Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Τετάρτη, 14 Οκτώβριος 2009 02:00    Εκτύπωση
Μετεγγραφές φοιτητών που πετυχαίνουν αθλητικές επιδόσεις

Απόφαση Αριθμ. Φ.1/119601/Β3 (9)
Αντικατάσταση διατάξεων της υπ΄ αριθμ. Φ5/122975/ Β3/2.11.2004 Υπουργικής απόφασης «Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού» (Β΄ 1687).

Κατεβάστε την απόφαση