Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Δευτέρα, 10 Οκτώβριος 2011 15:36    Εκτύπωση
Παροχή νομικών συμβουλών για το σχεδιασμό του Νέου Λυκείου και το νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Σύμφωνα με απόφαση που υπογράφει η ειδική γραμματέας ευρωπαϊκών πόρων αποφασίστηκε η έγκριση εκτέλεσης έργου με αντικείμενο την παροχή νομικών συμβουλών και νομικής υποστήριξης για το σχεδιασμό της μεταρρύθμισης του Λυκείου (Νέο Λύκειο) στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής για την εκπαίδευση και η ανάθεση του στον κ. Κοντιάδη Ξενοφώντα εγγεγραμμένου στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων / Μελετητών της ΕΥΔ ΕΠΕΚΔΙΒΙΜ (εφεξής «Σύμβουλος»).
Το έργο εντάσσεται στην Πράξη με τίτλο «Παροχή βραχυχρόνιας Υπηρεσίας Εξειδικευμένης Υποστήριξης της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ και των φορέων υλοποίησης του ΕΠ για την ταχύτερη υλοποίηση του προγράμματος» (υποέργο 1).
2. (α) Αναλυτικότερα, το αντικείμενο του έργου του Συμβούλου συνίσταται (α) στην παροχή νομικών - γνωμοδοτικών συμβουλών και (β) στην υποστήριξη της εκπόνησης θεσμικών κειμένων και νομικών εγγράφων κατά την κατάρτιση του νέου θεσμικού πλαισίου για το νέο Λύκειο αλλά και για το νέο Σύστημα Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
(β) Η παροχή νομικών συμβουλών και η υποστήριξη εκπόνησης θεσμικών κειμένων και νομικών εγγράφων από το Σύμβουλο θα γίνεται, σύμφωνα με τις ανάγκες που θα προκύψουν κατά το σχεδιασμό του θεσμικού πλαισίου προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΔΒΜΘ του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης & του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Ανωτάτης Εκπαίδευσης.

Περισσότερα στην απόφαση

Τελευταία Ενημέρωση ( Πέμπτη, 07 Μάρτιος 2013 01:42 )