Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Κυριακή, 07 Φεβρουάριος 2010 17:53    Εκτύπωση
Το Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου

Το Τμήμα είναι ένα από τα νεότερα και δυναμικότερα τμήματα του ΤΕΙ Λάρισας.  Άρχισε τη λειτουργία του από το 1999 και πολύ γρήγορα έγινε γνωστό τόσο στην ελληνική και κυπριακή αγορά ξύλου & επίπλου, όσο και στον ευρύτερο ακαδημαϊκό χώρο.
Βάσει πρόσφατων στοιχείων έρευνας αποδεικνύεται ότι είναι ίσως το μοναδικό τμήμα σε επίπεδο ανώτατης εκπαίδευσης που η αποκατάσταση των σπουδαστών του γίνεται και πριν ακόμα τη λήψη του πτυχίου τους σε ποσοστό πάνω από 70%!!!

Η επιμονή του Τμήματος στην ποιότητα της εκπαίδευσης και της έρευνας, η ορθή διοίκηση και διαχείριση και η αποτελεσματική σύνδεση με την πράξη έχουν διαμορφώσει ένα περιβάλλον που οι σχεδιαστές & τεχνολόγοι ξύλου & επίπλου, οι οποίοι έχουν κατοχυρωμένα τα επαγγελματικά τους δικαιώματα, καταφέρνουν να οργανώσουν, να αναπτύξουν και να δώσουν μια νέα διάσταση στις επιχειρήσεις των κλάδων ξύλου & επίπλου.
Είναι το μοναδικό Τμήμα ΑΕΙ με το γνωστικό αντικείμενο του σχεδιασμού & της τεχνολογίας ξύλου & επίπλου στη χώρα μας σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Πηγή:  O δικτυακός τόπος του Τμήματος


Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Σχεδιαστών και Τεχνολόγων Ξύλου-Επίπλου καθορίζονται από το ΠΔ 97/2006 (ΦΕΚ 98/16-5-06, τ.Β').
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), με βάση τις εξειδικευμένες τεχνολογικές και θεωρητικές γνώσεις τους, απασχολούνται ως σχεδιαστές και τεχνολόγοι ξύλου και επίπλου στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως στελέχη επιχειρήσεων του κλάδου ξύλου και επίπλου.
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου απασχολούνται σε όλο το φάσμα του κλάδου Ξύλου-Επίπλου και ειδικότερα με τα ακόλουθα:

  • Σχεδιασμό επίπλων και συστημάτων επίπλων, καθώς και δημιουργία πρωτότυπων σχεδιαστικών προτάσεων.
  • Εφαρμογή τεχνολογικών μεθόδων παραγωγής επίπλων.
  • Παραγωγή προϊόντων ξύλου και ξύλινων κατασκευών (πριστής ξυλείας, ξυλοπλακών, ξυλοφύλλων, εμποτισμένου ξύλου, χαρτοπολτού και χαρτιού, προϊόντων πυρόλυσης ξύλου, κουφωμάτων, σκεπών, πατωμάτων, προκατασκευασμένων ξύλινων σπιτιών και λοιπών ξύλινων κατασκευών).
  • Αξιολόγηση και κοστολόγηση προϊόντων ξύλου, επίπλου και ξύλινων κατασκευών.
  • Επίπλωση και διακόσμηση από ξύλο.
  • Έλεγχο της τήρησης των τεχνικών προδιαγραφών και της εφαρμογής των αρχών και κανόνων ποιοτικού ελέγχου και συστημάτων διασφάλισης ποιότητας σε όλο το φάσμα των προϊόντων ξύλου, επίπλου και ξύλινων κατασκευών.
  • Μελέτη ίδρυσης, οργάνωσης, διοίκησης, λειτουργίας και στελέχωσης μονάδων ξύλου, επίπλου και ξύλινων κατασκευών, καθώς και μονάδων εμπορίας προϊόντων ξύλου και επίπλου.
  • Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και υγιεινής της εργασίας.
  • Απασχόληση σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.

Πηγή: Γραφείο Διασύνδεσης παραρτήματος Καρδίτσας ΤΕΙ Λάρισας


Αρθογραφία

Περιοδικό «Κ», Καθημερινή:  Οι Μαγκάιβερ του ξύλου
Ελευθεροτυπία:  Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο
Έθνος: Στα αζήτητα δύο σχολές ΤΕΙ που προσφέρουν σίγουρη δουλειά
Dr. Γεώργιος Μαντάνης:  Η αλήθεια για το Τμήμα ΤΕΙ Ξύλου & Επίπλου! και εδώ
Άνω Κάτω: Ανάρπαστοι γίνονται οι απόφοιτοι του τμήματος «Τεχνολογίας ξύλου και επίπλου» του ΤΕΙ Λάρισας


Πολυμέσα

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

περισσότερα videos για το τμήμα μπρείτε να βρείτε εδώ: http://www.wfdt.teilar.gr/cd.php

Τελευταία Ενημέρωση ( Πέμπτη, 07 Μάρτιος 2013 21:22 )