Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Κυριακή, 09 Ιούνιος 2013 16:29    Εκτύπωση
Προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών/σπουδαστριών στις ΑΕΝ ακαδημαϊκού έτους 2013-14

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 3621/893/13/07-06-2013 Απόφαση Υ.Ν.Α./ΔΕΚΝ-Β΄ & τον Κανονισμό εισαγωγής σπουδαστών/σπουδαστριών στις ΑΕΝ, που κυρώθηκε με την υπ' αριθμ. Μ.3614.1/03/13/27-05-2013 (ΦΕΚ1357Β?/04-06-2013) Κοινή Απόφαση Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες της Προκήρυξης για την εισαγωγή 1194 υποψηφίων σπουδαστών/τριών (705 Πλοίαρχων και 489 Μηχανικών) στις Α.Ε.Ν. (Πλοιάρχων-Μηχανικών) για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14. Να σημειωθεί ότι ο αριθμός των εισακτέων κατά την προηγούμενη ακαδημαϊκή χρονιά ήταν 955 (561 Πλοίαρχοι και 394 Μηχανικοί).

Οι υποψήφιοι/ες της ΠΡΩΤΗΣ Γενικής Κατηγορίας (μέσω του συστήματος των πανελλαδικών εξετάσεων) πρέπει να δηλώσουν τις Α.Ε.Ν. στο μηχανογραφικό δελτίο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, και επιπλέον να υποβάλλουν, είτε αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο σε οποιαδήποτε Α.Ε.Ν. (πλην ΑΕΝ Οινουσσών), τα απαραίτητα δικαιολογητικά, κανονικά και πλήρη μέχρι και την Πέμπτη 11-07-2013.

Οι υποψήφιοι/ες της ΔΕΥΤΕΡΗΣ Γενικής Κατηγορίας (υποβολή απολυτηρίου) πρέπει να υποβάλλουν, είτε αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο σε οποιαδήποτε Α.Ε.Ν. (πλην ΑΕΝ Οινουσσών) τα απαραίτητα δικαιολογητικά, κανονικά και πλήρη μέχρι και την Παρασκευή 09-08-2013.

Φέτος θα αυξηθεί η μοριοδότηση γνώσης της Αγγλικής γλώσσας για τους υποψηφίους σπουδαστές (εκτός των υποψηφίων που προέρχονται από Πανελλαδικές εξετάσεις). Έτσι για τους υποψηφίους/ιες που έχουν ΑΡΙΣΤΗ γνώση της Αγγλικής γλώσσας o τελικός βαθμός επιλογής θα προσαυξάνεται κατά 2500 μόρια, για τους υποψηφίους/ες που έχουν ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ γνώση της Αγγλικής γλώσσας κατά 2200 μόρια ενώ για τους υποψηφίους/ες που έχουν ΚΑΛΗ γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα προσαυξάνεται κατά 2000 μόρια.

Πιο συγκεκριμένα:

Η επιλογή και ο καθορισμός σειράς προτεραιότητας των υποψηφίων της ΔΕΥΤΕΡΗΣ Γενικής Κατηγορίας κατά ειδικότητα και Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού θα γίνει με το μηχανογραφικό σύστημα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου (ΥΝΑ/ ΔΕΚΝ). Οι υποψήφιοι ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ στην αντίστοιχη κατηγορία κατ? απόλυτη βαθμολογική σειρά με προσέγγιση χιλιοστού, σειρά προτίμησης ειδικότητας και σειρά προτίμησης Ακαδημίας όπως αυτές έχουν δηλωθεί στη σχετική αίτηση.

Ο τελικός βαθμός επιλογής προκύπτει από τον Γενικό Βαθμό του απολυτηρίου τίτλου δ/βάθμιας εκπαίδευσης που κατέχει ο υποψήφιος ο οποίος εκφράζεται και καταχωρείται σε μορφή χιλιάδων προσαυξημένο κατά 2.000, 2.200, 2.500 μόρια για τυχόν γνώση της Αγγλικής Γλώσσας και από 1.200 έως 5.400 μόρια από Θαλάσσια Υπηρεσία (2μηνη έως 9μηνη) που τυχόν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι την 09-08-2013 (καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών) και δεν συμπίπτει με το χρόνο φοίτησης στις διδακτικές περιόδους του ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας στον τελικό βαθμό κατάταξης δύο ή περισσοτέρων υποψήφιων στην τελευταία θέση της Σχολής ή Σχολών στην οποία διαμορφώθηκε ο τελικός βαθμός κατάταξης, θα εισάγονται όλοι οι ισοβαθμήσαντες υποψήφιοι/ες υπό την προϋπόθεση ότι στην αίτησή τους έχουν δηλώσει ως προτίμηση τις συγκεκριμένες Σχολές.

Την αίτηση υποψηφίου μπορείτε να βρείτε στη σελίδα 24 της προκήρυξης υπόδειγμα «Α». Τις διευθύνσεις όλων των ΑΕΝ και τα τηλέφωνα επικοινωνίας στη σελίδα 22, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ και τέλος στο πινάκιο της τελευταίας σελίδας τον αριθμό των θέσεων υποψηφίων κατά κατηγορία.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών που βρίσκεται στη Γρ. Λαμπράκη 150 ? Πειραιά και στα τηλέφωνα: 210-4191269, 210-4191480, 210-4191481 και 210-4191226 καθώς και στα τηλέφωνα που αναγράφονται στη σχετική προκήρυξη.

Διαβάστε επίσης προηγούμενο άρθρο μας εδώ  για περισσότερες λεπτομέρεις σχετικά με την αναθάθμιση της Ναυτικής εκπαίδευσης.

Τέλος για 1η φορά από την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά θα θεσπιστεί ως απαραίτητη προϋπόθεση εισαγωγής στις ΑΕΝ η κατοχή τίτλου σπουδών ή πιστοποιητικού γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2, στη διαδικασία εισαγωγής μέσω απολυτηρίου. (Προσοχή δεν αφορά τη φετινή προκήρυξη)

Μάρα Μαζαράκη
Υπεύθυνη ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Αιγίου

-------------------------------------

Προκήρυξη Α.Ε.Ν.

Καθορισμός αριθμού σπουδαστών-σπουδαστριών που θα εισαχθούν στις ΑΕΝ το έτος 2013-2014

-------------------------------------

Προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών/σπουδαστριών στις ΑΕΝ ακαδημαϊκού έτους 2013-14 by ΚΕΣΥΠ ΑΙΓΙΟΥ

Τελευταία Ενημέρωση ( Παρασκευή, 12 Ιούλιος 2013 22:49 )