Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Δευτέρα, 25 Ιανουάριος 2010 10:13    Εκτύπωση
Προκήρυξη διαγωνισμού πρόσληψης Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων

Προκήρυξη διαγωνισμού πρόσληψης ιδιωτών ως Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων και μετάταξης Αστυνομικού Προσωπικού Γενικών Καθηκόντων στην κατηγορία Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων (ανεξαρτήτως φύλου).

Ο αριθμός των υποψηφίων που θα προσληφθούν ή θα μεταταχθούν ως Αξιωματικοί Ειδικών Καθηκόντων κατά κατηγορία και ειδικότητα, καθορίζεται ως ακολούθως:

α) Οικονομικοί, εξήντα πέντε (65): (Με βαθμό Υπαστυνόμου Α΄)
Ειδικότητες:
(i) Δεκαπέντε (15) με ειδικότητα Χρηματοοικονομικής., (ii) Δεκαπέντε (15) με ειδικότητα Φοροτεχνικών Εφαρμογών. (iii) Δεκαέξι (16) με ειδικότητα Τραπεζικών Εφαρμογών. (iv) Δεκατρείς (13) με ειδικότητα Λογιστικής. (v) Έξι (6) με ειδικότητα Οικονομικός Υγείας.
β) Πληροφορικής, τριάντα πέντε (35): (Με βαθμό Υπαστυνόμου Α΄)
Ειδικότητες: (i) Επτά (7) με ειδικότητα Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ? Μηχανικοί Υπολογιστών. (ii) Επτά (7) με ειδικότητα Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής. (iii) Επτά (7) με ειδικότητα Μηχανικοί Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων. (iv) Δεκατέσσερις (14) με ειδικότητα διερεύνησης Ψηφιακών Πειστηρίων.

Κατεβάστε την προκήρυξη

Τελευταία Ενημέρωση ( Παρασκευή, 08 Μάρτιος 2013 00:46 )