Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Δευτέρα, 25 Νοέμβριος 2013 09:43    Εκτύπωση
Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση - Τροπολογία ΦΕΚ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α 254/2013 ο Νόμος 4210/2013 και στο άρθρο 26, η τροπολογία για την εισαγωγή διακριθέντων αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Πιο συγκεκριμμένα η τροπολογία αναφέρει:
1. Στην παρ. 9 του άρθρου 38 του Ν. 4115/2013 (Α΄ 24) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Αποκλειστικά για την εισαγωγή των διακριθέντων αθλητών ή αθλητριών σε Σχολές και Τμήματα ΑΕΙ, η διάκριση στους Πανελλήνιους Αγώνες όλων των κατηγοριών αναγνωρίζεται ανεξαρτήτως αν στους αγώνες που επετεύχθη η διάκριση συμμετείχαν ομογενείς ή αλλοδαποί αθλητές ή αθλήτριες. Η ισχύς της παρούσας διάταξης άρχεται από την 8η Οκτωβρίου 2008 και παύει με τη λήξη της εκάστης αγωνιστικής περιόδου 2012?2013.»
2. Η προϋπόθεση του ενεργού αθλητή χωρίς διακοπή της αθλητικής του δραστηριότητας, κατά την περίπτωση 2 της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4115/2013, δεν εφαρμόζεται για την εισαγωγή αθλητών στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2013 ?2014 και 2014 ? 2015.

Δείτε και κατεβάστε το σχετικό ΦΕΚ

Τελευταία Ενημέρωση ( Δευτέρα, 25 Νοέμβριος 2013 10:09 )