Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Παρασκευή, 06 Φεβρουάριος 2009 02:00    Εκτύπωση
Κατάταξη πτυχιούχων ΑΣΤΕ στα ΤΕΙ

Η κατάταξη των αποφοίτων των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.) στα τμήματα Τουριστικών Επιχειρήσεων των Τ.Ε.Ι. της χώρας, γίνεται στο 6° εξάμηνο σπουδών. Οι κατατασσόμενοι με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος απαλλάσσονται από την πρακτική άσκηση και από την εξέταση όσων μαθημάτων του 6ου και 7ου εξαμήνου ή ασκήσεων του προγράμματος σπουδών διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στη Σχολή προέλευσης. Οι κατατασσόμενοι δεν έχουν δικαίωμα απαλλαγής από την πτυχιακή εργασία. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα μαθήματα ή οι ασκήσεις του 6ου και 7ου εξαμήνου, τα οποία σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών κρίνεται ότι δεν διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στη Σχολή προέλευσης.

2. Το ποσοστό κατατάξεων ορίζεται για τα Ιδρύματα του Νομού Αττικής, καθώς και του Νομού Θεσσαλονίκης, σε 5% επί του αριθμού των εισακτέων στο τμήμα υποδοχής.
3. Για τα υπόλοιπα Ιδρύματα δεν υπάρχει ποσοτικός περιορισμός.
4. Η κατάταξη γίνεται από την Επιτροπή Κατατάξεων.
Στα ιδρύματα που υπάρχει περιορισμός, η κατάταξη γίνεται με βάση τον βαθμό του πτυχίου και κατά φθίνουσα σειρά μέχρι την κάλυψη του προβλεπόμενου ποσοστού θέσεων. Η Επιτροπή Κατατάξεων είναι η ίδια με αυτή που συγκροτείται βάσει της υπουργικής απόφασης Φ.2/121871//β3 (ΦΕΚ 1517/Β/3.11.2005, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.
5. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων που επιθυμούν να καταταγούν υποβάλλονται στο Τμήμα υποδοχής από 1?15 Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.
6. Οι κατατάξεις διενεργούνται το διάστημα από 1?20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Κατεβάστε το σχετικό ΦΕΚ

Τελευταία Ενημέρωση ( Παρασκευή, 08 Μάρτιος 2013 00:49 )