Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Τρίτη, 16 Μάρτιος 2010 19:53    Εκτύπωση
«Πληθωρισμός» στην αγορά της υψηλής τεχνολογίας

του Μανόλη Γιαμπουρά*

Τη δεκαετία του 1980 η υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών της μοναδικής τότε σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Ελλάδα, των Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής της Πάτρας ξεκινούσε πάντοτε με τη φράση: «Θα είστε οι καλύτερες νύφες και γαμπροί, οι γιατροί τού αύριο». Ο αείμνηστος πρόεδρος του Τμήματος, καθηγητής Δ. Μαρίτσας, πίστευε ότι οι ΤΠΕ ήταν το μέλλον και οι φοιτητές του Τμήματός του προνομιούχοι.

Σήμερα 30 χρόνια μετά, η κατάσταση απέχει σημαντικά από τις προοπτικές που διαγράφονταν στη δεκαετία του 1980. Τα τμήματα ΤΠΕ στην Ελλάδα είναι υπερβολικά πολλά: 23 τμήματα ΑΕΙ και 27 τμήματα ΤΕΙ, με αριθμό εισακτέων για το 2009 3.160 και 6.235 αντίστοιχα. Οι απόφοιτοι ελληνικών Τμημάτων ΤΠΕ υπολογίζονται σε περίπου 30.000 από ΑΕΙ και 20.000 ΤΕΙ. Σε αυτούς πρέπει να προστεθεί και ένας σημαντικός αριθμός αποφοίτων από το εξωτερικό που υπολογίζονται πάνω από 6.000.

Οι ΤΠΕ παραμένουν ένα επιστημονικό πεδίο αιχμής με σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ωστόσο, ο υπερπληθωρισμός αποφοίτων ΤΠΕ σε συνδυασμό με την έλλειψη επαγγελματικού πλαισίου και οι απαιτήσεις δυναμικού σχετικά χαμηλών προσόντων από την αγορά ΤΠΕ δημιουργούν προβλήματα στους νέους αποφοίτους τμημάτων ΤΠΕ. Οι απόφοιτοι των ελληνικών Τμημάτων ΤΠΕ είναι κατά κανόνα υψηλού επιπέδου και έχουν ως βασικές επιλογές να εργαστούν τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα ή να ασκήσουν ελεύθερο επάγγελμα.

Επαγγελματικά δικαιώματα
Στο ευρύτερο Δημόσιο προσλαμβάνονται με βάση το ν. 3051 /2002 και το Π.Δ. 50/2001 και τις τροποποιήσεις τους. Θέσεις ΤΠΕ στο Δημόσιο προκηρύσσονται αρκετά συχνά, όμως ένα «παραθυράκι» στο νόμο δίνει συχνά τη δυνατότητα σε φορείς να αγνοήσουν τους αποφοίτους τμημάτων ΤΠΕ προτιμώντας αποφοίτους άλλων τμημάτων με «ειδική» εμπειρία. Η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αποτελεί μια εναλλακτική διέξοδο.

Στον ιδιωτικό τομέα οι απόφοιτοι τμημάτων ΤΠΕ προσλαμβάνονταν εύκολα σε σχέση με άλλες ειδικότητες. Όμως, λόγω της κρίσης των εταιριών Τηλεπικοινωνιών και της αγοράς ΤΠΕ γενικότερα, η ζήτηση έχει μειωθεί. Οι θέσεις και οι απολαβές νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας δεν χαρακτηρίζονται ικανοποιητικές και ανάλογες των προσόντων τους, γεγονός που επιδεινώνεται λόγω της έλλειψης επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων Τμημάτων ΤΠΕ. Οι Μηχανικοί ΤΠΕ κατά περίπτωση καλύπτονται από τη συλλογική σύμβαση εργασίας μηχανικών στη βιομηχανία. Η αγορά ΤΠΕ είναι από τις πλέον ανοικτές στην επιχειρηματική πρωτοβουλία και το ελεύθερο επάγγελμα, όμως δεν παρέχει κανένα ιδιαίτερο πλεονέκτημα στον πτυχιούχο τμήματος ΤΠΕ απέναντι σε όποιον άλλο δραστηριοποιείται στον τομέα.

To e-TEE σε συνεργασία με το TEE και το υπουργείο Υποδομών και Δικτύων προωθεί την καθιέρωση μητρώων μελετών και έργων ΤΠΕ στο πλαίσιο του ν.3316/2005 και 3134/2006 με κύριο κριτήριο εισαγωγής το βασικό πτυχίο Τμήματος ΤΠΕ. Η δημιουργία του θα εξασφαλίσει καλύτερες επαγγελματικές ευκαιρίες στους αποφοίτους τμημάτων ΤΠΕ, ενισχύοντας ταυτόχρονα την ποιότητα και αξιοπιστία των έργων ΤΠΕ στη χώρα μας.
Αν λοιπόν σκέφτεστε να επιλέξετε κάποιο τμήμα ΤΠΕ, είναι μια εξαιρετική επιστημονική επιλογή, με σημαντικές επαγγελματικές ευκαιρίες, χωρίς προς το παρόν ανάλογη αναγνώριση από την Πολιτεία. Περισσότερα www.e-tee.org.gr.
______________________
*Ο Μανόλης Γιαμπουράς είναι μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής, ΜΒΑ, πρόεδρος Τμήματος Πλη-ροφορικής και Επικοινωνιών Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (e-TEE).

Πηγή: ΣΠΟΥΔΑΖΩ ? Ελεύθερος Τύπος ? Πέμπτη 11 Μαρτίου 2010 (OCR)

Τελευταία Ενημέρωση ( Τρίτη, 05 Μάρτιος 2013 00:17 )