Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Τετάρτη, 12 Ιούνιος 2013 11:45    Εκτύπωση
To Νέο Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του ΑΤΕΙ Αθήνας

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την εφαρμoγή του ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΘΗΝΑ από φέτος το Τμήμα Επισκεπτών Υγείας συγχωνεύεται με το Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) του ΑΤΕΙ-Αθήνας και δημιουργείται το Νέο Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας με δύο κατευθύνσεις: α) της Δημόσιας Υγείας που η παρακολούθηση του πλήρους προγράμματος σπουδών του θα αποδίδει τον τίτλο του Επόπτη Δημόσιας Υγείας (κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα) και β) της ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (community health) που η παρακολούθηση του πλήρους προγράμματος σπουδών θα αποδίδει τον τίτλο του επαγγελματία ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΥΓΕΙΑΣ (κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα Π.Δ.351/89, Άρθρο 3, ΦΕΚ: 159/14-6-1989). Επισημαίνεται ότι οι δύο κατευθύνσεις ξεκινούν από το πρώτο εξάμηνο σπουδών, ενώ επιλέγονται από τους υποψηφίους στο μηχανογραφικό δελτίο των πανελλαδικών Εξετάσεων 2013.

Θεωρούμε ότι ο επαναπροσδιορισμός και η επικαιροποίηση του επιστημονικού πεδίου της κοινοτικής υγείας στο πλαίσιο της εφαρμοσμένης δημόσιας υγείας θα αποτελέσει θετική πρόκληση, καθώς αναδεικνύεται το περιεχόμενο του ακαδημαϊκού προγράμματος σπουδών για την απόκτηση του τίτλου του Επαγγελματία Επισκέπτη Υγείας, το οποίο ακριβώς καλύπτει το επιστημονικό πεδίο της ?κοινοτικής υγείας? με έμφαση στην πρόληψη της ασθένειας και την προαγωγή της υγείας του ατόμου, της οικογένειας και της κοινότητας. Η εκπαίδευση των εισερχομένων σπουδαστών επικεντρώνεται στην εκτίμηση των αναγκών υγείας της κοινότητας καθώς και στον σχεδιασμό, ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής της υγείας. Επισημαίνεται ότι για τη δημόσια υγεία, οι δραστηριότητες στο επίπεδο της κοινότητας είναι περισσότερο αποτελεσματικές από ότι οι δραστηριότητες σε οποιοδήποτε άλλο επίπεδο, αφού αποτελούν κεντρική συνιστώσα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. H κοινοτική υγεία είναι ιδιαίτερα σημαντική και επίκαιρη καθώς ανταποκρίνεται σε σύγχρονες και ουσιαστικές ανάγκες που έχουν διαμορφωθεί και εξακολουθούν να διαμορφώνονται στο χώρο της δημόσιας υγείας.

Η κατεύθυνση ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας αφορά ένα μεγάλο, ιδιαίτερα σημαντικό και εξαιρετικά παραγωγικό Τμήμα που στελεχώνεται με 11 μέλη Επιστημονικού και Εκπαιδευτικού προσωπικού (ΕΠ) και υπηρετεί την εκπαίδευση 75 εισαγόμενων φοιτητών ετησίως και μάλιστα εισαγόμενων φοιτητών με σχετικά υψηλή βαθμολογία (βάσει των στοιχείων των τελευταίων Πανελλαδικών Εξετάσεων ο βαθμός του πρώτου επιτυχόντα στις Πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου του 2012 ήταν 15.32 ενώ του τελευταίου 13.23). Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου που επιτελείται: α) συνδιοργανώνεται με το Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Προαγωγή και Αγωγή Υγείας» β) συντονίζεται ερευνητικό πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ ? ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ με αντικείμενο «Ταυτοποίηση των παραγόντων που ευθύνονται για τη διαχρονική αύξηση της θνησιμότητας του καρκίνου του μαστού στην Ελλάδα», το οποίο πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Γραφείο Επιδημιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών και το Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τέλος αξίζει να σημειωθεί η παρουσία του παραγόμενου ερευνητικού έργου των μελών ΕΠ στη διεθνή βιβλιογραφία στο χώρο της δημόσιας υγείας και πρόληψης, με 20 και πλέον ξενόγλωσσες επιστημονικές εργασίες κατά την τελευταία πενταετία.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι αρμόδιοι να ενημερώσουν σχετικά τους υποψηφίους των φετινών Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2013. Εκτός από την προφορική ενημέρωση των μαθητών μέσα στην τάξη, κρίνεται χρήσιμη και η ανάρτηση της παρούσας γραπτής ενημέρωσης στις προθήκες ανακοινώσεων των σχολείων, των οικείων Διευθύνσεων Δ.Ε. και των αρμόδιων φορέων κατά τρόπο που να είναι προσιτή σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Πηγή: Σχολή επαγγελμάτων υγείας και πρόνοιας, Τμήμα Επισκεπτών - Επισκεπτριών Υγείας

---------------------------------------------------

Περισσότερες πληροφορίες:
Πανελλήνια Ένωση Εποπτών Δημόσιας Υγείας
Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών Υγείας

Τελευταία Ενημέρωση ( Τετάρτη, 12 Ιούνιος 2013 13:35 )