Ποια σχολή να ακολουθήσω;
Ποιο επάγγελμα μου ταιριάζει;
Πως κινείται σήμερα η αγορά εργασίας;

Όταν οι επιλογές και οι αποφάσεις σου στηρίζονται στις κλίσεις, στις δεξιότητες και στα ενδιαφέροντά σου, σε συνδυασμό με την επαρκή πληροφόρηση για την αγορά εργασίας αποτελούν το σημαντικότερο βήμα για την επαγγελματική σου επιτυχία!

Μετεγγραφές
Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Σάββατο, 31 Ιούλιος 2010 11:14    PDF Εκτύπωση E-mail
Οι αλλαγές στις μετεγγραφές των φοιτητών και σπουδαστών στο σχέδιο νόμου «Ανάπτυξη της δια βίου μάθησης και λοιπές διατάξεις»

To άρθρο 25 του Σχεδίου Νόμου «Ανάπτυξη της δια βίου μάθησης και λοιπές διατάξεις» είναι αυτό που καθορίζει τις επιπλέον κατηγορίες φοιτητών και σπουδαστών που δικαιούνται μετεγγραφή αλλά παράλληλα εισάγει και νέες ρυθμίσεις και προϋποθέσεις. Παρουσιάζουμε το σχετικό απόσπασμα (άρθρο 25) του σχεδίου νόμου. Ο βασικός νόμος στον οποίο επέρχονται οι αλλαγές και οι προσθήκες είναι ο 3282/2004 τον οποίο παραθέτουμε στο τέλος.

Άρθρο 25
Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών

1. Μετά την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 3282/2004 (ΦΕΚ 208 Α΄) προστίθεται παράγραφος 1Α ως εξής: «1Α. Από το ακαδημαϊκό έτος 2010?2011 οι κατ? εξαίρεση μετεγγραφές που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο διενεργούνται στα τμήματα υποδοχής των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. του Λεκανοπεδίου Αττικής και του Νομού Θεσσαλονίκης ως εξής:
Τα αντίστοιχα Τμήματα των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. του Λεκανοπεδίου Αττικής και του νομού Θεσσαλονίκης ομαδοποιούνται σύμφωνα με τα ακόλουθα:

Τελευταία Ενημέρωση ( Πέμπτη, 07 Μάρτιος 2013 21:41 )
 
Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Παρασκευή, 09 Ιούλιος 2010 22:21    PDF Εκτύπωση E-mail
Ευνοϊκές ρυθμίσεις και εξορθολογισμός για τις μετεγγραφές φοιτητών - Σχετικές δηλώσεις Υπουργού

Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές οικογένειες εξαιτίας της οικονομικής συγκυρίας, προτίθεται να προχωρήσει σε ρυθμίσεις στο πλαίσιο των μετεγγραφών που αφενός θα σέβονται τον προγραμματισμό των μαθητών και των οικογενειών τους και αφετέρου θα ενισχύουν τη σωστότερη λειτουργία των Ιδρυμάτων.
Καθίσταται δε σαφές ότι οι αλλαγές αυτές δε θίγουν καμία κατηγορία μετεγγραφομένων.
Η τροπολογία αναφέρεται στα εξής:

Τελευταία Ενημέρωση ( Πέμπτη, 07 Μάρτιος 2013 21:42 )
 
Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Δευτέρα, 14 Ιούνιος 2010 11:38    PDF Εκτύπωση E-mail
Συγκεντρωτική κατάσταση αντιστοιχιών μεταξύ των πανεπιστημιακών τμημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2010-11

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. η συγκεντρωτική κατάσταση των αντιστοιχιών μεταξύ των τμημάτων των Πανεπιστημίων της χώρας που θα ισχύσει για το ακαδημαϊκό έτος 2010-11. Η αντιστοιχία των τμημάτων ισχύει μόνο για μετεγγραφές φοιτητών εσωτερικού, οι οποίοι έχουν εισαχθεί ή εισάγονται κατά περίπτωση σε πανεπιστημιακό τμήμα ύστερα από επιτυχή συμμετοχή τους σε εξετάσεις μαθημάτων που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, και μόνο για τμήματα που εδρεύουν σε διαφορετικές πόλεις. Τα τμήματα που θεωρούνται αντίστοιχα μεταξύ τους και εδρεύουν στα πολεοδομικά συγκροτήματα Αττικής και Θεσσαλονίκης δεν υπάγονται στις διατάξεις για μετεγγραφή φοιτητών.

Τα σχετικά ΦΕΚ που αφορούν στις αντιστοιχίες των πανεπιστημιακών τμημάτων είναι τα εξής:


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ./ Ενιαίος Διοικητικός Τομέας Ανωτάτης Εκπαίδευσης / Διεύθυνση Σπουδών και φοιτητικής Μέριμνας Ανωτάτης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης / Τμήμα Β? Φοιτητικής Μέριμνας.

Σημείο ανάρτησης: http://www.ypepth.gr/el_ec_category5757.htm

 

Τελευταία Ενημέρωση ( Πέμπτη, 07 Μάρτιος 2013 21:43 )
 
Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Τρίτη, 16 Μάρτιος 2010 16:09    PDF Εκτύπωση E-mail
Τμήματα Πανεπιστημίων στα οποία δεν γίνονται μετεγγραφές

Πολλά ΑΕΙ είναι αντίθετα με τις μετεγγραφές

Είτε λόγω του αντικειμένου τους (δεν υπάρχει αντίστοιχο) είτε για να μην αυξήσουν υπερβολικά τους φοιτητές τους, πολλά τμήματα πανεπιστημίων δεν δέχονται και δεν πραγματοποιούν μετεγγραφές. Mε βάση τα έως τώρα στοιχεία αυτά είναι:

Στο 1ο επιστημονικό πεδίο τα τμήματα: Μετάφρασης και Διερμηνείας Κέρκυρας, Τουρκικών και Ασιατικών Σπουδών Αθηνών, Θεάτρου ? Κινηματογράφου (ΑΠΘ), Βαλκανικών Σπουδών Φλώρινας, Δημόσιας Διοίκησης Παντείου, Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης ΑΣΚΤ, Ειδικής Αγωγής Βόλου.

 
Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Τρίτη, 16 Μάρτιος 2010 16:06    PDF Εκτύπωση E-mail
Τμήματα ΤΕΙ στα οποία δεν γίνονται μετεγγραφές

Με βάση τα έως τώρα στοιχεία, τα τμήματα ΤΕΙ που δεν δέχονται αλλά και δεν στέλνουν σπουδαστές σε άλλα τμήματα είναι τα ακόλουθα (σε ορισμένα τμήματα έχει γίνει συντόμευση του τίτλου τους):

- Στο 1ο επιστημονικό πεδίο: ΤΕΙ Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής Ηπείρου (έδρα στην Αρτα), Πληροφορικής και ΜΜΕ Πάτρας, Μουσειολογίας, Μουσειογραφίας και Σχεδιασμού Εκθέσεων Πάτρας, Προστασίας και Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομίας Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθος).

 
Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Δευτέρα, 01 Φεβρουάριος 2010 21:41    PDF Εκτύπωση E-mail
Νέες αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών τμημάτων

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τεύχος Β 67/28-01-2010 Υπουργική Απόφαση με την οποία συμπληρώνεται η Υπουργική Απόφαση υπ' αριθμ. 67859/Β1/5-7-2006 «Αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών Τμημάτων» (Β΄ 874).

α) Το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης είναι αντίστοιχο με τα Τμήματα:
αα) Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
ββ) Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
γγ) Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών,
δδ) Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης και
εε) Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Τελευταία Ενημέρωση ( Πέμπτη, 07 Μάρτιος 2013 21:44 )
 
Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Πέμπτη, 03 Δεκέμβριος 2009 02:00    PDF Εκτύπωση E-mail
Σχετικά ΦΕΚ αντιστοιχιών

1. ΦΕΚ που αφορούν σε αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών τμημάτων:

ΦΕΚ 874 Β/10-7-2006 Αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών Τμημάτων

ΦΕΚ 1504 Β/12-10-2006 Συμπλήρωση της απόφασης για τις Αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών Τμημάτων

ΦΕΚ 1289 Β/12-9-2006 Διόρθωση Σφάλματος για τις Αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών Τμημάτων

ΦΕΚ 1252 Β/20-7-2007 Συμπλήρωση της απόφασης για τις Αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών Τμημάτων

ΦΕΚ 1321 Β/03-7-2009 Συμπλήρωση της απόφασης για τις Αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών Τμημάτων

ΦΕΚ 67 Β/28-1-2010 Συμπλήρωση της απόφασης για τις Αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών Τμημάτων

 

2. ΦΕΚ που αφορούν σε αντιστοιχίες τμημάτων ΤΕΙ:

ΦΕΚ 998 Β/26-7-2006 Αντιστοιχίσεις Τμημάτων ΤΕΙ

ΦΕΚ 1906 Β/14-9-2007 Αντιστοιχίσεις Τμημάτων ΤΕΙ

ΦΕΚ 1827 Β/10-9-2008 Αντιστοιχίσεις Τμημάτων ΤΕΙ

ΦΕΚ 1507 Β/23-7-2009 Αντιστοιχίες Τμημάτων ΤΕΙ

 

Τελευταία Ενημέρωση ( Τετάρτη, 30 Ιούνιος 2010 09:37 )
 
Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Τετάρτη, 14 Οκτώβριος 2009 02:00    PDF Εκτύπωση E-mail
Αύξηση οικογενειακού εισοδήματος που αφορά στις μετεγγραφές ΑΕΙ & ΤΕΙ
... ως μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος των τριών τελευταίων οικονομικών ετών, εφεξής θα ισχύει το ποσό των ? 45.000 σύμφωνα με την αριθ. Φ5/120703/Β3/30-9-2009 (Β? 2217) κοινή υπουργική απόφαση.

Κατεβάστε την εγκύκλιο

Τελευταία Ενημέρωση ( Σάββατο, 23 Ιανουάριος 2010 00:34 )
 
Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Τετάρτη, 14 Οκτώβριος 2009 02:00    PDF Εκτύπωση E-mail
Μετεγγραφές φοιτητών που πετυχαίνουν αθλητικές επιδόσεις

Απόφαση Αριθμ. Φ.1/119601/Β3 (9)
Αντικατάσταση διατάξεων της υπ΄ αριθμ. Φ5/122975/ Β3/2.11.2004 Υπουργικής απόφασης «Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού» (Β΄ 1687).

Κατεβάστε την απόφαση

 

 
Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Δευτέρα, 14 Σεπτέμβριος 2009 02:00    PDF Εκτύπωση E-mail
Τροποποίηση εγκυκλίου περί μετεγγραφών φοιτητών και σπουδαστών ακαδ. έτους 2009-10

Ύστερα από τη δημοσίευση του Νόμου 3794/2009 (Α156) με τις διατάξεις του οποίου ρυθμίζονται θέματα πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, τροποποιείται και συμπληρώνεται η απ΄ αριθ.  Φ1/79143/Β3/03.07.2009 εγκύκλιος.

Κατεβάστε την τροποποίηση

 
Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Δευτέρα, 14 Σεπτέμβριος 2009 02:00    PDF Εκτύπωση E-mail
Μετεγγραφές φοιτητών προερχόμενων από ΕΠΑΛ και Εσπερινά Λύκεια

Η δυνατότητα μετεγγραφής εισαχθέντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων Εσπερινών Λυκείων και Επαγγελματικών Λυκείων περιγράφεται στο άρθρο 33 του Νόμου 3794/2009

Κατεβάστε το Νόμο

Τελευταία Ενημέρωση ( Πέμπτη, 14 Ιανουάριος 2010 12:05 )
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.