Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Τρίτη, 07 Δεκέμβριος 2010 12:24    Εκτύπωση
Η ευρωπαϊκή ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας

Νέο σχέδιο δράσης ώστε να επιτευχθεί ο στόχος για ποσοστό απασχόλησης 75% στην ΕΕ έως το 2020.
Σκοπός της ευρωπαϊκής ατζέντας για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας είναι να γίνουν πιο ευέλικτες οι αγορές εργασίας, να αποκτήσουν οι εργαζόμενοι τις απαιτούμενες δεξιότητες, να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας και να δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης.
Πρωταρχικός στόχος είναι να επιτευχθεί έως το 2020 ποσοστό απασχόλησης 75% για όλα τα άτομα ηλικίας 20-64 ετών. Ο στόχος αυτός αποτελεί ένα από τα πέντε βασικά στοιχεία της αναπτυξιακής στρατηγικής της ΕΕ, της λεγόμενης "Ευρώπης 2020".
Η δημιουργία θέσεων εργασίας είναι ένα από τα φλέγοντα θέματα που απασχολούν την Ευρώπη. Σήμερα, το 10% των ατόμων ηλικίας 20-64 ετών, δηλαδή 23 περίπου εκατομμύρια άτομα, είναι άνεργοι. Αυτό όμως δεν οφείλεται στο ότι δεν υπάρχουν δουλειές. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η ΕΕ θα έχει έως το 2015 έλλειψη 2,7 εκατομμυρίων εξειδικευμένων εργαζομένων στους τομείς της πληροφορικής, της υγείας και της έρευνας.


Το γεγονός ότι ο πληθυσμός της Ένωσης γερνάει δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Το ποσοστό των εργαζομένων πρέπει να αυξηθεί προκειμένου να αντισταθμιστούν τόσο ο μεγάλος αριθμός των ατόμων που αναμένεται να βγουν στη σύνταξη τα προσεχή έτη, όσο και ο αριθμός των θέσεων εργασίας που χάθηκαν εξαιτίας της ύφεσης.
Η ατζέντα επικεντρώνεται σε τέσσερις προτεραιότητες:

Εκσυγχρονισμός των αγορών εργασίας

Η ενιαία σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου θα παρέχει στους εργαζομένους μεγαλύτερη προστασία από το ενδεχόμενο απόλυσής τους όσο μεγαλώνει ο χρόνος παραμονής τους στην εργασία. Η σύμβαση θα παρέχει μεγαλύτερη εργασιακή ασφάλεια στους εργαζομένους, αλλά ταυτόχρονα θα είναι αρκετά ευέλικτη ώστε να δίνει κίνητρα στους εργοδότες για προσλήψεις.

Αντιστοίχιση των δεξιοτήτων με τις θέσεις εργασίας

Μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων, η οποία θα κάνει προβλέψεις για τη ζήτηση εργατικού δυναμικού και την προσφορά δεξιοτήτων, θα βοηθά τους Ευρωπαίους να επιλέγουν την κατάλληλη εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση με βάση τη μελλοντική αγορά εργασίας, βελτιώνοντας έτσι τις προοπτικές απασχόλησής τους.
Την ηλεκτρονική αυτή βάση δεδομένων θα μπορούν να συμβουλεύονται και οι επιχειρήσεις, γεγονός που θα τις διευκολύνει να βρίσκουν προσωπικό με τα προσόντα που αυτές χρειάζονται. Χάρη σ΄ αυτήν την προληπτική δράση θα αποφεύγεται το χάσμα ανάμεσα στις διαθέσιμες δεξιότητες και τις υπάρχουσες θέσεις εργασίας.
Το σχέδιο προβλέπει επίσης την αναγνώριση των προσόντων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο μέσω ενός "Ευρωπαϊκού Διαβατηρίου Δεξιοτήτων".

Βελτίωση της ποιότητας των θέσεων απασχόλησης και των συνθηκών εργασίας

Η Επιτροπή θα επανεξετάσει τους ισχύοντες νόμους για τον χρόνο εργασίας, την υγεία και την ασφάλεια, καθώς και την ένταξη των εργαζομένων από χώρες εκτός ΕΕ.

Δημιουργία θέσεων εργασίας

Η Επιτροπή θα προτείνει τρόπους για τη διευκόλυνση της δημιουργίας θέσεων εργασίας μέσω του περιορισμού της γραφειοκρατίας. Τέτοιοι τρόποι είναι η μείωση του μη μισθολογικού κόστους εργασίας και η αντιμετώπιση των νομικών εμποδίων στην πρόσληψη και απόλυση εργαζομένων, καθώς και στη σύσταση νέας επιχείρησης και την αυτοαπασχόληση.
Η Επιτροπή προτίθεται να θέσει σε εφαρμογή τα 13 σημεία δράσης της ατζέντας από σήμερα μέχρι το 2014.

Περισσότερα σχετικά με το σχέδιο της ΕΕ για την απασχόληση

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Τελευταία Ενημέρωση ( Παρασκευή, 08 Μάρτιος 2013 01:26 )