Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Πέμπτη, 15 Νοέμβριος 2012 08:58    Εκτύπωση
Απόκτηση δεύτερου πτυχίου στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου (κατατακτήριες)

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει κάθε χρόνο περιορισμένο αριθμό θέσεων για απόκτηση δεύτερου πτυχίου. Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων είναι μέσα Μαΐου για εισδοχή το χειμερινό εξάμηνο και μέσα Οκτωβρίου για εισδοχή το εαρινό εξάμηνο.

Ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα:

  • Ο υποψήφιος πρέπει να προέρχεται από ίδρυμα ανώτατης ή ανώτερης εκπαίδευσης που είναι αναγνωρισμένο επίσημα στη χώρα στην οποία λειτουργεί ή/και από κλάδο σπουδών που έχει τύχει αξιολόγησης/πιστοποίησης στη χώρα στην οποία λειτουργεί.
  • Απαιτείται μέσος όρος βαθμολογίας «6 /10».
  • Κατά τη διάρκεια εξέτασης της αίτησης το οικείο Τμήμα μπορεί να λάβει υπόψη ιατρικούς/οικονομικούς/κοινωνικούς λόγους υπό τον όρο ότι οι υποψήφιοι πληρούν όλα τα ακαδημαϊκά κριτήρια.
  • Τις θέσεις μπορούν να διεκδικήσουν και υποψήφιοι πτυχιούχοι, οι οποίοι ευρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο της φοίτησής τους. Θα πρέπει όμως να επισυνάψουν επιστολή από τον Πρόεδρο του Τμήματος που να πιστοποιεί ότι αναμένεται να αποφοιτήσουν κατά  το τρέχον εξάμηνο.

Αναλυτικότερες πληροφορίες θα βρείτε στο συνημμένο έγγραφο.

 

Τελευταία Ενημέρωση ( Σάββατο, 23 Μάρτιος 2013 00:38 )