Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Δευτέρα, 14 Σεπτέμβριος 2009 02:00    Εκτύπωση
Εισαγωγή ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις (5%)
Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 156-Α΄/04.09.09 δημοσιεύθηκε ο Ν.3794/09 το άρθρο 35 του οποίου ρυθμίζει θέματα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις.
Σύμφωνα με το αναφερόμενο άρθρο επεκτάθηκαν και σε άλλες σοβαρές περιπτώσεις παθήσεων οι ευεργετικές διατάξεις που ίσχυαν για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και αυξήθηκε το ποσοστό εισακτέων από 3% σε 5%.
Στην παρ. 1 του αναφερομένου άρθρου αναφέρονται αναλυτικά οι παθήσεις.

Σύμφωνα με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου τα Ιδρύματα πρέπει πριν την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους να αποφασίζουν με αιτιολογημένη απόφαση του Τμήματος και την έγκριση της Συγκλήτου τις τυχόν περιπτώσεις παθήσεων που κάποιο Τμήμα λόγω της φύσης της συγκεκριμένης επιστήμης δεν μπορεί να εκπαιδεύσει φοιτητές κάποιας συγκεκριμένης πάθησης.
Το Υπουργείο Παιδείας  προσανατολίζεται, στο μέλλον, η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών  και τα αποτελέσματα εισαγωγής των ατόμων αυτών να γίνεται με τη φροντίδα της Κ.Υ. του Υπουργείου και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Β/θμιας Εκπαίδευσης για την αποφυγή ταλαιπωρίας ορισμένων υποψηφίων που υποβάλλουν αίτηση σε διάφορες Σχολές, την αποδέσμευση των Ιδρυμάτων από τη σχετική διαδικασία και την έκδοση αποτελεσμάτων εισαγωγής. Επειδή όμως προέκυψε η προκήρυξη των εκλογών την συγκεκριμένη χρονική περίοδο, δεν είναι δυνατή η υλοποίηση των διατάξεων της παρ.4 του σχετικού άρθρου για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος. Για το λόγο αυτό και φέτος θα ισχύσει η ίδια διαδικασία που ίσχυε στο παρελθόν, δηλαδή οι ενδιαφερόμενοι που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 1 του ίδιου άρθρου θα υποβάλουν την αίτησή τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  (τίτλο απόλυσης, γνωμάτευση ιατρού μέλους ΔΕΠ, γνωμάτευση Α/θμιας ή Β/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής) απ? ευθείας στις Γραμματείες των Σχολών που επιθυμούν να εισαχθούν κατά την προθεσμία εγγραφής των πρωτοετών δηλαδή μεταξύ 16 και 30/9/2009.

Κατεβάστε την συγκεκριμένη εγκύκλιο