Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Πέμπτη, 23 Αύγουστος 2012 13:05    Εκτύπωση
Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των πασχόντων από σοβαρές ασθένειες - τροποποίηση Υ.Α.

Τροποποίηση της αριθ. Φ.253/143554/Β6/12?11?2010 (Φ.Ε.Κ. 1794/τ.Β΄/2010) υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπάγονται στην κατηγορία «των πασχόντων από σοβαρές ασθένειες», σε ποσοστό 5% καθ? υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α΄)».

Ορίζονται, ως ακολούθως, (συνημμένο) τα Τμήματα Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ΑΣΠΑΙΤΕ και ΑΣΤΕ στα οποία, από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, μπορούν να εισάγονται οι υποψήφιοι που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, ανά κατηγορία πάθησης, καθώς και τα Τμήματα στα οποία, αποκλείεται η εισαγωγή τους λόγω τηςπάθησης. Οι παθήσεις με τους αντίστοιχους κωδικούς τους αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

Τελευταία Ενημέρωση ( Τετάρτη, 06 Μάρτιος 2013 23:20 )