Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Τετάρτη, 28 Φεβρουάριος 2007 02:00    Εκτύπωση
Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων

Νόμος 3528/2007. Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.

Διαβάστε το Νόμο