Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Τετάρτη, 29 Ιούνιος 2011 13:33    Εκτύπωση
Εισαγωγή στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού αποφοίτων ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ΤΕΕ (εκτός του συστήματος των πανελλαδικών εξετάσεων) για το ακαδημαϊκό έτος 2011-12

Προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών/σπουδαστριών στις Α.Ε.Ν. αποφοίτων Λυκείων όλων των τύπων σύμφωνα με την αριθμ. 3621/221/11/24-06-2011 Απόφαση ΥΘΥΝΑΛ./ΔΕΚΝ-Β΄ και τον Κανονισμό εισαγωγής σπουδαστών/σπουδαστριών στις Α.Ε.Ν. αποφοίτων Λυκείων όλων των τύπων (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ΤΕΕ κ.λπ. - εκτός συστήματος πανελλαδικών εξετάσεων). Οι υποψήφιοι/ες από την Γενική Κατηγορία Γενικών Λυκείων, ΕΠΑΛ και ΤΕΕ πρέπει, από την κοινοποίηση της παρούσας μέχρι και την 04.08.2011 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ, να υποβάλλουν σε οποιαδήποτε Α.Ε.Ν. αίτηση (εις διπλούν). Για λόγους συστηματοποίησης του χειρισμού των αιτήσεων και μόνο, οι υποψήφιοι θα αποστέλλουν την αίτηση μέχρι την 04.08.2011 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. )

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
1. Κάθε υποψήφιος/α πρέπει να συγκεντρώνει τα πιο κάτω προσόντα:
1.1.Να είναι κάτοχος τίτλου απόλυσης σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή αντίστοιχου και ισότιμου τίτλου του εξωτερικού που να παρέχει δικαίωμα εισαγωγής σε Ανώτερες Σχολές όπως ορίζονται στο κεφάλαιο «Ε» της παρούσας προκήρυξης.
1.2. Να έχει την Ελληνική Ιθαγένεια και να είναι γραμμένος/η στα μητρώα αρρένων ή Δημοτολόγια Δήμου ή Κοινότητας.
1.3. Να μην έχει συμπληρώσει το 27ο έτος της ηλικίας του/της, η οποία θα προσδιορίζεται από το έτος γέννησης, ανεξάρτητα από την ακριβή ημερομηνία.
1.4. Να είναι κατά γνωμοδότηση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής ικανός/ή σωματικά και πνευματικά για το ναυτικό επάγγελμα, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για κάθε ειδικότητα.
1.5. Να μην έχει τιμωρηθεί με στέρηση των πολιτικών του/της δικαιωμάτων και να μην έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή σε φυλάκιση ανώτερη του εξαμήνου καθ? υποτροπή ή μεγαλύτερη του εξαμήνου για λαθρεμπόριο ή λαθρεμπόριο ναρκωτικών ή για παράβαση του νόμου περί προστασίας του Εθνικού Νομίσματος ή για αδίκημα αναφερόμενο στην επί του πλοίου υπηρεσία και να μην έχει στερηθεί οριστικά το δικαίωμα άσκησης του
ναυτικού επαγγέλματος.

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ
1. Οι κατά το κεφάλαιο «Β» της παρούσας Προκήρυξης εισαγόμενοι σπουδαστές/σπουδάστριες κατανέμονται ως ακολούθως:
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ? ΤΕΕ - ΕΠΑΛ
Περιλαμβάνει αποφοίτους Γενικών Λυκείων, Τ.Ε.Ε. και ΕΠΑΛ οι οποίοι κατανέμονται σε δύο υποκατηγορίες, ανάλογα με την προέλευσή τους, ως ακολούθως:
1.1. Πρώτη Γενική Υποκατηγορία
Καλύπτει ποσοστό 60% του αριθμού εισακτέων και περιλαμβάνει υποψηφίους/ιες που προέρχονται από Γενικά Λύκεια, από Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Β΄), και από Λύκεια άλλων τύπων.
1.2. Δεύτερη Γενική Υποκατηγορία
Καλύπτει ποσοστό 40% του αριθμού εισακτέων και περιλαμβάνει υποψηφίους/ιες που προέρχονται από Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Α΄), και από Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.) και από του ενιαίου τριετούς κύκλου σπουδών Ναυτικού και Ναυτιλιακού Τομέα ή Β΄ κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε. των Τομέων: Οικονομίας και Διοίκησης, Μηχανολογικού, Ηλεκτρονικού, Ηλεκτρολογικού, Κατασκευών, Χημικών Εργαστηριακών Εφαρμογών, Πληροφορικής - Δικτύων Η/Υ και Εφαρμοσμένων Τεχνών.
2. α)Σε ποσοστό 10% πέραν του αριθμού των εισακτέων κάθε Γενικής Κατηγορίας εισάγονται υποψήφιοι/ες οι οποίοι/ες εκτός από τα προσόντα του άρθρου 2 υπάγονται στις διατάξεις της περίπτωσης (α) του άρθρου 1 του ν. 380/1976 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3454/2006 και τον ν. 3667/2008, ήτοι:
2.1.Τέκνα ή αδέλφια ανάπηρων και θυμάτων πολέμου και Εθνικής Αντίστασης.
2.2. Τέκνα ή αδέλφια ανάπηρων και θυμάτων ειρηνικής περιόδου.
2.3. Τέκνα πολυτέκνων.
β)Σε ποσοστό 3% πέραν του αριθμού των εισακτέων κάθε Γενικής Κατηγορίας εισάγονται υποψήφιοι/ες οι οποίοι/ες εκτός από τα προσόντα του άρθρου 2 υπάγονται στις διατάξεις της περίπτωσης (β) του άρθρου 1 του ν. 380/1976 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3454/2006 και το ν. 3667/2008, ήτοι τέκνα οικογενειών με τρία παιδιά.

Περισσότερα:

Προκήρυξη ΑΕΝ αποφοίτων Λυκείων 2011  
Απογράφουσες Λιμενικές αρχές  
Υπόδειγμα αναγνώρισης θαλάσσιας υπηρεσίας  
Υπόδειγμα αίτησης υποψηφίου  
Πινάκιο αριθμού εισακτέων  

1. Δείτε μια παρουσίαση που έχει επιμεληθεί το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

 


2. Παρουσίαση του ΚΕΣΥΠ Φλώρινας

Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού - Εμπορική Ναυτιλία


3. Έρευνα: Η νέα γενιά πλοιάρχων


4. Video: Εμπορική Ναυτιλία


5. Φυλλάδιο του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 2010

 

Τελευταία Ενημέρωση ( Πέμπτη, 07 Μάρτιος 2013 20:40 )