Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Τρίτη, 12 Ιανουάριος 2010 16:09    Εκτύπωση
Αναμόρφωση του συστήματος προσλήψεων Ν. 3812/2009

Ο νόμος 3812/2009 "Ανα?όρφωση συστή?ατος προσλήψεων στο δη?όσιο το?έα και άλλες διατάξεις", δημοσιεύεται στο τεύχος Α' αρ. 234/28 Δεκεμβρίου 2009 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Κατεβάστε το συνημμένο

Τελευταία Ενημέρωση ( Πέμπτη, 07 Μάρτιος 2013 21:26 )