Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Πέμπτη, 05 Αύγουστος 2010 23:35    Εκτύπωση
Η ετήσια έκθεση για την ποιότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης από την Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Α.Ε. για το 2009

Παραδόθηκε στον πρόεδρο της Βουλής η ετήσια έκθεση της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση για το 2009.
Η Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) ιδρύθηκε με το Νόμο 3374/2005 και έχει ως αποστολή την υποστήριξη των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης στην πραγματοποίηση των διαδικασιών που στοχεύουν στη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου έργου τους, την εγγύηση της διαφάνειας των διαδικασιών, την προαγωγή της έρευνας σε συναφή ζητήματα και την ενημέρωση της Πολιτείας και των ιδρυμάτων για τις σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις και τάσεις στον τομέα αυτόν.
Στην ετήσια έκθεσή της η Α.ΔΙ.Π. διαπιστώνει ανάμεσα στα άλλα και τα εξής:

 • Παρατηρείται χαμηλό επίπεδο σπουδών, το οποίο αποδίδεται στο σύστημα εισαγωγής
 • Εισάγονται σπουδαστές με μεγάλη απόκλιση ως προς το γνωστικό τους υπόβαθρο
 • Διαπιστώθηκε πεπαλαιωμένος ή ανεπαρκής εργαστηριακός εξοπλισμός
 • Υπάρχει πρόβλημα με την «εισαγωγή » υποψηφίων στα ΑΕΙ  δύο ταχυτήτων
 • Ένας μικρός αριθμός φοιτητών παρακολουθεί τα μαθήματα στα ΑΕΙ καθώς δεν είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση στα θεωρητικά και οι περισσότεροι περιορίζουν το ενδιαφέρον τους μόνο στις εξετάσεις
 • Οι Έλληνες φοιτητές αργούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους ή τις εγκαταλείπουν
 • Τα ελληνικά ΑΕΙ αδυνατούν μα προσελκύσουν άριστους μεταπτυχιακούς φοιτητές
 • Έντονη εξωπανεπιστημική απασχόληση των μελών Δ.Ε.Π. που δημιουργεί πρόβλημα στη λειτουργία των τμημάτων
 • Δημιουργία τμημάτων «σφραγίδων»
 • Αυθαίρετη ανάπτυξη ειδικοτήτων σε προπτυχιακό επίπεδο
 • Μεγάλος αριθμός εισαγομένων φοιτητών αναλογικά με τον πληθυσμό της χώρας, αλλά και ανισοκατανομή φοιτητών (τμήματα δημοφιλή και τμήματα χωρίς φοιτητές).
 • Σημαντικές ανισότητες στην κατανομή εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού
 • Δημιουργία μεγάλου αριθμού μεταπτυχιακών χωρίς επαγγελματικές προοπτικές
 • Διδακτορικές σπουδές που δεν είναι πάντα οργανωμένες
 • Υπάρχει μεγάλος αριθμός συμβασιούχων εκπαιδευτικών, κυρίως στα ΤΕΙ.

Δείτε όλη την έκθεση της ΑΔΙΠ
 

Τελευταία Ενημέρωση ( Πέμπτη, 07 Μάρτιος 2013 20:25 )