Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Σάββατο, 22 Ιούνιος 2013 20:47    Εκτύπωση
Πώς υπολογίζονται οι βαθμοί σου σε μόρια

Άν προτιμάς να υπολογίσεις τα μόριά σου με τον απλό παραδοσιακό τρόπο πάρε μολύβι και χαρτί και ξεκίνα. Πριν αρχίσεις τον υπολογισμό θα πρέπει να γνωρίζεις τα παρακάτω:

Η εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση εξαρτάται από το Βαθμό Πρόσβασης των έξι μαθημάτων (ή των επτά για όσους έχουν επιλέξει το μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας) της Γ΄ τάξης που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο.

Ο Βαθμός Πρόσβασης κάθε μαθήματος για τους μαθητές της Γ΄ τάξης προκύπτει ως εξής:

Βαθμός Πρόσβασης= (Γραπτός βαθμός)* Χ 0,7 + (προφορικός βαθμός)* Χ 0,3

 

Γενικός Βαθμός Πρόσβασης (ΓΒΠ)

Ο Γενικός Βαθμός Πρόσβασης διαμορφώνεται κατά 100% από το Βαθμό Πρόσβασης των πανελλαδικών εξεταζομένων μαθημάτων της Γ΄ Τάξης.

Εάν τα εξεταζόμενα μαθήματα που έχεις εξετασθεί σε εθνικό επίπεδο είναι (6) έξι, τότε ο

Γενικός Βαθμός Πρόσβασης (ΓΒΠ) = ΒΠ1+ ΒΠ2+ ΒΠ3 ?+ ΒΠ6
                                                                                    6

Εάν έχεις εξετασθεί σε εθνικό επίπεδο και στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας άρα τα μαθήματα είναι (7) επτά, τότε ο

Γενικός Βαθμός Πρόσβασης (ΓΒΠ) = ΒΠ1+ ΒΠ2+ ΒΠ3?+ ΒΠ7
                                                                                    7

Ο συνολικός αυτός αριθμός των μορίων προκύπτει:

Α) Από τον Γενικό Βαθμό Πρόσβασης (Γ.Β.Π.) των μαθημάτων που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο πολλαπλασιαζόμενο με συντελεστή 8 και

Β) Από το βαθμό του 1ου μαθήματος αυξημένης βαρύτητας επί 1,3 και του δεύτερου επί 0,7.

Αν τα μαθήματα αυτά αντικατασταθούν από μαθήματα Γενικής Παιδείας, τότε το πρώτο πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 0,9 και το δεύτερο με 0,4.

Ο συνολικός αριθμός των μορίων πολλαπλασιάζεται επί 100.

Για τα τμήματα και τις σχολές που απαιτείται ειδικό μάθημα, το σύνολο μορίων δίδεται από τη σχέση:

[(Γεν. Βαθμός Πρόσβασης Χ 8) + (βαθμός πρόσβασης α΄ μαθήματος αυξημένης βαρύτητας Χ 1,3) + (βαθμός πρόσβασης β΄ μαθήματος αυξημένης βαρύτητας Χ 0,7) + (βαθμός ειδικού μαθήματος Χ 1 ή 2 κατά περίπτωση)] Χ 100.

Όπου απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα, ο υποψήφιος πρέπει να έχει πάρει βαθμό τουλάχιστον ίσο με τη βάση. Όπου απαιτείται εξέταση σε δυο ειδικά μαθήματα, ο υποψήφιος πρέπει να έχει πάρει τουλάχιστον τη βάση σε καθένα από τα μαθήματα αυτά ξεχωριστά.

Οι συντελεστές βαρύτητας για τα ειδικά μαθήματα και τις πρακτικές δοκιμασίες ανάλογα με το τμήμα είναι:

― 2 για τα Τμήματα και τις κατευθύνσεις ξένων φιλολογιών (Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής), της ειδίκευσης Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και της ειδίκευσης Μετάφρασης ή Διερμηνείας του τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του ίδιου Πανεπιστημίου

― 2 για τα Τμήματα που απαιτούνται τα ειδικά μαθήματα Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο ή Αρμονία και Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων

― 1 για τα λοιπά Τμήματα που απαιτείται ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας, όπως αυτά των ΜΜΕ, Ναυτιλιακών Σπουδών, Διεθνών Σπουδών κλπ ή Ελεύθερο Σχέδιο όπως το τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης και

― 2 για τα ΤΕΦΑΑ.

*Γραπτός και προφορικός βαθμός

Ο γραπτός βαθμός στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα είναι αυτός που καθορίζει την κίνηση της βαθμολογίας σε κάθε μάθημα καθώς έχει τη δυνατότητα να ανατρέπει όλα τα προηγούμενα δεδομένα.
Ο προφορικός βαθμός προσαρμόζεται κατά τρόπο που να διαφέρει του γραπτού μόνο κατά δύο (2) μονάδες. Αν ο προφορικός βαθμός του μαθήματος είναι μεγαλύτερος του γραπτού περισσότερο από δύο μονάδες, τότε ο προφορικός βαθμός μειώνεται τόσο, ώστε να είναι μεγαλύτερος του γραπτού κατά δύο μονάδες. Αν ο προφορικός βαθμός του μαθήματος είναι μικρότερος του γραπτού περισσότερο από δύο μονάδες, τότε ο προφορικός βαθμός αυξάνεται τόσο, ώστε να είναι μικρότερος του γραπτού μόνο κατά δύο μονάδες.

Παράδειγμα Υπολογισμού Μορίων

Για την καλύτερη κατανόηση παραθέτουμε το εξής υποθετικό παράδειγμα:
Υποθέτουμε ότι ένας υποψήφιος από θεωρητική κατεύθυνση και με 2ο μάθημα Γενικής Παιδείας τα Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής επιλέγει το 1ο και το 4ο επιστημονικό πεδίο, έχει δε Γενικό Βαθμό Πρόσβασης 17,63 και βαθμό πρόσβασης 18,1 στα Αρχαία Κατεύθυνσης, 19,3 στην Ιστορία Κατεύθυνσης, 16,8 στα Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας, 15,9 στη Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας και στα Αγγλικά 12,4.

Ο υποψήφιος αυτός θα έχει:
Στο 1ο επιστημονικό πεδίο: για όσες σχολές δεν απαιτείται ειδικό μάθημα, σύνολο μορίων =
(17,63 X 8) + (18,1 X 1,3) + (19,3 X 0,7) = 178,08 X 100 = 17808
για το τμήμα Αγγλικής Φιλολογίας, σύνολο μορίων = (17,63 X 8) + (18,1 Χ 1,3) + (19,3 X 0,7) + (12,4 X 2) = 202,88 X 100 = 20288
για τα τμήματα Μ.Μ.Ε., σύνολο μορίων = (17,63X8) + (18,1 Χ 1,3) + (19,3X0,7) + (12,4X1) = 190,48X100 = 19048
Στο 4ο επιστημονικό πεδίο: για όσες σχολές δεν απαιτείται ειδικό μάθημα,
σύνολο μορίων = (17,63 X 8) + (16,8 X 0,9) + (15,9 X 0,4) = 162,52 X 100 = 16252

Μάρα Μαζαράκη
Υπεύθυνη ΣΕΠ - ΚΕΣΥΠ Αιγίου

Τελευταία Ενημέρωση ( Τρίτη, 25 Ιούνιος 2013 23:58 )