Ποια σχολή να ακολουθήσω;
Ποιο επάγγελμα μου ταιριάζει;
Πως κινείται σήμερα η αγορά εργασίας;

Όταν οι επιλογές και οι αποφάσεις σου στηρίζονται στις κλίσεις, στις δεξιότητες και στα ενδιαφέροντά σου, σε συνδυασμό με την επαρκή πληροφόρηση για την αγορά εργασίας αποτελούν το σημαντικότερο βήμα για την επαγγελματική σου επιτυχία!

Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Τρίτη, 22 Ιανουάριος 2008 02:00   
Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης
Hits

«Παροχή πληροφοριών σχετικά με τις Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης»

1. Σας πληροφορούμε ότι οι Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης, οι οποίες λειτουργούν στην Ελλάδα είναι οι εξής:
α. Οι Σχολές του Εθνικού Θεάτρου και του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος (Ν.Π.Ι.Δ.), οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με το Π.Δ/γμα 336/89 ''Οργανισμός λειτουργίας Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης Εθνικού Θεάτρου και Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος'' (ΦΕΚ 156 /Α / 14.6.89)
Πληροφορίες για τις προϋποθέσεις εισαγωγής και λειτουργίας των Σχολών παρέχονται από τις Γραμματείες τους.
β. Ιδιωτικές, με Τμήμα Υποκριτικής, που λειτουργούν σύμφωνα με το Ν. 1158/81 ''Περί οργανώσεως και διοικήσεως σχολών Ανωτέρας Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύσεως κλπ.'' (ΦΕΚ 127 /Α / 81) και το Π. Δ/γμα 370/83 ''Κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης (Τμ. Υποκριτικής'' (ΦΕΚ 130 /Α / 83).

2. Για την εγγραφή στο Α΄ έτος των Ανωτέρων Ιδιωτικών Σχολών Δραματικής Τέχνης, απαιτείται απολυτήριο Λυκείου, υποβολή αίτησης στο Πρωτόκολλο του Υπουργείου Μπουμπουλίνας 20-22 Αθήνα, μέχρι 15 Ιουλίου και συμμετοχή σε εισαγωγικές εξετάσεις οι οποίες διενεργούνται τον Σεπτέμβριο μήνα, από Επιτροπή που ορίζει το Υπουργείο Πολιτισμού, μετά από προκήρυξή του.

3. Η φοίτηση στις εν λόγω Σχολές είναι τριετής, συνεχής και υποχρεωτική, τα δε δίδακτρα καθορίζονται από τις ίδιες τις Σχολές.

4. Τα μαθήματα τα οποία διδάσκονται στον τριετή κύκλο σπουδών είναι τα εξής:

Κύρια
α. Υποκριτική - Αυτοσχεδιασμός
β. Αγωγή Προφορικού λόγου (ορθοφωνία)
γ. Κίνηση - Χορός

Δευτερεύοντα
α. Μουσική - Τραγούδι
β. Δραματολογία (Ελληνικού και ξένου Θεάτρου)
γ. Ιστορία Θεάτρου
δ. Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας
ε. Ιστορία και Πρακτική Κινηματογράφου
στ. Σκηνογραφία - Ενδυματολογία και διασκευή προσώπου

Προαιρετικά
Ο Oπλομαχητική - Ξιφασκία

5. Τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι είναι Υποκριτική, Απαγγελία - Τραγούδι και Στοιχειώδεις Θεωρητικές γνώσεις Ιστορίας Θεάτρου και Λογοτεχνίας (γραπτά).

6. Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν έχει απολυτήριο Λυκείου, αλλά έχει συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας του μέχρι τις 30 Ιουνίου, μπορεί να δώσει εξετάσεις σε ειδική Επιτροπή εξαιρετικών ταλέντων, του άρθρου 12 του Νόμου 1158/81, αφού υποβάλλει αίτηση στο Υπουργείο Πολιτισμού (Μπουμπουλίνας 20-22 Αθήνα), μέχρι 15 Ιουλίου συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Ανώτερες Ιδιωτικές Σχολές Δραματικής Τέχνης
(Τμήμα Υποκριτικής)
Π.Δ. 370/83 (ΦΕΚ 130/Α/83)

Α. - ΑΘΗΝΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ

1. Ωδείου Αθηνών
Ρηγίλλης - Βασ. Γεωργίου Β΄ 17-19, 106 75 Αθήνα τηλ. 210-72.23.464 - 210-72.44.260
Απόφαση ΥΠΠΕ αριθ. 39984 / 2282/ 28.9.84 (ΦΕΚ 777 / Β / 84)

2. Εταιρείας Δραματική Σχολή Αθηνών «Γιώργος Θεοδοσιάδης»
Λεωχάρους 9, 105 60 Αθήνα, τηλ. 210-32.35.592
Αποφάσεις ΥΠΠΟ αριθ. 47969 / 5.12.91 (ΦΕΚ 1029 / Β / 91)
36775 / 27.7.94 (ΦΕΚ 611 / Β / 8.8.94) και
104819/1144/12.2.07 (ΦΕΚ 447/Β/2007)

3. «Μαίρης Βογιατζή-Τράγκα» της Εταιρείας «Επιμορφωτικό Πολιτιστικό Κέντρο, Έναστρον»
Δεληγιάννη 19, 106 83 Αθήνα, τηλ. 210-82.31.790
Αποφάσεις ΥΠΠΟ αριθ. 59120 / 29.12.99 (ΦΕΚ 53 / Β / 26.1.2000)
23010 / 15.5.2000 (ΦΕΚ 687 / Β / 2.6.2000) και
24127 / 24.5.2000 (ΦΕΚ 731 / Β / 13.6.2000)

4. Παναγιώτας Μουστάκη-Βεάκη
Εκφαντίδου 33, 116 33 Αθήνα, τηλ. 210-70.16.934
Απόφαση ΥΠΠΕ αριθ. 54025 / 28.9.84 (ΦΕΚ 762 / Β / 84)

5. Θεάτρου Τέχνης
Ιπποκράτους 70, 106 81 Αθήνα, τηλ. 210-36.03.941
Απόφαση ΥΠΠΕ αριθ.17929 / 993 / 28.9.84 (ΦΕΚ 762 / Β / 84)

6. Σωματείου Πειραϊκού Συνδέσμου
Καραϊσκου 104 και Σωτήρος Διός, 185 82 Πειραιάς, τηλ. 210-41.29.948
Απόφαση ΥΠΠΕ αριθ. 15839 / 871 / 28.9.84 (ΦΕΚ 762 / Β / 84)

7. «Αρχή», της εταιρείας «Οργανισμός Θεατρικής Κίνησης»
Μιχαήλ Βόδα 13, 104 39 Αθήνα, τηλ. 210-88.10.496
Αποφάσεις ΥΠΠΟ αριθ. 52278 / 21.12.93 (ΦΕΚ 14 / Β / 14.1.94)
41251/309/ 9.1.2008 (ΦΕΚ 115 / Β / 29.1.08)
8. «Θεμέλιο» του Σωματείου «Πνευματικό και Καλλιτεχνικό μη κερδοσκοπικό Σωματείο το Θεμέλιο»
Λέσβου 3, 112 56 Αθήνα, τηλ. 210-86.43.310
Αποφάσεις ΥΠΠΟ αριθ. 11659 / 20.7.92 (ΦΕΚ 470 / Β / 92) και
76971/26.10.2005 (ΦΕΚ 1589/Β/16.11.2005)

9. «Διομήδης Φωτιάδης»
Πατησίων 87Α, 104 33 Αθήνα, τηλ. 210-82.16.912
Αποφάσεις ΥΠΠΟ αριθ. 13569 / 20.7.92 (ΦΕΚ 487 / Β / 92) και
15879 / 30.6.94 (ΦΕΚ 525 / Β / 6.7.94)
51716 / 25.5.09 (ΦΕΚ 1180 / Β / 17.6.09)

10. Εταιρείας «Θεατρικά Δρώμενα - Ίασμος»
Μαιζώνος 48, 104 38 Αθήνα, τηλ. 210-52.00.096 - 210-52.22.762
Απόφαση ΥΠΠΟ αριθ. 13841 / 27.6.97 (ΦΕΚ 584 / Β / 15.7.97)

11. Εταιρείας «Θεατρική Τέχνη»
Ζαλόγγου 10β, 106 78 Αθήνα, τηλ. 210-38.19.259 ? 38.29.558
Αποφάσεις ΥΠΠΟ αριθ. 4067 / 21.5.98 (ΦΕΚ 567 / Β / 5.6.98) και
44012 / 21.11.01 (ΦΕΚ 1603 / Β / 4.12.01)

12. Εταιρείας «Νέο Ελληνικό Θέατρο»
Σπ. Τρικούπη 34 και Κουντουριώτου, 106 83 Αθήνα, τηλ. 210-82.53.489
Αποφάσεις ΥΠΠΟ αριθ. 15730 / 30.7.99 (ΦΕΚ 1655 / Β / 99) και
29407 / 25.9.01 (ΦΕΚ 1318 / Β / 01)

13. «Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αγ. Βαρβάρας Αττικής»
Σερίφου 2 και Γούναρη, 123 51 Αγ. Βαρβάρα, τηλ. 210-56.90.037, 5622799
Απόφαση ΥΠΠΟ αριθ. 25190 / 30.7.99 (ΦΕΚ 1604 / Β / 99)

14. Μαίρης Ραζή «Η Πρόβα»
Ηπείρου 39 και Αχαρνών 33, 104 39 Αθήνα, τηλ. 210-88.18.326
Απόφαση ΥΠΠΟ αριθ. 31453/30.7.2001 (ΦΕΚ 1072 / Β / 13.8.01)

15. Δήμητρας Χατούπη ? «δήλος»
Ελευσινίων 11, 104 37 Μεταξουργείο, Αθήνα, τηλ. 210-5203562
Αποφάσεις ΥΠΠΟ αριθ. 16335/30.7.2003 (ΦΕΚ 1311 / Β / 12.9.2003) και
82672/10.11.2004 (ΦΕΚ 1725 / Β / 22.11.2004)

16. Μιμής Ντενίση «Κεντρική Σκηνή»
Μαυρομματαίων 25 και Κότσικα 7, 104 34 Αθήνα, τηλ. 210-8660890, 8821780
Αποφάσεις ΥΠΠΟ αριθ. 25769/30.7.2004 (ΦΕΚ 1335 / Β / 31.8.2004)
64645/31.7.2006 (ΦΕΚ 1302 / Β / 13.9.2006)
119981/1155π.ε/7.11.08 (ΦΕΚ 2491/Β/8.12.2008)

17. Έλντας Πανοπούλου «Μέλισσα Σχολή Τέχνης»
Ψηλορείτη 6, 176 71 Καλλιθέα, τηλ. 210-9589332, 9589334
Απόφαση ΥΠΠΟ αριθ. 18337/29.7.2005 (ΦΕΚ 1143 / Β / 17.8.2005)

18. Εταιρείας «Μοντέρνοι Καιροί»
Ευρυμέδοντος 4, 104 35 Αθήνα, τηλ. 210 - 3470670
Απόφαση ΥΠΠΟ αριθ. 45744 / 27.7.2006 (ΦΕΚ 1129 / Β /21.8.2006)

19. Εταιρείας «Εμπρός - Θέατρο Εργαστήριο»
Ηπείρου 41, 104 33 Αθήνα, τηλ. 3252676
Απόφαση ΥΠΠΟ αριθ. 17311 / 31.7.2006 (ΦΕΚ 1183 / Β / 31.8.2006)

20. Κάλβου ? Καλαμπόκη «Αθηναϊκή Σκηνή»
Τζιραίων 13 και Αθ. Διάκου 17, 117 42 Αθήνα, τηλ. 210 - 9222300
Απόφαση ΥΠΠΟ αριθ. 28301/11.8.2006 (ΦΕΚ αριθ. 1332/Β/14.9.2006)

21. Αλμπέρτο Εσκενάζη «Θέατρο της Μεσογείου»
Ηπείρου και Ακακίου 3, 104 39 Αθήνα, τηλ. 210 ? 6748242
Απόφαση ΥΠΠΟ αριθ. 28865/31.7.2007 (ΦΕΚ 1529/Β/17.8.2007)

22. «Πράξη Επτά»
Βαλτετσίου 51, 106 81 Αθήνα, τηλ. 210-3800624, 3829170
Απόφαση ΥΠΠΟ αριθ. 28645/240/30.7.2008 (ΦΕΚ 1620/Β/13.8.2008)

23. Τάσου Χαλκιά «Πρώτη Πράξη»
Πέτρας 2 και Καλτεζών, 104 44 Αθήνα, τηλ. 210-5157011, -012, -013
Απόφαση ΥΠΠΟ αριθμ. 10924/61/20.7.2009 (ΦΕΚ 1533/Β/27.7.2009)

24. Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Πετρούπολης
25ης Μαρτίου 80, 132 31 Πετρούπολη, τηλ. 210-5069870, -871
Απόφαση του ΥΠΠΟ αριθμ. 72074/31.7.2009 (ΦΕΚ 1660/Β/13.08.2009)

25. Θεοδώρας Καλαπανίδα
Κολοκοτρώνη 152, 164 51 Αργυρούπολη, τηλ. 210-9966466
Απόφαση του ΥΠΠΟ αριθμ. 51062/535/30.07.2009 (ΦΕΚ 1764/Β/25.08.2009)

Β. - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1. «Καλλιτεχνικής Εταιρείας Προσκήνιο»
Αριστοτέλους 23, 546 24 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, τηλ. 2310-274570 - 261584 (και fax)
Απόφαση ΥΠΠΟ αριθ. 36754 / 24.7.97 (ΦΕΚ 680 / Β / 8.8.97)

2. Εταιρείας «Σύγχρονο Θέατρο - Βασίλης Διαμαντόπουλος»
Εγνατίας 45, 546 30 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, τηλ. 2310-530660
Απόφαση ΥΠΠΟ αριθ. 22922/177/31.7.2007 (ΦΕΚ 1484/Β/16.8.2007)

3. «Ανδρέας Βουτσινάς»
Λέοντος Σοφού 18, 546 25 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, τηλ. 2313-013815, 2313-012919
Απόφαση ΥΠΠΟ αριθ. 69724/653/30.7.2008 (ΦΕΚ αριθ. 1608/Β/12.8.2008)

Γ. - ΒΟΛΟΣ

1. Δημοτικής Επιχείρησης «Καλλιτεχνικός Οργανισμός Δήμου Βόλου»
Γλάδστωνος-Ρ. Φεραίου-Καποδιστρίου-Μαγνητών, συνοικία Οξυγόνου, Ο.Τ. 150 ? Τ.Κ. 383 33 ΒΟΛΟΣ, τηλ. 24210-48103
Απόφαση ΥΠΠΟ αριθ. 15913 / 31.7.2000 (ΦΕΚ 1035 / Β / 23.8.2000)


ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ
Π.Δ/γμα 336 / 89 (ΦΕΚ 156 / Α / 89)

1. Εθνικού Θεάτρου
Πειραιώς 35, 105 53 Αθήνα, τηλ. 210-52.25.634

2. Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος
Μονή Λαζαριστών, Κολοκοτρώνη 25-27 και Θράκης, 564 30 Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, τηλ. 2310-589104

Πηγή: Υπουργείο Πολιτισμού

Τελευταία Ενημέρωση ( Παρασκευή, 08 Μάρτιος 2013 00:53 )
 

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.