Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Τετάρτη, 21 Σεπτέμβριος 2011 13:22    Εκτύπωση
Σχετικά με τη δυνατότητα χωρισμού τμημάτων της Γ' τάξης Γυμνασίου στην ώρα της Πληροφορικής

Σχετικά με τη δυνατότητα χωρισμού των τμημάτων της Γ' τάξης Γυμνασίου στο μάθημα της Πληροφορικής ισχύουν τα προβλεπόμενα στην με Αρ.Πρωτ.104013/Γ2/12-09-2011/ΥΠΔΒ εγκύκλιο.

ii) Το τμήμα χωρίζεται σε δύο ομάδες μαθητών όταν ο αριθμός των μαθητών του τμήματος υπερβαίνει τους εικοσιένα (21). Το μάθημα της Πληροφορικής διδάσκεται σε συνδυασμό με οποιοδήποτε άλλο μάθημα. Την πρώτη διδακτική ώρα της εβδομάδας η πρώτη ομάδα διδάσκεται Πληροφορική στο εργαστήριο Πληροφορικής και η δεύτερη ομάδα διδάσκεται το επιλεγμένο μάθημα στην αίθουσα του τμήματος. Τη δεύτερη διδακτική ώρα η διδασκαλία γίνεται αντίστροφα.

Υπενθυμίζουμε ότι με παλαιότερη εγκύκλιο (Γ2/1904/31-3-1997) για το μάθημα της πληροφορικής στην Γ? Γυμνασίου οριζόταν ότι ο διαχωρισμός θα γινόταν κατά προτεραιότητα με τον ΣΕΠ.

 

Τελευταία Ενημέρωση ( Τρίτη, 21 Οκτώβριος 2014 14:18 )