ?- 29), ύστερα από επιτυχή συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Πιο συγκεκριμένα:
Θέσεις για το 10% ΓΕΛ και Β' ομάδα ΕΠΑΛ: 48 (43 Γενική σειρά - 4 Πολύτεκνοι - 1 Τρίτεκνος)
Θέσεις για το 90% ΓΕΛ και Β' ομάδα ΕΠΑΛ: 422 (364 Γενική σειρά - 42 Πολύτεκνοι - 16 Τρίτεκνοι)
Θέσεις ΕΠΑΛ Α' ομάδα: 15 (14 Γενική σειρά - 1 Πολύτεκνος)
Θέσεις Ελλήνων Εξωτερικού: 15

Ο αριθμός των ιδιωτών, που θα εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, καθορίζεται σε ογδόντα (80).

Αναλυτικότερα:
Θέσεις για το 10% ΓΕΛ και Β' ομάδα ΕΠΑΛ: 8 (8 Γενική σειρά)
Θέσεις για το 90% ΓΕΛ και Β' ομάδα ΕΠΑΛ: 70 (61 Γενική σειρά - 7 Πολύτεκνοι - 2 Τρίτεκνοι)
Θέσεις Ελλήνων Εξωτερικού: 2

Στη Σχολή Αστυφυλάκων εισάγονται, χωρίς εξετάσεις και καθ? υπέρβαση του εκάστοτε οριζομένου αριθμού, μέχρι δέκα (10) αθλητές, οι οποίοι έχουν πετύχει αγωνιστική διάκριση υπό το καθεστώς των ρυθμίσεων του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 2725/1999 (Φ.Ε.Κ. Α ?-121), όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή του με το άρθρο 18 παρ. 8 του Ν. 3708/2008 (Φ.Ε.Κ. Α ?-210), και το άρθρο 45 παρ. Γ2 του Ν. 7 3773/2009 (Φ.Ε.Κ. Α ?-120), και δεν έχουν συμπληρώσει το 22ο έτος της ηλικίας τους κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών (26-06-2013), εφόσον έχουν και τα λοιπά προσόντα που απαιτούνται για τους υποψηφίους Δοκίμους Αστυφύλακες, όπως αναφέρονται στο κεφ. II της παρούσας.

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013, «κατά το σχολικό έτος 2012-2013 οι εξετάσεις εισαγωγής στη Σχολή Αστυφυλάκων και στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας θα πραγματοποιηθούν κανονικά και οι επιτυχόντες θα εγγραφούν στις οικείες σχολές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015 - 2016».

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στα Αστυνομικά Τμήματα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι και την Τετάρτη 26-06-2013. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής.
Οι υποψήφιοι της κατηγορίας «τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού», θα υποβάλουν την αίτηση με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά μέχρι και τη Δευτέρα 15-07-2013 στο Αστυνομικό Τμήμα της κατοικίας ή διαμονής τους στην Ελλάδα ή στα Προξενεία των Χωρών που διαμένουν.

Το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων, σύμφωνα με την προκήρυξη θα εκδοθεί αμέσως μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων και οι προκαταρκτικές εξετάσεις εκτιμάται ότι θα αρχίσουν το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε σχέση με την περσινή προκήρυξη υποψηφίων 2012-13 δεν παρατηρούνται αξιόλογες διαφορές ως προς τον αριθμό των εισακτέων. Ωστόσο, συγκριτικά με την προκήρυξη υποψηφίων 2011-12 υπάρχει μεγάλη απόκλιση, αφού ο αριθμός των υποψηφίων που προβλεπόταν τότε να εισαχθούν στη Σχολή Αστυφυλάκων ήταν χίλιοι τριακόσιοι (1.300), ο αριθμός των ιδιωτών στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας ήταν εκατό (100), ενώ ο αριθμός των Αστυνομικών, που θα εισάγονταν στη Σχολή Αξιωματικών, ήταν εξήντα επτά (67), δηλαδή ποσοστό 40% από τον αριθμό των εισακτέων στη Σχολή Αξιωματικών.

Δείτε περισσότερα στη σχετική προκήρυξη.

Μάρα Μαζαράκη
Υπεύθυνη ΣΕΠ - ΚΕΣΥΠ Αιγίου

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές της ΕΛΑΣ, 2013-14 by ΚΕΣΥΠ ΑΙΓΙΟΥ

Τελευταία Ενημέρωση ( Δευτέρα, 10 Ιούνιος 2013 09:59 )