Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Τρίτη, 16 Μάρτιος 2010 20:13    Εκτύπωση
50.000 αιτήσεις για 2.987 νοσηλευτές

Περίπου πενήντα χιλιάδες υποψήφιοι κατέθεσαν τα δικαιολογητικά τους για την προκήρυξη 7 Κ/2009 του ΑΣΕΠ, που προέβλεπε την πρόσληψη 2.987 νοσηλευτών και παραϊατρικού προσωπικού σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας του ΕΣΥ. Ο διαγωνισμός έληξε στις 8 Φεβρουαρίου και αφορούσε στην πρόσληψη 117 ατόμων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (στην ειδικότητα ΠΕ Νοσηλευτικής), 1.354 ατόμων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης νοσηλευτικών και παραϊατρικών ειδικοτήτων, 1.339 ατόμων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 177 υπαλλήλων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, ως βοηθητικό υγειονομικό προσωπικό. Υπενθυμίζουμε ότι οι συγκεκριμένες προσλήψεις έχουν εξαιρεθεί από το «πάγωμα» και οι διορισμοί των επιτυχόντων αναμένεται να γίνουν άμεσα.

Το ΑΣΕΠ έχει ήδη ολοκληρώσει την κατανομή των αιτήσεων ανά εκπαίδευση και στη συνέχεια θα προχωρήσει στην εισαγωγή των στοιχείων των υποψηφίων, προκειμένου να γίνει η καταμέτρηση των μορίων τους. Αναλυτικά για την κατηγορία ΠΕ υποβλήθηκαν περίπου 300 αιτήσεις, γεγονός που ανεβάζει τις πιθανότητες επιτυχίας των υποψηφίων στην αναλογία 1 προς 2,6. Στην κατηγορία ΤΕ διορίζεται ένας στους 7 υποψηφίους, στην κατηγορία ΔΕ ένας στους 22, ενώ οι απόφοιτοι ΥΕ έχουν τις λιγότερες πιθανότητες αφού διορίζεται ένας στους 56. Σε περίπτωση ισοψηφίας ανάμεσα στους επιτυχόντες θα πραγματοποιηθεί κλήρωση, ενώ παράλληλα θα δημιουργηθεί κυλιόμενος πίνακας επιλαχόντων, οι οποίοι θα καλύψουν μελλοντικά έκτακτες ανάγκες φορέων του ΕΣΥ.

Πηγή: ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ? Ελεύθερος Τύπος ? 16 Μαρτίου 2010 (OCR)

Τελευταία Ενημέρωση ( Τρίτη, 05 Μάρτιος 2013 00:16 )