Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Τετάρτη, 14 Μάρτιος 2012 08:34    Εκτύπωση
Οι Προοπτικές Απασχόλησης στην Ελλάδα για το Β' Τρίμηνο 2012

Οι Έλληνες εργοδότες αναφέρουν δυσοίωνες προοπτικές προσλήψεων για το Β? Τρίμηνο του 2012. Καθώς το 8% των εργοδοτών αναμένουν αύξηση των ατόμων που απασχολούν, το 19% μείωση και το 68% δεν προβλέπει μεταβολή, οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης διαμορφώνονται στο -11%. Οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης εμφανίζονται αρνητικές για οκτώ συνεχόμενα τρίμηνα.
Η συγκεκριμένη Έρευνα χρησιμοποιεί τον όρο «Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης». Ο δείκτης αυτός προκύπτει όταν από το ποσοστό των εργοδοτών που αναμένουν αύξηση της απασχόλησης αφαιρεθεί το ποσοστό των εργοδοτών που αναμένουν μείωση της απασχόλησης, στην περιοχή ευθύνης τους, κατά το ερχόμενο τρίμηνο. Το αποτέλεσμα που προκύπτει από αυτόν τον υπολογισμό ονομάζεται Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης.
Σε σύγκριση με το Α? Τρίμηνο του 2012, οι προοπτικές προσλήψεων βελτιώνονται κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης διατηρούνται σχετικά σταθερές σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Περισσότερα στοιχεία στην έρευνα της Manpower Greece

Τελευταία Ενημέρωση ( Παρασκευή, 08 Μάρτιος 2013 01:23 )